vakantie informatie

Turkije Informatie

Turkije is in dankzij 8000 kilometer mooie stranden, romantische baaien, een azuurblauwe zee en veel zon. Als vakantiebestemming is het de laatste jaren ook steeds goedkoper geworden. Veel mensen denken bij Turkije aan de plaatsen Kuş adasi, Antalya, Bodrum of Marmaris, maar het land heeft meer te bieden. Belek bijvoorbeeld, de geheimtip voor verwende golfers en wellnessfanaten, ‘Blue Paradise’ bij Fethiye of Ceş me voor windsurfers. Het binnenland biedt wandelaars een schitterende natuur en overweldigende historische en culture bezienswaardigheden. Sowieso is de natuur van Turkije bijzonder met de witte kalkterrassen in Pamukele, zoutwoestijnen en de beboste, hoge bergen in het oosten van Turkije waar nog veel nomaden leven. Steden als Istanbul en Izmir daarentegen bieden een mix van West-Europese levensstijl en Oriëntaalse pracht en praal.

Het land

Geografie

Turkije is een land om te ontdekken. Het land, met een oppervlakte van 810.000 km², ligt in twee continenten. Een klein deel (Thracië) behoort tot Europa, het merendeel (Anatolië) is Aziatisch grondgebied. Het is een land met romantische baaien langs de kusten van de Aegeische en Middellandse Zee. Sneeuwbedekte bergmassieven en dorre steppen in het oosten, maanlandschappen in Capadokiën. Maar ook uitgestrekt bossen en vruchtbare landbouwgebieden. Natuurvrienden vinden daar een ongehoord rijke flora en fauna. Wandelfanaten kunnen tot in het middel- en hooggebergte tot vijfduizend meter gaan en in de winter zelfs skiën. Turkije grenst aan Europese kant aan Bulgarije, Griekenland, Armenië, Georgië en Azerbeidzjan en aan de Aziatische kant aan Irak, Iran en Syrië.


Klimaat

In Turkije heeft iedere regio een eigen klimaat dankzij de grote verschillen in hoogte en de ligging ten opzichte van de zee. Langs de kust in het westen, zuiden en in delen van het noorden is er sprake van een Middellands Zeeklimaat. Kenmerkend is de droge, hete zomer. De Centraal Anatolische hoogvlakte en de bergen in het oosten hebben een landklimaat met een warme zomer. De winters kunnen hier erg streng zijn en de temperaturen in de bergen kunnen dan dalen tot -12 ºC. Op sommige plekken ligt zelfs eeuwige sneeuw. Het beste is het uit te houden in het midden van Turkije waar zomers de nachten koel zijn. Natuur Planten In Turkije zijn meer dan elfduizend plantensoorten te bewonderen waarvan de tulp de meest bekende is. Langs de kust groeien de altijdgroene planten terwijl de wetlands worden gesierd met russen, irissen en waterlelies. In de bergen zijn de weiden in de lente bedekt met boterbloemen en op de vlakten van het Anatolisch Hoogland groeien vooral veel bloeiende plantensoorten, zoals de affodillen, gladiolen en de oncocyclus-irissen. Turkije heeft een aantal uitgestrekte ongerepte gebieden waarvan sommige tot nationaal park zijn uitgeroepen. Dieren Turkije is een geliefd land voor een groot aantal diersoorten. De zuidkust is de belangrijkste broedplaats van zeeschildpadden en in de Bosporus zie je in het voorjaar en in de herfst een groot aantal trekvogels. Verder strijken roofvogels, aalscholvers en pelikanen graag in het land neer. Wie goed zoekt ziet misschien nog een bruine beer, wild zwijn, wolf of panter. De leeuw en de tijger kom je hier helemaal niet meer tegen. De zeeën zijn de thuisbasis van dolfijnen, markrelen, tonijnen, palingen en inktvissen.

Bevolking

Bevolking

In grote moderne steden als Ankara, Istanbul en Izmir voelt men zich als in Amsterdam en Brussel. Daar tref je een kosmopolitische bevolking, goed opgeleid en met goede talenkennis. De meeste Turken beschouwen zich intussen als Europeaan, hoewel slechts 3% van het land daar geografisch toe behoort. Ook in de bekende vakantiecentra heerst een West-Europese sfeer. In Anatolië daarentegen bestaan nog altijd ouderwetse tradities. Hoewel iedereen die binnen de grenzen van Turkije leeft volgens de Turkse grondwet een Turk is, zijn er verschillende etnische groepen die zich niet al te verwant voelen aan de Turkse cultuur. De verschillende bevolkingsgroepen, waaronder Koerden, Armeniërs, Nomaden en zigeuners, zorgen er wel voor dat er een kleurrijk Turkije ontstaat. Het overgrote deel van de bevolking is Turk. Koerden zijn de belangrijkste minderheid. Inmiddels heeft Turkije ruim 69 miljoen inwoners.

Religie

Van de Turkse bevolking is 98% moslim. Het land kent enkele religieuze minderheidsgroepen waaronder aanhangers van de Byzantijnse en Latijnse kerk. Ook leven er joden en protestanten. Cultuur

Kunst & literatuur Turkije heeft een rijke cultuur. Als je naar de Turkse kunst en literatuur kijkt dan zie je een duidelijke tweedeling. In de periode voor 1923, tot de stichting van de Turkse republiek, zie je in de kunst geen afbeeldingen terug met dierlijk of menselijk leven. De kunst was tot die tijd onderworpen aan de regels van de islam en bestond vooral uit decoratie van gebruiksvoorwerpen en gebouwen. Goede voorbeelden van deze periode zie je terug in Istanbul bij de Sulimaiye moskee en in Edirne bij de Selimiye moskee. In de Turkse musea en moskeeën bestaan de kunstobjecten die stammen uit de periode voor de Turkse republiek uit tegels, glaswerk, gekalligrafeerde korans, bewerkte sieraden en geborduurde kledingstukken. Ga je je verdiepen in de literatuur dan merk je dat voor 1923 alles wat geschreven werd, verbonden werd met het goddelijke. Ook de literatuur was gebonden aan de islamitische regels. Muziek & dans De Turkse muziek is traditioneel en een mengeling van stijlen en culturen. Osmaanse klassieken en Centraal-Aziatische volksdeuntjes, maar ook pop en jazz hebben de Turkse muziek beinvloed. Qua dans zie je dezelfde variatie terug. De traditionele volksdansen met de dansers gehuld in traditionele kostuums maken een belangrijk deel uit van de Turkse cultuur, evenals de buikdansers die met hun golvende bewegingen vooral de toeristen vermaken. Theehuizen Een belangrijk onderdeel van de Turkse cultuur zijn de theehuizen. Tot in de kleinste (berg) dorpjes kom je deze huizen tegen. Traditioneel zijn de theehuizen de ontmoetingsplaatsen voor mannen die hier Tavla (de Turkse variant van backgammon) spelen, de waterpijp (Nargileh) roken en mierzoete thee drinken. Hoewel je in de theehuizen geen Turkse vrouwen aan zult treffen, kun je er als westerse vrouw wel terecht. Ga je als vrouw naar een theehuis, kleed je dan niet al te bloot.

Geschiedenis

Geschiedenis Turkije is een pittige mix van Oriëntaalse mystiek en West-Europese stijl. Gelegen op de grens van twee werelden kent het land een lang en rijk verleden. Vele volkeren en religies zijn er door de eeuwen heen doorgeraasd, hebben het land bezet en hun zichtbare sporen achtergelaten. Kerken, paleizen, kastelen en vooral natuurlijk ook moskeeën uit latere tijd herinneren aan deze tijd en hebben van Turkije het grootste openluchtmuseum van de wereld gemaakt. Waar overigens meer overblijfselen uit de Griekse oudheid te vinden zijn dan in Griekenland zelf. Anatolië Uit voorwerpen die ten noorden van Antalya zijn gevonden blijkt dat er sinds 20.000 voor Christus mensen in Turkije, toen nog Anatolië genoemd, leefden. Deze nomadische jagerverzamelaars waren afhankelijk van vee voor hun voedsel, kleding en wapens. In het bronzen tijdperk bouwden de Hattibevolking hier de eerste steden en ontwikkelden een eigen cultuur. Zij verdienden hun brood met handel in tin, koper en stoffen. De Hattibevolking werd uiteindelijk verdreven door de Hettieten. Voor historici is het nog steeds onduidelijk waar zij vandaan kwamen en hoe ze in Anatolië zijn gekomen. Feit is wel dat zij hier het eerste keizerrijk stichtten. De Hettieten gingen ten onder in de 12e eeuw. Langzaamaan kwam de Griekse cultuur en handel tot bloei. Met de stichting van kolonies langs de Middellandse- en de Zwarte Zeekust ontstond een nieuwe fase in de geschiedenis. Hellenistische periode De Griekse invloed, onder leiding van Alexander de Grote, nam toe. In tien jaar tijd stichtte hij meer dan zestig steden. Na zijn overlijden nam het Romeinse Rijk grote delen van Anatolië, toen Klein-Azië genoemd, in bezit. Aan het einde van de 1e eeuw was dit grondgebied geheel onder controle van de Romeinen. Het christendom bloeide in deze periode op. Het vertrouwen in de goden en keizers van het Romeinse Rijk verminderde en het Christendom kreeg meer voet aan de grond. In de 4e eeuw werd Constantijn de eerste christelijke keizer en werd het christendom uitgeroepen tot staatsgodsdienst. Na de instorting van het Romeinse Rijk ontstond uiteindelijk in 632 het Islamitische Rijk en werden de Arabieren steeds machtiger. Zes eeuwen later ontstond een van de grootste rijken die ooit heeft bestaan; het Osmaanse Rijk. In de 17e eeuw bereikte het rijk zijn grootste omvang. Daarna brokkelde het Osmaanse rijk af tot na de Krimoorlog de Vrede van Parijs getekend werd. De Turken konden hun onafhankelijkheid nog wel behouden maar hadden nog maar weinig macht. Ataturk De in de Eerste Wereldoorlog geleden verliezen en de bezetting van delen van Turkije, wakkerde het Turkse nationalisme aan. Legerofficier Mustafa Kemal wierp zich op als leider van de republiek die in 1923 ontstond. Het Verdrag van Lausanne werd ondertekend en de nieuwe grenzen en territoria van Turkije werd erkend. Ankara werd uitgeroepen als hoofdstad. Kemal slaagt erin om van Turkije een modern land te maken. Dit gaat niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk wint hij het vertrouwen van de Turken. Vanaf dat moment krijgt hij de bijnaam Ataturk (vader van de Turken). Vanaf de jaren 50 wordt Turkije voortdurend heen en weer geslingerd tussen democratie en dictatuur. De ene na de andere staatsgreep vindt plaats die gepaard gaan met veel politiek geweld. In 1980 pleegt generaal Evren een staatsgreep. De rust wordt hersteld en het terrorisme aangepakt. Als in 1983 een nieuwe grondwet is aangenomen worden er verkiezingen gehouden waarbij de Moederlandpartij (ANAP) van Turgut Özal de meerderheid behaald. Turkije wordt opengesteld voor buitenlandse investeringen en vrije handel. Hoewel het de goede kant op gaat met het land, heeft Turkije last van een recessie, werkloosheid en de staatsschuld. In 1993 krijgt Turkije voor het eerst een vrouwelijke premier.

Politiek en Economie

Politiek

Na een staatsgreep in 1980 kwam er een verbod op politieke partijen, werd het parlement ontbonden en de grondwet werd buiten werking gesteld. Drie jaar later kwamen de politieke activiteiten weer langzaam op gang. Terwijl oude partijleiders zich (tot 1987) niet met de politiek mochten bemoeien, was het wel toegestaan om nieuwe partijen op te richten. Deze moesten wel goedgekeurd worden door de Nationale Veiligheidsraad. In de praktijk kwam het er op neer dat de oude politieke partijen onder een nieuwe naam terugkwamen. De voornaamste partijen zijn: de Anavatan Partisi (ANAP) of Moederlandpartij; de Dogru Yol Partisi (DYP) of Partij van het Juiste Pad, de Sosyal Demokratik Halkci Parti of Sociaal Democratische Populistische Partij en de Partij van Democratisch Links. Sinds de verkiezingen van 2002 heeft de nieuwe partij AKP (partij voor rechtvaardigheid en ontwikkeling) een absolute meerderheid. In de jaren negentig worden er regelmatig aanslagen gepleegd door de Koerdische rebellenbeweging PKK. Pas in 2002 geeft de PKK de gewapende strijd op. Een belangrijke politieke ontwikkeling in Turkije is de onderhandeling over het toetreden van Turkije als EU-lid. Economie

Het toerisme is een snel groeiende bron van inkomsten voor Turkije. Ook krijgt het land veel inkomsten door gastarbeiders die vanuit het buitenland geld overmaken. De economie van Turkije groeit en dat komt vooral door de redelijk goed opgeleide jonge bevolking, de lage arbeidskosten en de gunstige ligging van het land ten opzichte van Europa, Azië en het Midden-Oosten. Ongeveer de helft van de bevolking werkt in de agrarische sector en 20% van de beroepsbevolking is werkzaam in de industrie en mijnbouw. Een groeiende factor in de Turkse economie is de auto-industrie. Wat betreft de export neemt de textielindustrie een belangrijke plaats in. Een kwart van de totale export is afkomstig van de textielfabrieken.

Eten en Drinken

Eten Eten is in Turkije, zoals vrijwel overal aan de Middellandse Zee, veel gezonder dan bij ons. Veel groeten en fruit, vis en niet te vergeten de rijkelijk vloeiende plantaardige olie. De Turkse keuken is beinvloed door immigranten uit andere landen en daardoor zeer gevarieerd. Bij het ontbijt wordt vooral yoghurt, schapenkaas, tomaten, olijven en honing gegeten. Voor de lunches houden de Turken het meestal bij een Turkse pizza met gehakt of een plat rond brood (pida) met kaas of een Döner kebab. Het traditionele avondmenu bestaat uit vijf gangen. Met een selectie van koude voorgerechten (meze) als humus, inktvis, gevulde wijnbladeren en schapenkaas. Daarna volgen de warme voorgerechten als deegrollen gevuld met schapenkaas en de gefrituurde mosselen. Als hoofdgerecht wordt vaak lamsvlees aan een pen (het bekende Sˇisˇ kebab), een lamskotelet of verse vis geserveerd. Daarbij meestal rijst. Als toetje de zeer zoete Baklava of Helva (honing). Drinken

De Turkse koffie is goed te drinken en wordt geserveerd in kleine kopjes compleet met drab. Bestel je thee, dan wordt dit zwart geserveerd in een tulpvormig glaasje. Aanraders zijn mint- en appelthee. De Turken zijn gewend veel suiker in hun koffie en thee te gooien. Houd daar rekening mee als je een van deze twee drankjes gaat bestellen. Lokaal bier (bijvoorbeeld Efes Pilsen) en Turkse wijn zijn aanzienlijk goedkoper dan geimporteerde. De eigen wijn wordt steeds beter. Doluca, Papazkarasi en Sarafin worden door kenners aanbevolen. Een bekende sterke borrel is de anijsdrank Raki. De Turken drinken dit goedje vooral in de late uurtjes.

Vervoer

Naar Turkije

De gemakkelijkste manier van reizen naar Turkije is een directe vlucht naar Istanbul. De meeste reizigers arriveren op Ataturk Airport en stappen hier eventueel over op een binnenlandse vlucht. Er gaan dagelijks vluchten naar Istanbul, Ankara, Antalya en Izmir. In het hoogseizoen vliegen chartermaatschappijen bovendien naar een groot aantal andere bestemmingen. Vervoer in Turkije

Auto Aangezien de bus een goed alternatief is voor de auto moet je je afvragen of het zinvol is om een auto te huren. De Turken hebben een agressieve rijstijl, willen verkeersborden nog weleens negeren en nemen het ook niet zo nauw met voorrang. Bovendien hoef je als je met de bus gaat niet bang te zijn voor schade of ongevallen. Vind je het toch fijner om niet afhankelijk te zijn van een bus dan kun je een auto huren als je boven de achttien jaar bent en in het bezit van een internationaal rijbewijs en een paspoort. Betaal je met een creditcard dan hoef je geen hoge borg te betalen. Benzine voor je autohuur turkije is makkelijk te krijgen. Bus Het openbaar vervoer is in Turkije goed geregeld met een netwerk van busverbindingen die je bij wijze van spreken tot in de verste uithoek van het land en naar het kleinste gehucht brengt. Ga in Turkije niet besparen op (langere) busreizen. Neem de duurste mogelijkheid (wat naar Nederlandse maatstaven nog steeds goed betaalbaar is) om comfortabel en veilig te reizen. Wil je in het weekend, tijdens religieuze feestdagen of Turkse vakanties reizen, reserveer dan een buskaart. Dit kan bij verschillende maatschappijen gewoon online. Houd er rekening mee dat de busstations (otogar) over het algemeen vrij ver van het stadscentrum liggen. In de meeste gevallen regelt de onderneming waar je mee reist een gratis pendelbusje die je naar het centrum brengt. Dolmuş Voor busritjes in de steden kun je de Dolmuş pakken. Deze (meestal) crèmekleurige minibusjes doen verschillende punten in de stad aan. Voordeel van reizen per Dolmuş is dat je overal waar je wilt uit kunt stappen. De haltes zijn herkenbaar aan de rechthoekige borden met een grote witte D. De bestemmingen zijn aangegeven op de voor- of zijkant van de wagen. Een ritje met de Dolmuş is goedkoper dan een ritje met een bus. Je betaalt je kaartjes contant. Let op als je in Istanbul bent. Daar worden gedeelde taxi’s die pas vertrekken als ze vol zijn ook Dolmuş genoemd. Een toepasselijkere naam had deze manier van vervoer niet kunnen krijgen. Dolmuş betekent volgepakt. En volgepakt zijn de busjes in veel gevallen. Taxi Wie geen zin heeft om per Dolmuş te reizen kan ook altijd de taxi nemen. De meeste taxi’s in Turkije hebben een taximeter. Onderhandel niet over de prijs, laat de meter gewoon lopen. Trein Treinreizen in Turkije zijn relatief goedkoop. De meeste lijnen zijn langzaam maar sfeervol. Door een gebrek aan investeringen rijdt er in Turkije niet het modernste materiaal rond. Heb je de tijd en wil je het reizen per ouderwetse couchettes en restauratiewagens weleens meemaken, dan is reizen per trein een goede optie. Vliegtuig In Turkije kun je je prima verplaatsen per vliegtuig. Wie de prijzen van binnenlandse vluchten vergelijkt met de Europese tarieven ontdekt dat vliegen binnen Turkije goedkoop is.

Bezienswaardig

Toeristische gebieden

Wie aan Turkije denkt, denkt aan goedkope strandvakanties. Maar Turkije is meer dan de massale kustplaatsen. Turkije heeft een verleden en dat is in verschillende delen van Turkije van dichtbij te bekijken. Om je een indruk te geven van het land: Thracië en de Zee van Marmara Istanbul is het stralende middelpunt van dit toeristische gebied en een ideale uitvalsbasis om een bazaar te bezoeken, het rijke Turkse vogelleven te ontdekken, de islamitische architectuur nader te bekijken of je te ontspannen op een van de eilandjes. Bijvoorbeeld op het schiereiland Gallipoli waar je de graven en slagvelden kunt bezoeken. Egeische kust Dit gedeelte van Turkije is vooral populair vanwege de stranden en het uitgaansleven. Hier vind je onder meer de toeristische plaatsen İ zmir, Bodrum, Marmaris en Kuş adasi. De kuststreek is een ideale plek om de schiereilanden te gaan bezoeken of verder landinwaarts te trekken om de historische overblijfselen te bewonderen. De Egeische kuststreek is een streek met veel christelijke bezienswaardigheden. Middellandse-Zeekust Denk je aan de Middellandse-Zeekust, dan denk je aan een turquoise zee, een blauwe lucht, zon en historie. In dit gebied dat door het Taurusgebergte van het Anatolische Hoogland wordt gescheiden vind je bovendien de klassieke bezienswaardigheden terug. De kust bestaat afwisselend uit steile rotsen en kapen en fijne zandstranden. Fethiye is een van de nieuwste trekpleisters aan de Turke Rivièra. Een middelgrote stad, gelegen aan een baai in een van de mooiste kustgebieden van Turkije. Omringd door een afwisselend landschap. Met een gebergte van rond tweeduizend meter hoogte, dat een magnifiek decor vormt. Verder ontelbare kleine droombaaitjes en strandjes met telkens weer een andere sfeer aan een azuurblauwe zee. Aan een van de mooiste baaien ligt Kelebek Vadisi, de vallei van de vlinders. Meer dan veertig soorten kun je er vinden. Een bezoek aan Fethiye wordt vaak gecombineerd met een ritje naar het twaalf kilometer verder gelegen Öludeniz, dat aan een soort dode zee ligt in een fantastische omgeving met een paradijselijk strand en een tweeduizend meter hoge berg. Anatolië Hoewel delen van dit gebied op het eerste oog een beetje kil en onherbergzaam lijken, heeft het toch genoeg te bieden. Trekker van dit gebied is onder meer de hoofdstad Ankara en Konya, een cultureel aantrekkelijke stad en bovendien een van de meest bezochte plaatsen van Turkije. In het midden van Anatolië is de streek Cappadocië betoverend met een landschap van versteend vulkanisch as en de Erciyes-berg. Hoewel het oostelijke gedeelte van het land niet zoveel wordt bezocht is het toch de moeite waard hier een kijkje te nemen. Het door bergen ingesloten Van-Meer is een van de bezienswaardigheden. Het landschap wordt gedomineerd door de berg Ararat, een dode vulkaan van ruim vijfduizend meter hoog. Zwarte-Zeekust Dit deel van Turkije is een van de minst bezochte regio’s. Jammer, want het is wel een van de schilderachtigste en cultureel authentieke gebieden van het land. Naast de historische stad Trabzon zijn de havens Amasra en Sinop een bezoek waard. De stad Safranbolu staat zelfs op de Werelderfgoedlijst vanwege de Osmaanse architectuur. Bezienswaardigheden

Turkije heeft veel hoogtepunten. Voor wie tijdens zijn vakantie in Turkije meer wil dan alleen aan het strand liggen, noemen wij een aantal bezienswaardigheden. Istanbul Deze wereldstad op twee continenten bezit een hoop historische monumenten en een eigen sfeer. Aanrader is het Topkapi-complex waar honderden jaren lang de Osmaanse sultans en de vrouwen van de harem woonden. Dit paleis is als museum opengesteld voor het publiek. In de vertrekken vergaap je je aan de juwelen en de andere schatten. De twee bekendste monumenten van de stad, de Blauwe Moskee en de kerk Haghia Sophia staan op het Sultanahmet-plein. Ook de Bazaarwijk is leuk om te bekijken. Waar je ook kijkt, overal wordt handel gedreven. In de wirwar van straatjes hebben winkels hun handel op straat uitgestald. Efeze Een van de mooiste ruinecomplexen van de westerse wereld is de antieke stad Efeze. Om het uitgestrekte complex te bekijken, ben je zeker een halve dag zoet. Veel van de bouwwerken die hier staan, zijn in

opvallend goede staat, met uitzondering van de tempel van Artemis, waarvan nog slechts een zuil overeind staat. Verder mag je de bibliotheek van Celsus, de tempel van Hadrianus en het theater niet overslaan. Bodrum Bodrum is uitvalsbasis voor zeiltochten en biedt veel nachtelijk vertier. Dit St. Tropez van Turkije slaapt nooit. De belangrijkste bezienswaardigheid van de toeristenplaats Bodrum is de Petrusburcht. Hier mag je de glas- en scheepswrakkenzaal, de scheepswrakken uit de late Bronstijd en de Amfora’s niet missen. Het schiereiland Bodrum is een vakantieparadijs. De beschutte baaien zijn ideaal voor watersporters. Het landschap bestaat uit zandstranden, rotsen en dichte naaldbossen. Pamukkale De spectaculaire witte terrassen in Pamukkale, ook wel een van de zeven wereldwonderen genoemd, trekken een hoop toeristen. Van verre lijkt het net alsof de terrassen bedekt zijn met een laag sneeuw, maar in werkelijkheid is het kalk. De lagen witte kalksteen die trapsgewijs zijn opgebouwd hebben de naam ‘katoenen kasteel’ (= Pamukkale) gekregen. Om dit natuurschoon te beschermen is een gedeelte afgezet. In het stuk dat geopend is voor publiek kun je pootjebaden door het warme bronwater. Antalya Antalya is ondanks de vele toeristen nog altijd aantrekkelijk met zijn smalle straten en de fraai gerestaureerde haven en heeft (gelukkig) haar typisch Turkse karakter weten te behouden. Belangrijkste monumenten van de stad zijn de Romeinse stadsmuren en de poort van Hadrianus. Het verkennen van de stad is leuk, mede vanwege de brede boulevards en de oude stad Kaleici. Al wandelend door de stad kom je onder meer langs de gecanneleerde minaret – het symbool van Antalya -, de afgeknotte minaret en het Karaalioğ lupark vol met exotische bomen, theetuinen, een mooi uitzicht over de Golf van Antalya, het Beydağ largegebergte en de berg Tahtaki. Fethiye De levensstijl, de volksmuziek, de handnijverheid en de lokale keuken van deze stad zijn uniek. In de stad herinneren monumenten uit de Hellenistische en Romeinse tijd aan het rijke verleden van Fethiye. Rotsgraven tegen de berghellingen, een Romeins Amphitheater en een middeleeuws kasteel. In de baai vele eilandjes met rest van antieke steden. Sfeervol is ook de vismarkt. Vanuit de haven zijn dagelijks boottochten mogelijk langs de Zuid-Aegeische kust. Met stops in over land moeilijk te bereiken baaien met romantische strandjes. Een natuurwonder is hoog in de bergen boven Fethiye de Saklikent-kloof van driehonderd meter diepte, achttien kilometer lang, uitgeslepen door het eeuwig stromende ijzig koude water. De Vlindervallei (in het Turks: Kelebek Vadisi) ligt aan een van de mooiste baaien van Fethiye. Meer dan veertig soorten vlinders vliegen er rond. Fethiye wordt altijd in een adem genoemd met Öludeniz, vijftien kilometer verder. De lagune daar is wereldberoemd en bekend onder de naam ‘Blue Paradise’. Met een wit zandstrand op een landtong, tussen helderblauw water en groene bergen. De omliggende bergen bieden vele excursiemogelijkheden. Ankara De moderne hoofdstad van Turkije herbergt het mooiste museum van het land. Het Museum van Antatolische Beschavingen bezit allerlei interessante voorwerpen uit de Anatolische cultuur, waaronder schatten uit koningsgraven en hellenistische en Romeinse beelden. Naast de nodige andere bezienswaardigheden in de stad, zoals het Presidentieel Paleis, de Citadel en de Kocatepe-moskee, is er rondom de stad volop natuurschoon. Je kunt hier picknicken, wandelen, skiën (als er sneeuw ligt) of heetwaterbronnen bezoeken.

Stranden en Actief

Stranden

De kusten aan de Zwarte, Middellandse en Egeische Zee barsten van de stranden. De Egeische kust is grillig van vorm en hier vind je meestal kiezelstranden of kunstmatig aangelegde stranden. De zuidkust (de Turkse Rivièra) heeft vooral mooie zandstranden. Realiseer je wel dat de stranden bij de populaire toeristische bestemmingen vaak overvol zijn. Wil je een dagje lekker rustig zonnen, probeer dan Selimiye, Kabak, Patara Beach, Kaleköy of Cirali. Actief Skiën Wie aan Turkije denkt, denkt aan zon. Maar het land is steeds meer in opkomst als wintersportbestemming. Het populairste skioord is Uludağ. Minder druk is Kartal, gelegen tussen Ankara en Istanbul. Ook bij Kartalkaya, dat in het Nationaal Park Yedi Göller ligt, kun je ideaal van de pistes zoeven. Voor een van de langste sikipistes ter wereld moet je naar het Palandokengebergte waar van oktober tot april geskied kan worden. Wandelen In Turkije kun je goed wandelen. Je kunt er zelf op uit trekken, maar ook georganiseerd een dag- of trektocht maken. De verschillende bergketens zijn tegenwoordig voorzien van wandelpaden. Aanraders zijn het Lycië-pad dat langs de kust van de Middellandse Zee loopt, Cappadocië, het gebied met de zogenaamde feeënschoorstenen, het merendistrict bij Eğ irdir en delen van het Taurusgebergte. Watersport Watersporten kun je bij de meeste strandhotels en vakantieparken in de toeristische plaatsen. Ook zitten hier volop duikscholen. Een aanrader om te gaan duiken is Fethiye. Verder kun je bij de kusten van de Egeische Zee erg mooi duiken. Wil je gaan zeilen dan moet je naar de westkust, daar heb je vanaf ‘s morgens vroeg gelijk een goede wind. De Egeische en mediterrane kusten zijn het best te bewonderen vanaf de comfortabele gulets (traditionele houten schepen).

Communicatie

Communicatie

Openbare telefoons Wil je naar Nederland bellen dan kun je terecht in telefooncellen, postkantoren of telefoonwinkels. Op straat staan telefooncellen. De goedkoopste manier om te bellen is met behulp van een telefoonkaart. Let wel op dat de telefoonkaarten niet altijd even betrouwbaar zijn. Laat hem eerst testen voordat je betaalt. Internet De internetcafes in Turkije zijn de laatste tijd als paddestoelen uit de grond geschoten. Voor een uurtje surfen betaal je slechts een paar euro. Post Stuur je vanaf je vakantieadres een kaartje naar Nederland dan zal dat zeven tot tien dagen duren. Kaarten en brieven worden automatisch per luchtpost verzonden.

Media

Buitenlandse kranten zijn een dag na verschijnen te koop bij de krantenstalletjes. Weekbladen als Newsweek en Time kun je overal kopen in Istanbul en Ankara. Buiten die plaatsen moet je iets beter zoeken.

Taal

Turks is een taal die je niet zomaar leert. Turken waarderen het daarom des te meer als je je op je vakantieadres met een paar woorden kunt redden. In steden is er altijd wel iemand die Engels spreekt en ook in de toeristencentra moet dat geen probleem zijn. Menu’s zijn er in meerdere talen.

Douane

Reisdocumenten

Naast een geldig paspoort of Europese identiteitskaart is een visum verplicht. De kosten hiervoor moet je bij aankomst op het vliegveld betalen.

In- en uitvoer

Wanneer je de grens van Turkije passeert mag je maximaal tweehonderd sigaretten, vijftig sigaren of tweehonderd gram tabak meenemen en vijf liter alcohol. Voorwerpen van waarde kunnen in je paspoort worden bijgeschreven. Bij het verlaten van het land moet je dezelfde voorwerpen dan weer bij je hebben.

Gezondheid

Gezondheid

Inentingen voor Turkije zijn niet verplicht, maar wel aanbevolen. Malaria komt in bepaalde gebieden voor in de maanden mei tot en met oktober. Zorg voor goede medicatie. Door de hoeveelheid olie in het Turkse eten kun je last krijgen van je ontlasting. Geef je lichaam de tijd te wennen aan het voedsel. In Turkije heb je openbare en particuliere ziekenhuizen. Als reiziger kun je je het beste laten helpen in de particuliere ziekenhuizen waar de kans groter is dat je je verstaanbaar kunt maken. Houd er rekening mee dat je de behandeling zelf moet betalen en de rekening daarna pas kunt declareren bij je verzekeringsmaatschappij. Heb je medicijnen nodig, dan kun je deze (meestal zonder recept) halen bij de apotheek. De meeste apothekers zijn professioneel en bevoegd om injecties te geven.

Gehandicapten

Turkije is voor gehandicapten over het algemeen geen geschikte bestemming. Hoewel je je in de resorts of betere hotels wel moet kunnen redden is het op straat en bij de betreding van gebouwen wat moeilijker. Bovendien houdt het verkeer niet echt rekening met gehandicapten. Overigens raken de toeristenplaatsen wel steeds meer ingesteld op gehandicapten. Wil je als gehandicapte toch graag naar Turkije, plan je vakantie dan zorgvuldig en informeer naar de mogelijkheden.

Drinkwater

Drink geen kraanwater, beperk je tot het drinken van water uit flessen.

Geldzaken

Geldzaken

Als reiziger kun je in Turkije makkelijk met creditcard betalen, pinnen bij geldautomaten of je bankzaken regelen. Creditcard In Turkije kun je bijna alles met je creditcard betalen. Kleinere gelegenheden kunnen je creditcard in de winter weigeren. Voor gebruik van je creditcard hoef je geen commissie te betalen. Geld Per 1 januari 2005 is de nieuwe Turkse lira officieel in gebruik genomen. De nieuwe lira is gelijk aan een miljoen oude Turkse lira. Ataturk siert nog steeds alle bankbiljetten. De nieuwe briefjes zijn gelijk aan de oude, met uitzondering van de bedragen en het formaat. Je mag onbeperkt geld meenemen naar Turkije. Veel zaken nemen de belangrijkste buitenlandse muntsoorten, zoals dollar en euro aan. Pin Geldautomaten vind je in Turkije zelfs in kleine afgelegen stadjes. Ze bevinden zich meestal bij de ingang van een bank en je kunt er 24 uur per dag geld pinnen. Controleer voor vertrek of jouw bankpas in Turkije te gebruiken is.

Fooi

Het is de gewoonte om in hotels en restaurants een fooi te geven van 5 tot 15%. Taxi- en Dolmuş chauffeurs verwachten geen fooi.

Afdingen

Op markten, bazaars en in souvenirwinkeltjes ben je gek als je de volle prijs gaat betalen. Trek je niks aan van de verkopers die verontwaardigd reageren als jij een lagere prijs noemt. Koop niet bij de eerste de beste winkel, maar ga vergelijken. Dat maakt in veel gevallen je afdingpositie beter. Het is niet gek om de helft van de prijs te betalen.

Praktische informatie

Accommodatie

In Turkije is er voor iedere portemonnee een accommodatie. De prijzen variëren van € 25 voor een simpele accommodatie tot € 50 voor een luxe overnachtingsadres. Houd er wel rekening mee dat de prijzen in Istanbul, Izmir en Ankara een stukje hoger liggen en ook tijdens de Turkse vakanties kan je verblijf een stukje duurder uitvallen. Aan de kust zijn er een aantal accommodaties die de duren sluiten van midden-november tot midden-maart. Appartementen In de meeste Turkse plaatsen vind je appartementencomplexen. Zoek je ter plekke een appartement, ga dan niet kranten napluizen, maar vraag bij een toeristenbureau of aan een reisagent. Adverteren wordt nauwelijks gedaan. Camping Kamperen in Turkije wordt steeds populairder. Er komen steeds meer goed uitgeruste kampeerplekken waar je heel goed je tent neer kunt zetten. Wildkamperen is verboden. Hotel Een hotel is er in iedere prijsklasse. De meeste hotels zijn door het ministerie van Toerisme voorzien van sterren. Staar je niet blind op het aantal sterren. Lijkt een hotel je leuk, vraag dan of je een kamer mag bekijken. In de zomer is een kamer met airconditioning geen overbodige luxe. In de kleinere hotels kan er een tekort zijn aan (warm) water. Vraag hier altijd naar voordat je gaat betalen.

Adressen

Turks Nationaal Verkeersbureau, Hofweg 1C, 2511 AA Den Haag, tel. 070-3469998, www.turizm.gov.tr Ambassade van Nederland, Turan Gunes, Bulvari 7, Yildiz, Ankara, tel. 0312-4091800

Feestdagen

Turkije kent nationale en regionale feestdagen die je onder kunt verdelen in drie categorieën: traditionele festivals, feesten in verband met gebeurtenissen (of mensen) uit de Turkse geschiedenis en religieuze feesten.

1 januari Nieuwjaar

23 april Nationale Onafhankelijkheids- en Kinderdag, viering van de eerste Grote Nationale Vergadering in Ankara. Kinderen herdenken het leven van Ataturk.

29 mei Verovering van Istanbul

30 augustus Overwinningsdag, viering van de overwinning van de Turken op de Grieken tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog.

29 oktober Dag van de Republiek, herdenkt de dag dat in 1923 de Turkse Republiek werd uitgeroepen.

10 november Herdenking sterfdag Ataturk, het hele land is om precies 9.05 een minuut stil. Het hele openbare leven ligt dan plat.

Fotografie

Wil je de Turkse bevolking of openbare plaatsen gaan fotograferen, vraag dan eerst toestemming.

Kinderen

Turkije is een kindvriendelijk land en je kunt zonder problemen met kinderen door het land reizen. In de grote hotelcomplexen zijn er vaak speciale kinderprogramma’s.

Kleding

Als je van plan bent om een moskee te gaan bezoeken, stop dan gepaste kleding in je koffer. Loop daar niet in bikini naar binnen, maar trek een t-shirt aan. Hetzelfde geldt voor theehuizen. Als westerse vrouw kun je hier naar binnen, maar vergeet niet dat daar voornamelijk mannen zitten.

Openingstijden

Turkije heeft in het algemeen westerse werktijden. Bank: maandag tot en met vrijdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Museum: officieel van 9.00-17.00 uur, maar in praktijk wisselt dit heel erg.

Reistijd

De beste tijd om Turkije te bezoeken ligt tussen de maanden mei en oktober, maar ook in de winter kun je een aangenaam klimaat verwachten. In de kustgebieden loopt het toeristenseizoen van 1 april tot 31 oktober. Ga je in de maanden juli en augustus naar Turkije dan moet je er rekening mee houden dat het vaak te heet is om midden op de dag bezienswaardigheden te bezichtigen.

Tijdsverschil

In Turkije is het een uur later dan in Nederland.. De zomertijd gaat gelijk in met de rest van Europa.

Veiligheid

Turkije is net zo veilig als andere plaatsen en heeft bovendien lagere criminaliteitscijfers dan andere landen. In Istanbul neemt de misdaad echter toe. Pas daar op voor zakkenrollers! Net als in andere landen kun je hier ook beter niet rondlopen op eenzame plaatsen en lifters of pakjes meenemen.

Datum artikel: 5-10-2008 Informatie

Zie ook:

Een reactie toevoegen over Turkije Informatie

ATP vakanties