vakantie informatie

Zwarte Lijst Luchtvaartmaatschappij

Update: Zwarte Lijst 2008

In 30 landen is de controle van de regeringen op de veiligheid van luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigen uit hun eigen land onvoldoende. Daaronder zijn behalve veel zogenoemde Banenrepublieken uit Afrika, Azië en andere delen van de wereld, ook enige West- en Oost-Europese landen. Dat blijkt uit een geheim rapport van de International Civil Aviation Organisation (ICAO), die tussen 1998 en 2004 de situatie in 111 landen onder de loep nam. Dat kwam naar buiten door een Frans parlementair onderzoek naar de veiligheid van airlines. Dat naar aanleiding van het neerstorten van vliegtuigen van de Cypriotische chartermaatschappij Helios bij Athene en een Columbiaanse maatschappij in Venezuala. ICAO had de aan het onderzoek deelnemende lidstaten beloofd van de landen die niet aan de eisen voldoen geen zwarte lijst te publiceren.

De EU werkt aan een lijst van onveilige luchtvaartmaatschappijen. De Europese Commissaris voor Verkeer, Jacques Barrot, heeft aangekondigd die begin volgend jaar te willen publiceren. Frankrijk en België zijn hem onlangs voorgegaan met zwarte lijsten van luchtvaartmaatschappijen die volgens hen onveilig zijn en niet meer naar hun landen mogen vliegen. In Frankrijk staan daarop vijf namen, in België negen. Daaronder zijn ook het Thaise Phuket Air en het Egyptische Air Memphis dat tot voor kort ook op Schiphol vloog, maar de vluchten schrapte wegens capaciteitsgebrek op de luchthaven. De Nederlande luchtvaartautoriteiten van het ministerie van verkeer en waterstaat zien op dit moment echter geen aanleiding om sommige airlines het vliegen naar Nederland te verbieden. Ook in het publiceren van een zwarte lijst, zoals de EU wil, ziet men daar geen heil.

Luchtvaartdeskundigen zien niets in een zwarte lijst van onveilige airlines. “Het lijkt natuurlijk mooi als potentiële klanten op een lijst kunnen zien of een luchtvaartmaatschappij of een machine werkelijk zeker is, maar daarbij komt een ontoelaatbare vereenvoudiging in het spel”, aldus een bestuurder en piloot van Lufthansa. “Zeker of onzeker. Zo eenvoudig is dat niet, want het gaat om een uiterst veelvuldig thema, waarbij vele factoren een rol spelen.De beoordelingscriteria. De controle op de nationale autoriteiten. De economische basis van airlines. De kennis van de piloten. En behalve de technische toestand van vliegtuigen ook moeilijk meetbare factoren als de zekerheidscultuur in een vliegtuigonderneming.”
Statistisch is de kans op het neerstorten van een vliegtuig 1 keer op 1,1 miljoen vluchten. Dat lijkt nog altijd gering, maar met de groei van de luchtvaart een groeiend risico.

Datum artikel: 5-09-2005 LuchtvaartZie ook:

Een reactie toevoegen over Zwarte Lijst Luchtvaartmaatschappij

ATP vakanties