vakantie informatie

Taiwan Informatie

De Portugese zeevaarders noemden Taiwan al ‘Ilha Formosa’ wat prachtig eiland betekent. En ze hadden gelijk! Taiwan, ondergedompeld in de traditionele Chinese cultuur, heeft bruisende metropolen, heel veel unieke tempels, weelderige tropische landschappen, en enkele van de hoogste bergen van Noordoost-Azië. De steden van Taiwan zijn levendig met een mengelmoes van traditie en moderne invloeden. Hier kun je  genieten van de Chinese keuken, een Chinese opera bezoeken of ontspannen in een traditioneel Chinees theehuis. Kunstliefhebbers hebben ook niet te klagen; de hoofdstad Taipei bevat een indrukwekkend museum dat meer dan een half miljoen Chinese kunstvoorwerpen herbergt en daarmee het middelpunt van de Chinese cultuur en traditie vormt. Bovendien staan de Taiwanezen bekend als bijzonder vriendelijke en gastvrije mensen die over het algemeen enorm hun best doen om toeristen te helpen of op hun gemak te stellen.

taiwan

Het land

Geografie

Taiwan ligt 160 kilometer ten zuidoosten van China en heeft als hoofdstad Taipei. In het noorden wordt Taiwan omringd door de Oost-Chinese Zee, in het oosten door de Grote Oceaan, in het zuiden door de Zuid-Chinese Zee en in het westen door de Straat van Taiwan. Naast het hoofdeiland bevat Taiwan ook nog vijftien eilandjes waarvan Penghu, Lanyu, Green, Kinmen, Matsu en Wuchiu de belangrijkste zijn. Met een oppervlakte van 36.000 km² is het eiland globaal gezien even groot als Nederland. Ongeveer 90% van de bevolking woont aan de westkust waar een smalle strook vruchtbare grond ligt. Dit gebied is om deze reden dan ook het meest ideaal voor de landbouw. Het oosten van Taiwan bestaat vooral uit grillig, rotsachtig kustgebied en is daarom het meest dunbevolkte gebied van Taiwan. Ongeveer tweederde van de oppervlakte van het eiland wordt in de lengte doorsneden door parallel lopende bergketens waarvan de Yushan met z’n 3952 meter, na Tibet, het hoogste punt in Noordoost-Azië is. Taiwan ligt op het breukvlak van de Filippijnse en Euraziatische aardkorst waardoor het eiland gevoelig is voor aardbevingen. Tevens kent het land veel slapende vulkanen.


Klimaat

Taiwan heeft in het noorden een subtropisch en in het zuiden een tropisch klimaat. Het eiland wordt gekenmerkt door veel neerslag en zachte winters. In de zomer (mei tot en met september) is het met een gemiddelde temperatuur van 30 oC heet en plakkerig en valt er in de bergen veel neerslag. Gedurende de winter (december tot februari) is het gemiddeld 15 oC en regent het in het noorden bijna constant. In het zuidwesten zijn de winters zachter met een gemiddelde temperatuur van 20 oC. In de bergen is het aanmerkelijk droger en koeler. Zo is het op de Yushan ‘s zomers gemiddeld maar zo’n 10 oC. Extreme temperaturen komen, vanwege de ligging aan zee, niet vaak voor. De laagste temperatuur die in Taipei is gemeten is 0 oC; vorst is hier dus zeldzaam. Het eiland wordt nogal eens geteisterd door tyfoons (gemiddeld drie tot vier keer per jaar) en orkanen. In de maanden juli, augustus en september is de kans op een oorkaan het grootst.

Natuur

Planten
Meer dan de helft van Taiwan is bedekt met dicht bos. Vanaf zeeniveau tot en met 2000 meter kent het eiland subtropische begroeiing, daarboven tot en met 3000 meter hoogte voornamelijk naaldbomen. Experts beweren dat het eiland meer dan 4000 verschillende soorten planten bevat waarvan er zo’n 1000 alleen op Taiwan te vinden zijn. Bomen die je het meest tegen zult komen op Taiwan zijn onder andere de acacia, cipres, ceder, kamferboom, laurier en de olm. Vervuiling heeft echter veel schade toegebracht aan de bossen. De overheid heeft ongeveer 20% van Taiwan ondergebracht in een natuurbeschermingsstelsel dat onder andere bestaat uit nationale parken, natuurreservaten, beschermde woudgebieden, bosreservaten en grote dierenparken. Taiwan onderhoudt ook contacten met het Wereldnatuurfonds en diverse andere organisaties die te maken hebben met natuurbescherming.

Dieren
Taiwan biedt een enorme verscheidenheid aan de meest prachtige dieren. De beste plekken om dieren in het wild te aanschouwen zijn de bergen en de oostkust. De bergketen in het midden van Taiwan bevat verschillende soorten dieren zoals de zwarte beer, het paardhert en de fazant. Verder heeft Taiwan een van de grootste concentraties aan landzoogdieren waarvan de Taiwanese makaak (een aapsoort) de bekendste is. Bijzonder is ook de zoetwaterzalm die in de bergrivieren leeft. Daarnaast heeft Taiwan zo’n 460 verschillende soorten vogels. Er zijn zestien zeldzame, inheemse soorten vogels op dit eiland te vinden zoals de Taiwanese blauwe ekster en de Mikado fazant. Een van de grootste rijkdommen van Taiwan zijn de 400 verschillende soorten vlinders die het eiland bevat. Door deze enorme diversiteit wordt Taiwan ook wel ‘het koninkrijk der vlinders’ genoemd. Tevens is Taiwan in bepaalde seizoenen een uitwijkplaats voor trekvogels. In de herfst en winter zijn er op het Hengchun schiereiland verschillende roof- en watervogels te aanschouwen, zoals de bruine klauwier, de Chinese sperwer en de grijskopbuizerd. Verder bevat Taiwan reptielen, amfibieën, vissen, insecten en (giftige) slangen.

Bevolking

Taiwan heeft, op Bangladesh na, de hoogste bevolkingsdichtheid van de wereld. De meeste Taiwanezen (ongeveer 75%) wonen in drukke, stedelijke gebieden. De bevolking bestaat voor 98% uit Han-Chinezen. De meeste hiervan zijn door de hongersnood in de 17e eeuw vanaf het Chinese vasteland naar Taiwan geëmigreerd. Nog eens twee miljoen Chinezen zijn in 1949 Tjiang K’ai-sjek naar Taiwan gevolgd. Vandaag de dag zijn er in Taiwan nog negen inheemse stammen, ieder met hun eigen taal, wat goed is voor ongeveer 2% van de totale bevolking. Deze autochtone inwoners zijn vooral Palaemongoliden en Zuidsiniden en zijn etnisch en cultureel aan Maleiers verwant. De oorspronkelijke bewoners van Taiwan zijn de aboriginals die er al woonden voordat de Chinezen naar het eiland kwamen. De aboriginals woonden eerst aan de kust maar werden door de toenemende immigratie het binnenland en de bergen in gedreven. Aboriginals werden altijd een beetje beschouwd als tweederangs burgers, maar de laatste jaren worden ze steeds meer geaccepteerd. De grootste steden van het land zijn: Taipei, Kau-sjioeng, T’ai-Tsjoeng en Tainan. Taiwan heeft ongeveer 23 miljoen inwoners.

Religie

Taiwan kent vrijheid van godsdienst. Ruim 54% van de bevolking is religieus. De belangrijkste godsdiensten van Taiwan zijn het boeddhisme (22%), taoisme (bijna 21%) en christendom (ruim 4%). Het grootste gedeelte van de bevolking is spiritueel en bijgelovig. Het Chinese volksgeloof speelt dan ook nog een grote rol in de Taiwanese samenleving en het vereren van voorouders en het ‘gunstig stemmen’ van geesten zijn enkele voorbeelden van dit geloof. Ook wordt er nooit over de dood of over ongelukken gepraat. Dit wordt verdrongen door te feesten in bars of karaokeclubs. Begrafenissen worden tevens op deze manier gevierd. Tenslotte zijn er nog aanhangers van het confucianisme in Taiwan te vinden.

Cultuur

In de Taiwanese cultuur speelt kunst, die vooral bestaat uit een mengelmoes van Chinese invloeden, Westerse kunststromingen en inheemse tradities, een grote rol. Hoewel de invloed van China in de Taiwanese kunst groot is, heeft het land de laatste decennia ook een onafhankelijke, eigen traditie gepoogd te creëren. Deze zoektocht naar een eigen identiteit is een van de belangrijkste thema’s in de hedendaagse kunstwereld van Taiwan. Artiesten in dit land hebben deze onafhankelijke identiteit proberen uit te drukken door middel van olieverfschilderijen, keramische beeldhouwwerken, maar ook door meer moderne kunstvormen als video en film. In de hoofdstad Taipei bevindt zich een indrukwekkend nationaal museum dat wereldwijd wordt beschouwd als het middelpunt van de Chinese cultuur en traditie. Naast kunst spelen (traditionele) muziek, opera en dans ook een belangrijke rol in de Taiwanese cultuur. Tevens staat Taiwan bekend om z’n uitbundige en kleurrijke feesten die voornamelijk gebaseerd zijn op Chinese tradities en invloeden. Het lantarenfeest en het drakenbootfestival gaan bijvoorbeeld gepaard met schitterend vuurwerk, optochten en kleurige kostuums.

Geschiedenis

Geschiedenis

De vroege geschiedenis van Taiwan
Over de vroegste inwoners van Taiwan bestaat onduidelijkheid. Sommigen theorieën beweren dat er 30.000 jaar voor Christus al mensen op Taiwan waren, andere bronnen geven aan dat dit pas 10.000 jaar voor Christus het geval was. De oorspronkelijke bewoners van Taiwan komen uit Zuid-China, continentaal Azië en de eilanden van Zuidoost-Azië en de Grote Oceaan. Als China in het begin van de 17e eeuw door hongersnood geteisterd wordt, komen de eerste immigranten naar Taiwan. In de eeuwen die volgen, komen er steeds meer Chinezen naar Taiwan toe en deze mensen worden geleidelijk aan de dominante bevolkingsgroep op het eiland. In 1590 komt een Portugese vloot op Taiwan aan en de zeevaarders noemen het Ilha Formosa wat ‘prachtig eiland’ betekent.

De komst van de VOC (1624-1662)

In 1624 vestigde de Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) zich met hun fort Zeelandia in de baai van Taiwan. De VOC deed diverse pogingen om grip te krijgen op Taiwan met het oog op de handel met Japan. Spaanse handelaars zagen dit als een lucratieve zet en probeerden zelf ook een vestiging aan de kust op te richten. Hun vloot werd echter getroffen door een paar catastrofes waardoor hun verblijf van korte duur was. Achtendertig jaar later werden ook de Nederlanders van het eiland verdreven door de Chinese Ming- en Manchu-dynasties. In 1886 werd het eiland als gevolg van de Chinees-Japanse oorlog aan Japan afgestaan, maar na de capitulatie van dit land in 1945 werd Taiwan aan China teruggegeven. In 1949 was inmiddels het gehele vasteland in handen van de communisten gekomen.

Taiwan tijdens de Chinese Burgeroorlog (1945-1950)
Toen de Chinese Burgeroorlog in 1949 eindigde in een overwinning voor de communisten van Mao Zedong, vluchtten de Chinese nationalisten (de Kwomintang), onder leiding van Chiang Kai-shek, naar Taiwan. Vanaf die tijd kwam het eiland onder het regime van de Kwomintang te staan. Chiang Kai-shek hield echter de instituties van de ‘Republiek China’ in stand waardoor de oorspronkelijke bevolking van Taiwan onder dwang hun eigen identiteit moest opgeven. In het licht van de Koude Oorlog erkenden de VS en andere westerse landen aanvankelijk het Kwomintang-regime als leider over heel China. In die tijd werd Taiwan ook lid van de Verenigde Naties. Tevens kreeg het land tot 1965 intensieve militaire, economische en technologische steun van de Verenigde Staten. Echter begin jaren ’70 trok de VS de erkenning van Taiwan in. Vanaf die tijd werd door de meeste landen de communistische regering in Peking erkend. Het gevolg hiervan was dat Taiwan in 1971 zijn zetel aan de Volksrepubliek China moest afstaan.

Het moderne Taiwan
Als eind jaren ’80 Lee Teng-Hui (een eenvoudige ‘oorspronkelijke’ Taiwanees) president van de Kwomintang wordt, betekent dat een verbetering van de positie voor niet-Chinese Taiwanezen. Onder zijn leiding wordt Taiwan langzaamaan een democratie. Bij de eerste vrije verkiezingen in 2000 wint niet de Kwomintang maar de mensenrechtenadvocaat Chen Shui-bian van de Democratische Progressieve Partij. In tegenstelling tot de Kwomintang, die hereniging met China wil, is de DPP hier juist geen voorstander van. Onder leiding van Chen Shui-bian raakt de Taiwanese politiek meer gericht op onafhankelijkheid. Echter in het najaar van 2005 kwam president Chen Shui-bian onder vuur te liggen vanwege een aantal corruptieschandalen. Dit heeft zijn populariteit aanzienlijk aangetast.

Politiek

Het politieke stelsel van Taiwan is gebaseerd op de grondwet van de nationalistische Republiek China van 1947 en is opgesteld door het toenmalige Kwomintang-bewind. Taiwan wordt hierdoor dan ook nog formeel de ‘Republiek China’ genoemd. Taiwan leeft al jaren op gespannen voet met buurland China omdat het eiland nog steeds als provincie wordt beschouwd en niet als onafhankelijke staat. Taiwan heeft zich politiek ontwikkeld tot een vrije en bruisende democratie, maar formeel de onafhankelijkheid uitroepen zou tot oorlog leiden. Taiwan is tot op de dag van vandaag ook nog steeds geen lid van de Verenigde Naties en heeft slechts met een beperkt aantal landen diplomatieke betrekkingen. Verschillende pogingen van Taiwan om toe te treden tot de Verenigde Naties werden echter door Peking verworpen. Ook weigert China nog steeds om diplomatieke betrekkingen aan te gaan met landen die Taiwan als onafhankelijke staat erkennen. De twee belangrijkste politieke partijen in Taiwan zijn de Kwomintang en de Democratische Progressieve Partij. Staatshoofd is de president die tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten is en voor zes jaar gekozen wordt. De huidige president van Taiwan is Chen Shui-bian.

Economie

Taiwan heeft een florerende economie. Deze voorspoed is voornamelijk verkregen door export en fabricage van computers en televisies. Vooral in de jaren ’70 en ’80 heeft het land op economisch gebied een snelle groei doorgemaakt met als resultaat dat het een aantrekkelijke handelspartner voor andere landen is geworden. Producten met aanduiding ‘made in Taiwan’ zijn inmiddels ook wereldwijd een begrip geworden. Het Bruto Nationaal Product (BNP) is de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 8,5% per jaar gestegen. Het inkomen per hoofd van de bevolking is een van de hoogste in Azië. De inflatie evenals de werkloosheid is laag.

Eten en Drinken

Eten

In Taiwan zijn de meeste gerechten afkomstig uit China. Je vindt er vooral (sterk gekruide) rijst- en kerriegerechten, noedels, vlees, vis en soep. In duurdere en exclusievere gerechten worden ook wel hond, slang en berenorganen verwerkt. Vanwege de tropische locatie van Taiwan is het eiland rijk aan een grote hoeveelheid fruit, zoals papaja’s, meloenen en citrusvruchten. Taipei staat bekend om zijn levendige nachtmarkten waar je bij stalletjes dagelijks tot drie uur ‘s nachts terecht kunt voor kleine hapjes.Een aantal traditionele gerechten uit Taiwan zijn:

Kantonese Dim Sum diverse gestoomde en gefrituurde hapjes gevuld met kippen- of varkensvlees
Peking eend eend met zoete vruchtensaus, ui en komkommer, in deeg verpakt
Buddha jumps over the wall stoofpot van zeevruchten, kip, eend en varkensvlees gesudderd in rijstwijn.

Drinken

Thee speelt een grote rol in het leven van de Taiwanezen. Vaak is de thee die je hier aantreft een sterke mix van kruiden. Verder vind je in Taiwan heel veel fruitstalletjes waar je zelf je favoriete drankje kunt laten maken. Je hoeft alleen maar het fruit van je keuze aan te wijzen en het wordt in een blender, eventueel met water of melk, voor je klaargemaakt. Een aanrader is een gekoelde papajamilkshake met banaan.

Vervoer

Naar Taiwan

Taiwan is per vliegtuig te bereiken. Een vlucht van Amsterdam naar Taipei (meestal met overstap in Hong Kong) duurt ongeveer vijftien uur.

In Taiwan

Auto
Het is, vanwege het chaotische en drukke verkeer, niet aan te raden om in Taipei auto te rijden. Echter buiten de stad en vooral in afgelegen gebieden, zoals de oostkust is het wel veilig. Een internationaal rijbewijs (dat in Nederland te krijgen is) is in Taiwan drie maanden geldig. Houd er wel rekening mee dat de wegbewijzering slecht en niet altijd in het Engels is.

Boot
Er zijn regelmatige diensten per veerboot tussen Taiwan en de omliggende eilanden.

Bus
Met de (langeafstands)bus valt Taiwan goed te bereizen. Beiden zijn officieel rookvrij. Voor sommige bestemmingen is de bus de beste – en soms de enigste – manier van vervoer. Echter de laatste jaren zijn steeds minder mensen de bus gaan gebruiken vanwege het vele verkeer, slechte staat van de wegen en het manische rijtempo. In Taiwan vormen files een probleem op vakantieweekenden. Reserveren is aan te bevelen voor reizen tijdens de weekenden en in het bijzonder gedurende vakanties. Een nadeel is dat in de bus de plaatsen van bestemming vaak alleen in het Chinees worden weergegeven.

Metro
Taipei bevat een goed metronetwerk waardoor je snel op alle toeristische bestemmingen in de stad kunt komen.

Taxi
Het is niet aan te raden om een taxi in Taiwan te nemen. Ten eerste is het erg duur en ten tweede zijn veel chauffeurs notoire oplichters. Als je toch voor een taxi kiest, houdt er dan rekening mee dat veel taxichauffeurs geen Engels spreken of lezen. Zorg er dus voor dat je de plaats van bestemming in het Chinees weet.

Trein
Taiwan bevat een uitgebreid spoorwegennetwerk dat via de kust door het hele land loopt en bij alle grote steden stopt. Een trein heeft vier klassen waarvan de eerste drie duurder zijn dan de bus. Alle klassen, behalve de laagste, hebben airconditioning. Voor de snelle treinen is het aan te raden om zo’n twee dagen van tevoren kaarten te kopen. Plaatsen in pendeltreinen zijn niet te reserveren.

Vliegtuig
Binnen Taiwan zijn er veel binnenlandse vluchtverbindingen. Om zo min mogelijk reistijd te verliezen is een vlucht van noord naar zuid een uitkomst. Ook een aantal kleinere eilandjes die voor de kust van Taiwan liggen, zijn per vliegtuig te bereiken. De duur van zo’n vlucht is vaak een half uur tot uur.

Toeristische gebieden

Taroko Gorge
Dit is een van de mooiste plekjes van Taiwan. Hier ligt een met marmeren wanden omgeven kloof van negentien kilometer lang die in de loop van miljoenen jaren is uitgeslepen door een snelstromende rivier. De kloof loopt dwars door de bergen bij de oostkust. Via steile rotsen komen de bergstroompjes uit in een meer. Ten zuiden van Taroko vind je ook diverse warmwaterbronnen. In het nationale park van Taroka tref je zwarte beren, wilde zwijnen, herten, reptielen, vissen en tientallen vlinder- en vogelsoorten aan.

Sun Moon LakeSun Moon Lake is het grootste meer van het land en de omgeving kan omschreven worden als een van de meest spectaculaire natuurlijke landschappen van Taiwan. Het meer ligt 762 meter hoog en wordt omringd door hoge, beboste bergen. Een pluspunt is dat het weer hier het hele jaar goed is.

South Cross-Island Highway
Deze weg is 209 kilometer lang en verbindt Tainan in het zuidwesten met Taitung in het oosten. Het hoogste punt van de weg ligt 2731 meter boven zeeniveau. Ook loopt een gedeelte van de weg door Yushan National Park. Een rit met de auto van Tainan naar Taitung duurt ongeveer vijf tot zeven uur.

Alishan
Alishan is een prachtig berggebied in het midden van Taiwan en staat bekend om zijn indrukwekkende zonsopgang. Met een bus of trein kun je vanuit de stad Chiayi via een mooie route vol natuurschoon de bergen bereiken.

Green Island
Dit kleine, vulkanische eiland ten oosten van Taitung bevat een warme zoutwaterbron (een van de drie in de wereld), koralen en adembenemende kustgezichten.

Penghu Archipelago
Deze groep bestaat uit 64 aparte eilanden die in de straat van Taiwan liggen. Er is veel te zien op de eilanden, zoals oude tempels, schilderachtige boerderijen, leuke vissersdorpjes, stranden en prachtige kustlijnen. Omdat de visserij op deze eilandjes de voornaamste bron van inkomsten is, is een vismaaltijd een absolute aanrader als je hiernaartoe gaat.

Bezienswaardigheden

Taipei
Taipei is een moderne stad met grote gebouwen en drukke straten. Echter deze stad heeft ook groene parken, musea, heel veel tempels en zelfs een slangenmarkt! Als je aan de hectiek van de stad wilt ontsnappen kun je de prachtige botanische tuinen ten zuiden van het centrum bezoeken. Hier vind je ook een vijver met schitterende lotusbloemen. Wat je als reiziger absoluut niet mag vergeten, is een bezoek aan het nationaal Paleis Museum dat dezelfde status heeft als het Louvre in Parijs. Er zijn 72.000 verschillende kunstobjecten (onder andere oude bronzen voorwerpen , keramiek, schilderijen en kalligrafie) te zien en het museum bevat de grootste collectie Chinees antiek van de wereld. Veel van deze kunstvoorwerpen werden na de Tweede Wereldoorlog meegenomen uit de Verboden Stad in Peking. De collectie voorwerpen wisselt regelmatig. Meestal worden er zo’n 15.000 voorwerpen tentoongesteld. Om alles te zien ben je zo’n zeven jaar bezig.

Tainan
Dit is de tempelstad van het eiland. Verspreid over de stad liggen honderden tempels. De East-Mountain tempel wordt bezocht door gelovigen die hier komen om te praten met gestorven familieleden of om geesten uit te drijven. In de Mito-tempel vind je een prachtig standbeeld van de godin Kuanyin met de duizend armen. De Chusitempel is de grootste tempel van Taiwan en ligt in een park.

Pinglin
Dit stadje heeft het grootste theemuseum van de wereld. In Pinglin leer je niet alleen hoe thee wordt gemaakt en verwerkt, maar ook hoe je het moet drinken. De stad ligt in een prachtige omgeving; steile, smaragdgroene bergen en mooie rivieren maken het een geliefde plek voor een dagtrip. Als je de bus neemt is Pinglin slechts een uur verwijderd van Taipei.

Stranden en Actief

Stranden

Een echt strandvakantieland kun je Taiwan niet noemen, daarvoor heeft het te weinig stranden. Toch biedt een eiland altijd wel mogelijkheden om van zon, strand en zee te genieten. Het zuiden van Taiwan is de beste plek hiervoor en dan met name Kenting die enkele van de beste en mooiste stranden van Taiwan bevat waar het hele jaar door gezwommen kan worden. In het noorden van Taiwan, op zestig kilometer van de hoofdstad Taipei, liggen de stranden Fulung en Yenliao die ook zeer de moeite waard zijn. Tevens zijn op de Penghu eilanden mooie stranden te vinden. Populair zijn Shanshui en Chihli.

Actief

Duiken en snorkelen
Green Island leent zich uitstekend voor deze twee sporten. Hier vind je prachtige koralen die het hele jaar door zichtbaar zijn in het heldere water. Bijna elk hotel op het eiland organiseert duik- en snorkeltochtjes. Verder lenen de stranden van Kenting Park in het zuiden zich ook uitstekend voor deze twee sporten.

Surfen en zeilen
De Penghu eilanden, ten oosten van Taiwan, zijn, dankzij de behoorlijke wind die hier vaak staat, uitermate geschikt om te surfen en te zeilen. Verder zijn de oostkust, het noorden en het zuiden (met name de stranden van Kenting Park) ook goede surfgebieden.

Wandelen/hiken
Door de vele bergen in Taiwan biedt dit land voldoende mogelijkheden voor een flinke klim. Ben je een geoefend klimmer, dan kun je je wagen aan de Yushan in het midden van het eiland. Heb je wat minder ervaring, dan kun je proberen de top van de Alishan, die dichtbij de Yushan ligt, te bereiken. Het weer kan wel snel omslaan, dus neem de juiste kleding mee.

Wildwatervaren en raften
Deze sport is goed te beoefenen op de rivieren de Hsiukuluan (oostkust) en de Laonang (zuidwesten). Tevens kun je bij beide rivieren deelnemen aan een georganiseerde tocht.

Communicatie

Internet
De goedkoopste en snelste manier om te communiceren met het thuisfront is e-mail. In de cybercafes kun je tegen een redelijk goedkoop tarief internetten. In bibliotheken is toegang tot het internet, voor een beperkte periode, meestal gratis. Je moet je dan wel vroeg in de dag laten registreren voor gebruik anders heb je kans dat als je aankomt de dag al volgeboekt zit.

Telefoneren
Internationale gesprekken vanuit Taiwan zijn over het algemeen duur. Als je belt vanuit je hotelkamer, dan kun je vaak rekenen op een forse toeslag. Vraag van tevoren wat een gesprek per minuut kost. Om vanuit Nederland naar Taiwan te bellen geldt de code +886, om vanuit Taiwan naar Nederland te bellen gebruik je de code +002.

Mobiel telefoneren
Mobiel bellen vanuit Taiwan is prijzig. Neem voor vertrek contact op met je provider om er zeker van te zijn dat mobiel bellen vanuit Taiwan mogelijk is.PostHet postsysteem van Taiwan is efficiënt en snel. Het duurt ongeveer zeven dagen voordat post vanuit Taiwan in Nederland aankomt.

Fax
De meeste hotels beschikken over faciliteiten om een fax te versturen, maar dit is wel behoorlijk duur! Echter bij 7-Eleven winkels kun je soms tegen een goedkoper tarief faxen.

Taal

De officiële taal van Taiwan is het Mandarijn-Chinees. Daarnaast wordt er, in beperkte mate, Taiwanees, Japans en Engels gesproken. Ook kent Taiwan nog enkele dialecten.

Media

Volgens de grondwet is er vrijheid van meningsuiting, maar de overheid kan ingrijpen en publicaties tegenhouden. Op het gebied van de gedrukte media zijn er in Taiwan drie Engelstalige kranten te onderscheiden, namelijk de Taiwan News, de Taipei Times en de China Post. Alledrie bieden ze betrouwbare verslaggeving over internationaal, binnenlands en plaatselijk nieuws. Verder biedt het radiostation ICRT (International Community Radio Taipei) Engelstalig nieuws en is in Taiwan ook CNN te ontvangen.

Douane

Reisdocumenten

Voor Taiwan moet je beschikken over een geldig paspoort dat bij thuiskomst nog minimaal zes maanden geldig is. Ook moet je een geldig retourticket kunnen laten zien. Wil je langer dan dertig dagen blijven, dan heb je een visum nodig. Je mag bovendien geen crimineel verleden hebben.

In- en uitvoer

De douanewetten staan toe dat je belastingvrij 200 sigaretten, 25 sigaren of 450 gram tabak, een liter alcohol en een redelijke hoeveelheid parfum mee mag nemen. Onthoud dat in Taiwan op het handelen van drugs de doodstraf staat.

Gezondheid

Gezondheid

Inentingen zijn niet verplicht voor een bezoek aan Taiwan, maar worden wel aanbevolen als je doorreist naar andere Aziatische landen of van een Aziatisch land komt. Houd de berichtgeving met betrekking tot SARS goed in de gaten. Als deze ziekte, ook in lichte mate, weer opduikt wordt het sterk afgeraden om het land te bezoeken. In Taiwan vind je staats- en prive-ziekenhuizen. Apotheken zijn te vinden in de meeste grote steden en zijn meestal geopend van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Op het platteland zijn beperkte medische faciliteiten. Houd er rekening mee dat alle rekeningen voor medische zorg contant betaald dienen te worden. Bij opname in het ziekenhuis moet je direct je verzekeringmaatschappij inschakelen zodat zij voor betaling kunnen zorgen. Voor vragen en/of informatie kun je het beste contact opnemen met je huisarts of met de GGD.

Gehandicapten

Hoewel Taipei langzaamaan z’n faciliteiten voor gehandicapten aan het moderniseren is, is Taiwan geen ideaal land om te bezoeken als je in een rolstoel zit. Ook is het openbaar vervoer niet goed uitgerust voor rolstoelen. In andere steden in Taiwan is de situatie (helaas) niet anders.

Drinkwater

Het wordt afgeraden om in Taiwan kraanwater te drinken. In plaats daarvan kun je beter flessen mineraalwater in de supermarkt kopen.

Geldzaken

Geldzaken

In Taiwan betaal je met de New Taiwan Dollar (NT$). Een Taiwanese dollar is verdeeld in honderd centen. Echter je kunt er ook heel goed uit de voeten met de Amerikaanse dollar. Vanwege de rijkdom van het land zijn de prijzen hier gelijk aan die van westerse landen. Traveller Cheques worden bijna altijd geaccepteerd. Geld kun je wisselen bij de grotere banken. De bekendste creditcards worden geaccepteerd door hotels, dure restaurants en winkels.

Fooi

In luxe hotels en de betere restaurants in Taiwan zit een fooi meestal bij de prijs inbegrepen. Het geven van fooien is daarom niet gebruikelijk, maar wordt wel gewaardeerd. Als een kruier echter je tas naar een hotel of vliegveld draagt, dan wordt wel verwacht dat je een fooi geeft.

Afdingen

Afdingen is niet de bedoeling in Taiwan, behalve op markten.

Praktische informatie

Accommodatie

Hostel
Hostels zijn een goedkope manier van overnachten. Vooral jongeren maken hier veel gebruik van. Nadeel is echter dat het er vaak druk is. Ook laat de hygiëne soms te wensen over.

Hotel
Taiwan beschikt over een grote hoeveelheid hotels, variërend van budget tot luxe. In budgethotels wordt vaak geen Engels gesproken en moet je niet verbaasd opkijken als er, vanwege de Taiwanese gewoonte om ‘s nachts in bad gaan, overdag geen heet water is! In de grote steden, vooral in Taipei vind je veel luxe hotels. Bijzonder zijn de ‘hete bron hotels’ die over zowel openbare als prive-baden beschikken. Vaak hoef je hier geen nacht te blijven, maar kun je ook al voor twee uur een kamer huren.

Kamperen
Dit is een van de goedkoopste vormen van verblijf in Taiwan en uitermate geschikt voor reizigers die over een auto beschikken. Soms kun je gratis kamperen, maar meestal moet je betalen.

Verblijf bij Taiwanezen
Sommige Taiwanezen verhuren kamers in kleine inheemse dorpjes of in druk bezochte plaatsen waar hotels snel volgeboekt zijn.

Verblijf in een tempel
Verassend genoeg is het verblijf hier erg goed en zijn de vegetarische maaltijden er heerlijk. De populairste tempel die accommodatie aanbiedt is de Chung Tai Chan Tempel in Puli (midden van het eiland) waar je kunt overnachten gedurende meditatieretraites en waar je tevens je kennis van de boeddhistische geschiedenis en kunst flink kunt bijspijkeren!

Elektriciteit

In Taiwan is de stroomsterkte 110 volt/60 HZ. Neem dus een adapter mee.

Feestdagen

Feestdagen in Taiwan volgen of de westerse of de maankalender. Feestdagen die de maankalender volgen worden berekend aan de hand van de stand van de maan en vallen hierdoor ieder jaar op verschillende tijden in de westerse kalender.

De belangrijkste feestdagen die de maankalender volgen zijn:

– de eerste dag van de eerste maand op de maankalender: Nieuwjaarsdag
– de vijftiende dag van de eerste maand op de maankalender: Lantaarnfestival
– de vijfde dag van de vijfde maand op de maankalender: Drakenbootfestival
– de vijftiende dag van de achtste maand op de maankalender: Midherfstfeest
Enkele belangrijke feesten die de westerse kalender volgen zijn:

4 of 5 april Gravenfeest
19 mei Geboortedag van Boeddha
28 september Geboortedag van Confucius (ook bekend als lerarendag)
10 oktober Nationale Dag Dubbel Tien (herdenking van de revolutie van 1911)

Fotografie

In Taiwan mag je bijna overal fotograferen en filmen. Wil je (inheemse) mensen filmen of op de foto zetten, vraag dat dan even van tevoren.

Kinderen

Taiwanezen staan bekend om hun vriendelijkheid en al helemaal als het om kinderen gaat. Als je met kinderen reist, dan kun je rekenen op veel positieve aandacht! Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven op de mooie stranden van Taiwan. Ook bieden de kleurrijke, uitbundige (draken)feesten vaak een goede bron van vermaak.

Kleding

Kleding is afhankelijk van welke tijd van het jaar je Taiwan bezoekt en welke gebieden je aandoet. Vergeet niet dat het in de bergen altijd frisser is. Het is raadzaam om zowel warme als wat meer zomerse kleding mee te nemen. Denk ook aan een regenjack!

Openingstijden

Avondmarkt
Alle dagen van 18.00 tot 22.30 uur.

Bank
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.30 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Museum
Dinsdag t/m zondag van 9.00 tot 17.00 uur.

Restaurant
Alle dagen van 11.30 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 21.00 uur.

Winkel
Veel winkels zijn elke dag van 10.00 tot 22.00 uur geopend, maar sommige openen en sluiten eerder en/of zijn op zondag gesloten. In Taipei en andere steden vind je ook veel kleine winkels voor snelle boodschappen die 24 uur per dag open zijn.

Reistijd

De beste tijd om naar Taiwan te gaan is oktober t/m december; de temperaturen zijn dan aangenaam en je hebt geen last van het regenseizoen. In oktober kunnen echter nog wel tyfoons optreden.

Tijdsverschil

In Taiwan is het tijdens de wintertijd zeven uur en tijdens de zomertijd zes uur later dan in Nederland.

Veiligheid

Bergbeklimmers moeten oppassen dat ze niet overvallen worden door extreme weersomstandigheden. Mist in de namiddag komt nogal eens voor. Onweer met zware regenval is ook niet ongewoon en kan je doorweekt en koud achterlaten. Er zijn talrijke giftige slangen en bloedzuigers op het eiland en giftige planten kun je tegenkomen als je meer dan 1.500 meter hoog gaat. Het is ook makkelijk om verdwaald te raken in dichte bossen. Verlaat daarom nooit het pad! Neem water en regenkleding mee als je voor langere tijd weggaat. Wees als man in een nachtclub voorzichtig om een vrouw in een groep te benaderen. Mannen zijn nogal beschermend naar vrouwen in hun groep, zelfs als ze er geen relatie mee hebben. Onthoud dat Taiwanezen niet in hun eentje vechten en dat buitenlandse slachtoffers van geweld over het algemeen niet veel hulp van de politie krijgen.

Datum artikel: 28-12-2008 Informatie

Zie ook:

4 Reacties op Taiwan Informatie

 1. A v/d Graaf
  1-06-2010 13:27
  1

  Geweldige informatie !

 2. Michel Raeven
  12-08-2010 13:47
  2

  Goede uitleg!
  1 ding is echter achterhaald: in Taipei kun je heel goed met de taxi gaan. ik ben er nu 2 weken en reis dagelijks met de taxi. Prijzen zijn goedkoper dan in Nederland en ik heb nog niet meegemaakt dat de chaufeur een langere weg pakt.
  Wel moet je inderdaad de taal kennen. Ik heb dit opgelost door bij het instappen iemand te bellen die in Taipei woont

 3. hsueh-fan (kim verbree)
  26-06-2011 17:02
  3

  dit is echt super! ik ben geboren in taiwan, en ben geadopteerd. nu moest ik er een spreekbeurt over doen. ik heb veel informatie gekregen dankzij deze pagina. ik heette eerst Hsueh-fan maar mijn verzorg ouders (degene die nu voor me zorgen) noemen me kim. nu heet ik dus kim verbree =)

 4. mitchel
  19-04-2013 13:02
  4

  ik vind het wel gaaf daar en de informatie is ook leuk gedaan ik heb mijn werkstuk hierover gedaan. hier heb ik alles gevonden thanks
  mitch

Een reactie toevoegen over Taiwan Informatie

ATP vakanties