vakantie informatie

Steeds vaker doorwerken op vakantie

Werken op vakantieEen op de vijf hoger opgeleiden die voor het werk bereikbaar is tijdens zijn vakantie ondervindt daar psychische nadelen van. Het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn zorgt voor stress. Het werken in de vakantieperiode neemt deze zomer met tien procent toe ten opzichte van vorig jaar. Bijna twee derde van de zeshonderd ondervraagden geeft aan tijdens de vakantie bereikbaar te zijn voor het werk. De helft zegt tijdens de vakantie twee of drie dagen nodig te hebben om het werk van zich af te zetten.

verslaafdUit het onderzoek blijkt dat de vakantie niet helemaal uit vrije tijd bestaat. “Onder druk van de werkgever of op eigen initiatief wordt er veelvuldig doorgewerkt tijdens de vakantie. Het ter beschikking stellen van laptops en mobiele telefoons legt een zekere morele claim op de werknemers”, licht woordvoerder Jacob Verschuur van Ernst & Young toe.

Gemiddeld wordt de inbox van de e-mail twee keer per week gecontroleerd en bovendien wordt zo’n anderhalf keer per week contact opgenomen met het werk. Zes op de tien ondervraagden vinden het niet wenselijk om bereikbaar te zijn tijdens vakantie, maar tegelijkertijd wordt een kwart van de managers, directeuren en professionals ‘onrustig’ als ze tijdens de vakantie niet bereikbaar zijn.

Datum artikel: 17-07-2006 OnderzoekZie ook:

Een reactie toevoegen over Steeds vaker doorwerken op vakantie

ATP vakanties