vakantie informatie

Peru Informatie

Peru, het land van ‘de zonen van de zon’, oftewel de Inca’s, is een zeer veelzijdig land, dat een enorme aantrekkingskracht heeft op de actieve reiziger. Een voettocht door de bergen of een boottocht in het Amazonegebied; het prachtige landschap zal nooit vervelen. Vele reizigers bezoeken de antieke Incastad Machu Picchu, de mysterieuze lijnen van Nasca en het adembenemende Titicaca-meer. Op het gebied van cultuur kan de toerist ook zijn hart ophalen, want waar anders dan in Peru is de Incacultuur nog zo tastbaar? En waar zijn de Spaanse koloniale invloeden van weleer nog zo een onderdeel van het dagelijks leven als in Peru? De indianen in Peru vormen een geliefd plaatje voor foto’s. Hun kleurrijke poncho’s, hoofddeksels en traditionele kledij vertederen bijna elke toerist.

peru

Het land

Geografie

República del Perú is, met een oppervlakte van 1,28 miljoen vierkante meter, het op drie na grootste land van Zuid-Amerika, voorgegaan door Brazilië en Argentinië. Peru ligt in het westelijke gedeelte van Zuid-Amerika en heeft een kustlijn grenzend aan de Stille Oceaan. Verder wordt het land begrensd door Colombia, Ecuador, Brazilië, Bolivia en Chili.


Globaal kunnen in Peru drie gebieden worden onderscheiden: de kustlijn, het gebergte en de laagvlakte. Het gebergte, de Andes, is het belangrijkste landschapselement en bestaat uit twee grote bergketens: Cordillera Central en Cordillera Oriental. De hoogste berg van Peru is, met 6768 meter, de Huascarán. De twee bergketens lopen in het zuiden van Peru ver uiteen en hier ligt de Altiplano. De gemiddelde hoogte van deze enorme hoogvlakte is 4000 meter. Er wordt gezegd dat het hoogst bevaarbare meer ter wereld zich hier bevindt: het Titicacameer, op de grens van Peru en Bolivia.

De kustlijn van Peru is zo’n 2400 kilometer lang en is een van de droogste gebieden ter wereld. Het landschap is het beste te omschrijven als een woestijn, met enorme vlakten, maar ook met heuvels die overlopen in het Andesgebergte. De Selva, het Amazonegebied, ligt ten oosten van de Andes en is een laagvlakte met een nat klimaat. In dit gebied, waar regenwouden het landschap bepalen, ontspringt de Amazone, de langste rivier van de wereld (meer dan 6000 kilometer lang).

Klimaat

Door de enorme veelzijdigheid in landschappen, mag het duidelijk zijn dat het klimaat van Peru ook zeer veelzijdig is. Het weer in de Andes is over het algemeen overdag aangenaam. In de maanden juni tot en met september is de gemiddelde temperatuur 20 °C, maar door de hoge ligging koelt het ‘s nachts in snel tempo af. Wanneer de zon eenmaal onder is, wordt het meestal niet warmer dan 3 °C. Vooral in de gebieden boven de 3000 meter kan het ook behoorlijk vriezen ‘s nachts. Verder is het weer in de Andes afhankelijk van de verschillende zeestromen. Dit betekent dat in de periode mei tot en met november de weersomstandigheden droog en helder zijn, maar in de periode december tot en met april het juist bewolkt en regenachtig is.

De genoemde zeestromen zijn ook van grote invloed op het weer aan de kust. Een koude zeestroom heeft tot gevolg dat de temperatuur aan de kust stukken lager is dan verwacht mag worden van een tropisch gebied. Een ander direct gevolg hiervan is dat er niet tot nauwelijks regen valt (10 mm per jaar) en men spreekt van een woestijnklimaat aan de kust van Peru. Deze zeestroom komt voornamelijk voor in de maanden april tot en met november. Gedurende de overige maanden is het door ‘El Nino’ stukken warmer. Alhoewel het kustgebied zeer droog is, kan deze stroom er voor zorgen dat er -vooral in het noorden- overvloedig veel regen valt. Het Amazonegebied is regenachtig, maar in de periode mei tot en met november minder dan in de overige maanden.

Natuur

Planten
In het Amazonegebied komt de reiziger veel natuurschoon tegen. Door de vele regenval zal men vooral versteld staan van de enorme bomen (woudreuzen met gigantische wortels). In de bergen ziet het er geheel anders uit. De boomgrens ligt op zo’n 3500 meter en door de ijle lucht maken planten vanaf die hoogte weinig kans op overleven (een enkele uitzondering daargelaten). Een zeldzame plant die in de Andes voorkomt, is de bromelia. Aan de kust ziet het er uit zoals je van een woestijn kunt verwachten: dor en droog met veel cactussen. In het uiterste noorden van de kuststreek zijn mangrovebossen.

Dieren
Het regenwoud kent vele diersoorten, van de kleinste insecten, via vervaarlijk uitziende slangen tot aan jaguars en apen. De dieren in het regenwoud houden zich over het algemeen schuil, schuw als ze zijn voor mensen, niet in de laatste plaats veroorzaakt door jagers. Het bekendste dier uit de Andes is de condor. Dit gigantische roofdier heeft een spanwijdte van 3 meter, maar wordt helaas ook door de mens bedreigt (vooral zijn natuurlijke leefomgeving). De Andescondor is slechts een van de meer dan 1500 tellende vogelsoorten die in Peru leven. Op de tweede plek van bekendste dieren van de Andes staat de lama, vooral natuurlijk omdat ze vaak als pakdieren dienen.

Bevolking

Bevolking

De oorspronkelijke inwoners van Peru zijn de indianen en het zal dan ook geen verrassing zijn dat zij met 45% de grootste bevolkingsgroep vormen. De Mestiezen (dat deel van de bevolking met gemengd indiaans en blank bloed) volgen met 35%. Overigens is het nog steeds zo dat de blanken, die met 15% slechts een klein deel van de bevolking vormt, de meeste macht hebben; een overblijfsel van de koloniale tijd. 3% Van de totale bevolking wordt gevormd door overige etnische groepen. De Mestiezen leven voor een groot gedeelte in de kuststreek en houden er een wat modernere levensstijl op na dan de indianen, die veelal een traditionelere leefwijze hebben.

De indianen zijn onder te verdelen in Hoogland indianen en Amazone indianen. Ook binnen deze twee groepen zijn weer veel subgroepen te onderscheiden. De eerstgenoemde indianengroep leeft in de Andes, waarvan de Quecha’s en de Aymara’s (Titicacameer) twee belangrijke subgroepen zijn. Zij hebben een eigen taal en gebruiken. De Amazone indianen leven in het Amazonegebied en ook binnen deze bevolkingsgroep bestaan vele subgroepen. De belangrijkste zijn de Shipibo’s, de Yahua’s (beide omgeving Iquitos) en de Yora’s. De Yora’s leven in het Nationale Park Manu, waar ook stammen wonen waarvan vrijwel niets bekend is. In totaal telt Peru ongeveer 27 miljoen inwoners.

Religie

Het overgrote deel van de bevolking is rooms-katholiek.

Cultuur

Peru kent een rijke cultuur, waarin de Incaoverblijfselen en herinneringen aan de Spaanse tijd overheersen. De opgravingen van aardewerk leert ons veel over hoe de Inca’s leefden, maar een bezoek aan Machu Picchu is ook zeker een vereiste. Dit is verreweg de plek die het meest in tact is gebleven, aangezien de Spaanse veroveraars deze ‘stad’ nooit hebben ontdekt. Vanaf de tijd dat de Spanjaarden zich vestigden in Peru, schoten de kerken uit de grond en werden vele imitaties gemaakt van al bestaande Europese kunst. Muziek speelt een belangrijke rol in het Peruaanse leven en dan vooral in de Andes. Deze zogenaamde Andesmuziek is vooral te herkennen aan de onvermijdelijke panfluit. In het kustgebied wordt er meer geluisterd naar Caribische muziek.

Geschiedenis

Geschiedenis

Het Inca Rijk, met als hoofdstad Cusco, ontstond rond 1200 nabij het Titicacameer. De bloeiperiode duurde slechts van omstreeks 1450 tot 1530. Van de periode hiervoor is weinig bekend. Historici en archeologen hebben wel enige ontdekkingen van gebruiksvoorwerpen en dergelijke gedaan, maar in feite te weinig om er een samenhangend geheel van te maken. Over de Incabeschaving daarentegen is relatief veel bekend, onder meer door de ontdekking van de verborgen Incastad Machu Picchu in 1911.
In 1532 kwamen de eerste conquistadores (Spaanse overheersers), onder leiding van Pizarro, naar Peru en maakten -met geweld- een einde aan het Inca Rijk. Overigens boden de Inca’s weinig weerstand, omdat er een interne machtsstrijd gaande was. In 1535 werd Lima de hoofstad van Peru. Dit duurde tot 1821, vanaf toen kwam het Peruaanse volk in opstand tegen de Spaanse onderdrukkers. In 1824 werd de
onafhankelijkheid een feit en zo ook de nieuwe republiek Peru. Gedurende de periode die hierop volgde wisselde militaire, dictatorische en burgerregeringen elkaar af. Peru kwam in conflicten met buurlanden als Chili en Bolivia, maar vormde halverwege de 19e eeuw ook nog een kortstondige confederatie met Bolivia. De 20e eeuw kende ook weer vele vormen van regeren. De stabiliteit van het land werd er niet beter door met economische malaise als gevolg. Hevig geweld, voornamelijk ontstaan door de strijd tussen het Lichtend Pad en de Revolutionaire Tupac Amaru Beweging, heeft het land ook getekend. Ondanks vele corruptieschandalen, is de situatie wel enigszins gestabiliseerd sinds de laatste 15 jaar.

Politiek en Economie

Politiek

De president, die samen met zijn zestien ministers de uitvoerende macht heeft, wordt voor 5 jaar gekozen. De huidige grondwet bestaat sinds 1993. Het parlement (Congreso) bestaat uit 120 leden. In juni 2006 zijn er presidentsverkiezingen gehouden die zijn gewonnen door de sociaal-democraat Alan García Perez.

Gedurende de jaren 80 vielen er vele slachtoffers als gevolg van de strijd tussen de marxistische guerrillabeweging het Lichtend Pad (Sendero Luminoso) en de Revolutionaire Tupac Amaru Beweging (MRTA) en het leger. De eerstgenoemde groepering streefde naar een communistische staat met het volk zelf aan de macht. De MRTA was ook een harde guerrillabeweging die vooral uitblonk in ontvoeringen en afpersing. Het leger tenslotte eiste in opdracht van de regering loyaliteit van het volk. Wanneer hier niet aan werd voldaan, was geweld het gevolg. De wrede acties (moorden op vakbondsleiders bijvoorbeeld) van de twee guerrillabewegingen stuitten op veel verzet van het volk, te meer omdat ook drugshandel een grote rol speelde bij de financiering (Lichtend Pad), met als gevolg nog meer geweld.

In 1990 werd Fujimori (van Japanse afkomst) gekozen tot president. Hij ging vol de strijd aan met het terrorisme, door onder meer de leiders van het Lichtend Pad en MRTA te arresteren. Gedurende zijn derde ambtstermijn daalde zijn populariteit en een omkopingsschandaal waarbij een lid van het Congres was betrokken, zette zijn val definitief in. In 2002 kwam Toledo van de partij Peru Posible aan de macht. Belangrijk in zijn beleid is de strijd tegen de armoede (ruim de helft van de bevolking leeft in armoede), strijd tegen corruptie en het creëren van werkgelegenheid. Helaas wil dit alles nog niet erg lukken. Alhoewel gesproken kan worden over enige economische groei heeft dit nog niet direct meer werkgelegenheid tot gevolg, blijft corruptie onverminderd bestaan door de bureaucratische regelgeving en is Peru Posible inmiddels gedwongen tot een coalitie met Frente Idependiente Moralizador.

Economie

Peru moet het op economisch gebied voornamelijk hebben van mijnbouw, landbouw en visserij. Lange tijd ging het niet goed met de economie, maar het is Fujimori gelukt om tot een groei te komen. Jammer genoeg heeft dit niet tot gevolg gehad dat de armoede ook verminderde. Verder heeft Peru een grote schuld aan het buitenland, die op blijft lopen. Wat tevens wordt beschouwd als een groot probleem is het feit dat Peru de grootste producent van cocabladeren (waar uit cocaine wordt gemaakt) ter wereld is. Colombia gaat tegenwoordig de strijd stevig aan met cocaineproducenten en de hiermee verwante criminaliteit, waardoor het drugsprobleem steeds meer bij Peru komt te liggen.

Eten en Drinken

Eten

In de grote steden heeft de reiziger veel keuze uit restaurants en verschillende menu’s. De kleinere dorpen daarentegen bieden minder keuze op dat gebied, maar dat neemt niet weg dat de kwaliteit van het eten ook hier goed is. De Peruaanse keuken wordt als een van de betere beschouwd in Zuid-Amerika. Het belangrijkste ingrediënt is rijst. ‘Patacones’, gebakken banaan, wordt vaak geserveerd als bijgerecht. In de Andes wordt als delicatesse cavia (Chactado) gegeten.

Drinken

Het drinken van kraanwater wordt afgeraden, drink in plaats hiervan mineraalwater uit flessen, of, als dat niet mogelijk is, kook het water eerst, zodat de bacteriën verdwijnen. Let daarom ook op het eten van salades en drinken van fruitdrankjes, die vaak op basis van water worden klaargemaakt.

Vervoer

Naar Peru

De enige praktische mogelijkheid om naar Peru te reizen vanuit Nederland is met het vliegtuig. Vanaf het vliegveld van Lima is het
ongeveer nog een half uur rijden naar de stad.

In Peru

Van vliegtuig tot bootbus, de mogelijkheden van transport in Peru zijn talrijk.

Vliegtuig
Binnenlandse vluchten zijn noodzakelijk in een land met de grootte van Peru. De kosten voor een binnenlands ticket zijn niet al te hoog, maar er kunnen wel verschillen zitten tussen de luchtvaartmaatschappijen.

Bus
Er rijden bussen tussen alle grote steden in Peru. De dienstregeling is regelmatig en redelijk punctueel, maar voor een lange afstand is het belangrijk dat de reiziger bezit over nogal wat zitvlees. Overigens kan er in sommige gevallen bij de busmaatschappijen gekozen worden tussen een ‘gewone’ en een ‘luxe’ bus. De laatstgenoemde kost wat meer, maar biedt dan ook wat meer comfort. Ondanks lange afstanden en reistijden biedt de bus natuurlijk wel een goede manier van transport, vooral omdat de reiziger veel van het land te zien krijgt.
Voor de minder lange afstanden wordt gebruik gemaakt van minibusjes, ook wel colectivo’s genoemd. Reken bij deze busjes niet op een dienstregeling. Het principe van de colectivo’s is simpel: hand opsteken wanneer je mee wilt rijden en vervolgens weer aangeven waar je er uit wil. Met andere woorden: er zijn geen vaste haltes, maar op de voorzijde van de busjes staat wel welke route ze rijden. Dit is een goedkope manier van vervoer, maar reken niet op comfort. Het blijkt een kunst om zoveel mogelijk mensen in een busje te vervoeren.

Trein
De trein is een achtergebleven fenomeen in Peru. Helaas wordt er niet veel moeite gedaan om hier iets aan te doen, waardoor er nog maar weinig trajecten werken.

Boot
In het Amazonegebied is vervoer per boot de meest gebruikte vorm van transport. Vooral van ‘rivierbussen’ wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Dit zijn grote passagiersschepen met trajecten tussen de grote steden in dit gebied. Het is goedkoop en erg druk.

Taxi
Anders dan in Nederland, zul je in Peru geen taxistandplaatsen vinden, maar rijden de taxi’s gewoon rond. Belangrijk is om vooraf een prijs af te spreken, want er wordt geen meter gehanteerd. De taxi is niet duur en er is altijd ruimte voor onderhandeling. Wanneer je een taxi nodig hebt op een minder christelijk uur, is het verstandig om niet afhankelijk te zijn van de rondrijdende taxi’s, maar er een te bellen. Deze taxi’s zijn wel iets duurder. Vaak weet de receptie van een hotel of een toeristenbureau wel een telefoonnummer.

Auto
Het wordt afgeraden om zelf een auto te huren en op deze wijze het land te verkennen. De wegen zijn vaak slecht begaanbaar, verkeersregels worden aan de laars gelapt en de kwaliteit van de huurauto’s laat dikwijl te wensen over. Kortom: als vervoermiddel kan beter gekozen worden voor een van bovenstaande opties.

Bezienswaardig

Lima
Lima werd in 1535 door de Spaanse conquistadores gesticht en werd zo de hoofdstad van Peru. In Zuid-Amerika was het indertijd een van de belangrijkste en rijkste steden. Vandaag de dag telt de stad ongeveer 8,5 miljoen inwoners en staat het bekend als een grote en smerige stad, inclusief sloppenwijken (pueblos jovenes): hier wonen vooral veel mensen die vanaf het platteland de stad zijn ingetrokken met hoop op een beter bestaan. Overigens doet de regering er veel aan om de stad, met de achterstandswijken, te verbeteren. In het centrum zijn een paar musea en kerken zeer de moeite waard te bezoeken, maar al met al is het niet een stad waar de gemiddelde reiziger lang zal blijven.

Cusco
In de Incatijd was Cusco (‘de navel van de wereld’) de hoofdstad van Peru. Het ligt op een hoogte van 3000 meter en is voor veel reizigers de plek om te acclimatiseren en de tocht naar Machu Picchu te beginnen. De Inca’s bouwden de stad in de vorm van een poema. De Spanjaarden hebben de stad met geweld veroverd, waardoor er veel uit de Incaperiode verloren is gegaan. Toch zijn er nog overblijfselen en fundamenten te vinden uit die tijd. Vooral rondom de stad is er veel te bezichtigen op dit gebied: het fort van Sacsayhuaman (het hoofd van de poema), vanaf hier voerden de Inca’s een verbeten strijd met de Spanjaarden en de Heilige Vallei van de Inca’s, een vruchtbare vallei met aan weerszijden van de Rio Urubamba vele dorpjes die ten tijde van de Inca’s van groot belang waren voor de voedselvoorraad van Cusco. Vlak voorbij Ollantaytambo begint de Inca Trail die naar Machu Picchu leidt. Cusco is een prachtige stad, met als centraal punt Plaza de Armas, waar veel te doen is en je onvermijdelijk in contact komt met de Incacultuur.

Machu Picchu en de Inca Trail
Om de Verborgen Stad te bereiken kan men met de trein vanuit Cusco of, zoals de meeste reizigers doen, te voet, via de Inca Trail. Deze tocht is, afhankelijk van welke route wordt gevolgd, in 2, 3 of 4 dagen te doen. Men is verplicht om zich voor deze tocht aan te sluiten bij een georganiseerde groep. Dat kan gemakkelijk bij een van de reisbureaus in Cusco.
De aankomst bij Machu Picchu is spectaculair. De ‘stad’ ligt op een plateau, omgeven door de hoge bergtoppen van de Andes. Archeologen en historici zijn er nog niet helemaal uit wát nu precies de functie van de stad is geweest, wíe er precies woonden en hoe het dagelijkse leven er uit moet hebben gezien. Vele theorieën hebben inmiddels de revue gepasseerd. Overigens was de stad al niet meer bewoond toen de Spanjaarden Cusco binnenvielen.

Puno en Titicacameer
Puno is een kleine stad die aan de oever van het Titicacameer ligt, op 3800 meter hoogte. Op het Titicacameer leven de Uros-Indianen op ‘drijvende’ eilanden. Vroeger leefden zij van de jacht en visserij, tegenwoordig zijn ze vooral een bezienswaardigheid voor toeristen, wat zijn sporen (helaas) heeft nagelaten. Dan is een bezoek aan Amanti en Taquile een betere ervaring. Alhoewel deze beide eilanden ook behoorlijk toeristisch kunnen zijn, blijft het karakter nog zeer authentiek. Misschien komt dit wel door het feit dat de eilandbewoners de toeristenindustrie zelf beheersen en organiseren: zo slaap je in ‘gastgezinnen’ en leef je het leven van de oorspronkelijke bewoners (verwacht geen luxe!).

Nazca
De Nazca-lijnen zijn -en blijven- een groot mysterie. Vanuit de lucht zijn grote vormen waar te nemen, maar de exacte achtergrond hiervan blijft een raadsel. Een aantal vormen zijn duidelijke herkenbare tekeningen (dieren), andere zijn geometrische figuren van kilometers lang.

Arequipa
Dit is de tweede stad van Peru, maar heeft een betere naam dan Lima. Het is een leuke, ontspannen stad, waar zich nogal eens een aardbeving heeft voorgedaan. Ondanks dat blijft het een authentiek karakter uitstralen, met als middelpunt het Plaza de Armas. Hier is de (witte) kathedraal te vinden en is de 5800 meter hoge vulkaan El Misti goed te zien. Zeker een bezoekje waard is het Santa Catalina klooster, waar gedurende 400 jaar zo’n 500 nonnen geheel ongestoord woonden. Overigens wordt er gezegd dat de nonnen niet alle regels van het klooster serieus namen en in grote welstand vertoefden. Sinds enkele tientallen jaren is het klooster open voor publiek en wonen er nog maar ongeveer 20 nonnen. Vanuit Arequipa zijn veel excursies te ondernemen (onder meer naar Colca Canyon, met de mogelijkheid om condors te zien en de Vallei der Vulkanen).

Iquitos
Deze stad ligt midden in de jungle van Peru en is alleen per vliegtuig of boot te bereiken. Vanuit hier worden vele tochten naar het regenwoud georganiseerd. Ondanks de toeristen blijft Iquitos een zeer historisch karakter houden. Een excursie naar het regenwoud kan in verschillende vormen: van zeer comfortabel tot enorm primitief en alles daar tussen in.

Huaraz
Huaraz is op zichzelf niet een bijster interessante stad, maar omdat het tussen de Cordillera Blanca en de Cordillera Negra ligt (twee enorme bergketens) is het een stad waar veel trektochten beginnen. Het is mogelijk om een dagexcursie te maken, maar de doorgewinterde trekker kan ook een tocht van twee weken maken. De hoogste berg van Peru (Huascaran, meer dan 6700 meter) is ook te vinden in de Cordillera Blanca.

Stranden en Actief

Stranden

Met een kuststrook van 2400 kilometer lang, zou je denken dat Peru een typisch strandvakantieland is. Helaas is dit niet het geval en dat heeft er alles mee te maken dat de zee meestal erg koud is. In het noorden wordt de zee in de maanden december tot en met maart wel wat warmer.

Actief

Voor de actieve wandelaar is Peru een waar paradijs. Bij het maken van trektochten kan de mate van luxe enorm variëren: sommige organisaties laten niks aan het toeval over en zijn fysiek niet inspannend; andere tochten maken aanspraak op improvisatietalent, flexibiliteit en fysieke krachten.

Excursies
Veel touroperators bieden uitstekende trekkings aan, voor zowel het berggebied als het regenwoud. Maak van tevoren duidelijke afspraken, zorg voor de juiste uitrusting en drink in elk geval veel water.

Bergen
In een land waar de Himalaya het landschap voor een groot deel bepaald, is het voor de fervente bergbeklimmer goed toeven. Wanneer er gekozen wordt om daadwerkelijk te gaan bergbeklimmen, dan wordt met klem aangeraden om dit onder goede begeleiding te ondernemen. De effecten van de enorme hoogtes en het echte klimwerk wordt soms onderschat door de amateursporter, dus dan is het van belang dat er een gecertificeerde gids meegaat. Voor het wat minder heftige wandelwerk wordt het nog steeds aangeraden om met een gids op stap te gaan, maar sommige tochten lenen er zich ook voor om zelf op ontdekking te gaan (volg dan natuurlijk wel de route).

Regenwoud
Tijdens een excursie in het regenwoud mag je er op rekenen enkele bijzondere diersoorten te zien. Er wordt voornamelijk gereisd in kano’s, maar er worden ook wandelingen aangeboden om de jungle vanaf de oever te kunnen bewonderen.

Whitewater raften
De langste rivier van de wereld vindt haar oorsprong in Peru, dus whitewater raften behoort natuurlijk tot de watersportmogelijkheden. Een raft is een rubberboot die met een behoorlijke snelheid en enig geweld een woeste rivier afdaalt. Ook een dergelijke excursie kan geboekt worden bij verschillende touroperators en de organisatie verzorgt dan ook de noodzakelijke uitrusting voor dit avontuur (helm, zwemvest) en niet te vergeten een gids.

Communicatie

Communicatie

Vanuit Peru is het makkelijk bellen met het buitenland. Dat kan met telefoonkaarten of munten vanuit een cel, maar handiger is om het vanaf een telefoonkantoor te doen, of vanuit een hotel (daar wordt wel een toeslag gerekend en is dus de duurste optie).
Inmiddels kent Peru ook vele internetshops en is e-mailen bij uitstek de goedkoopste wijze van communicatie met het buitenland. Het versturen van post duurt ongeveer 10 dagen, maar houdt er rekening mee dat het afhangt waarvandaan de post wordt gestuurd. Een pakketje vanuit een bergdorp zal er aanzienlijk langer over doen dan een pakketje dat je verstuurd vanuit een grote stad.

Taal

Peru is tweetalig. Spaans wordt verreweg het meeste gesproken, maar op de tweede plek komt het Quecha. Rond het Titicacmeer is Aymara de meest gesproken taal.

Media

Reken er niet op een Nederlandse krant te kunnen kopen in Peru. Die zijn nogal schaars en meestal vrij oud. De berichtgeving in de Peruaanse kranten en tijdschriften is voornamelijk gericht op het land zelf, dus uitgebreide informatie over het buitenland kan beter via internet worden verkregen. De twee grootste kranten zijn La República en El Comercio.

Douane

Reisdocumenten

Voor Peru is geen speciaal visumnodig. Wel is het belangrijk dat het paspoort nog zes maanden ná vetrek uit Peru geldig is. Altijd aan te raden is om een kopie van het paspoort te maken, wat gedurende de reis op een andere plek dan het origineel wordt bewaard. Houdt er overigens ook rekening mee dat bij het nemen van een internationale vlucht vanuit Peru luchthavenbelasting wordt gerekend (28 dollar).

Gezondheid

Gezondheid

Inentingen zijn niet verplicht voor Peru. Wel wordt, op dit moment, aangeraden om middelen te nemen tegen gele koorts, hepatitis A en DTP. Daarbij is een malariakuur vaak niet overbodig, maar de noodzaak daarvan hangt af van welke gebieden worden bezocht. Belangrijk is om, voor de reis, informatie in te winnen bij de GGD om zo op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op dit gebied (met betrekking tot vaccinaties willen er wel eens veranderingen optreden).

In een land als Peru hebben toeristen dikwijls te lijden onder hoogteziekte. Dit wordt veroorzaakt door de ijle lucht op grote hoogtes (een lager zuurstofgehalte) met onder meer kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizelingen tot gevolg. Van belang is om geleidelijk aan te wennen aan de hoogte. Neem de tijd om je lichaam aan te passen aan de hoogte door in het begin niet te veel inspanningen te leveren en heel veel te drinken (water). In principe is het lichaam na een aantal dagen gewend. Mochten de symptomen in heftige mate terugkomen (desoriëntatie, overgeven) bij het verder stijgen, dan is het zaak om snel af te dalen.

Drinkwater

Drink geen water uit de kraan. Koop in plaats hiervan flessen mineraalwater. Een goede manier om water te zuiveren is het te koken (tenminste een minuut of 10), een methode die veel wordt gebruikt gedurende tochten in de bergen en/of de jungle.

Geldzaken

Geldzaken

De Peruaanse eenheid is de (Nuevo) Sol. In de steden kun je makkelijk pinnen en in hotels worden creditcards over het algemeen geaccepteerd. Er kan ook gekozen worden voor Traveller’s Cheques. Vergeet vooral niet contacten dollars (in kleine coupures) mee te nemen aangezien excursies vaak betaald moeten worden met dollars.

Fooi

In de wat grotere, chique restaurants is vaak een fooi van 10% inbegrepen, in de kleinere restaurants niet, maar ook daar is het wenselijk om wat kleingeld achter te laten. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld hotelpersoneel en dergelijke.

Afdingen

Op bijvoorbeeld markten kan worden afgedongen, maar houdt het wel netjes.

Praktische informatie

Accommodatie

De reiziger in Peru zal voornamelijk gebruik maken van een hotel (of hostel) als accomodatie. Wanneer er een trektocht wordt gemaakt, dan wel door de bergen, dan wel door het Amazonegebied, zal het moeten doen met een simpelere vorm van onderdak: tentjes of lodges.

Hotel/Hostel
De hotels in de steden kunnen variëren van luxueus tot zeer basic, met alles daar tussenin. Dus ook voor de reiziger met een laag budget zijn er diverse mogelijkheden, maar verwacht in dat geval weinig comfort (warm water laat het afweten, haperende sloten op de deur). Gedurende het hoogseizoen kan men enige prijsstijging van de kamerhuur verwachten en wordt het natuurlijk ook drukker. Het is overigens niet noodzakelijk om alle overnachtingen van tevoren vast te leggen, want er is altijd nog wel een kamer te vinden. Wanneer je, in deze periode, het zekere voor het onzeker wilt nemen, wordt aangeraden om alvast reserveringen te maken vanuit Nederland.

Tent/lodges/residencial
Een reiziger die besluit een trektocht van enige dagen te ondernemen, in de bergen of in de jungle, zal ongetwijfeld een paar dagen in een tent of lodge verblijven. Zeker wanneer de tocht met een gids is (wat sowieso aan te raden is), maar ook wanneer er alleen op uit wordt gegaan. In dat laatste geval is het veilig om de tent in de ‘bewoonde’ wereld op te zetten: in een dorp, of in de buurt van een ander kampement. Er zijn maar weinig officiële kampeerterreinen te vinden in Peru.

Elektriciteit

Het voltage is 220 Volt, maar op sommige plekken 110. Het is altijd aanbevelenswaardig om een adapter en/of wereldstekker mee te nemen.

Feestdagen

Onderstaand de belangrijkste nationale feestdagen. Per stad, gebied en zelfs per dorp bestaan er nog vele andere feestdagen.

1 januari

Ano Nuevo, Nieuwjaarsdag

februari/maart

Ano Nuevo, Nieuwjaarsdag

maart/april

Semana Santa, de week voor Pasen

1 mei

Dag van de Arbeid

29 juni

San Pedro y San Pablo

28 juli

Fiestas Patrias, Onafhankelijkheidsdag

30 augustus

Santa Rosa di Lima

8 oktober

Slag bij Angamos

1 november

Todos Santos, Allerheiligen

8 december

Fiesta de la Purisima Concepcion, Onbevlekte Ontvangenis

25 december

Kerstmis

Kinderen

De meeste mensen die een reis naar Peru ondernemen doen dat op een ‘avontuurlijke’ manier, met andere woorden: er wordt naar hogergelegen gebieden gereisd, het Amazonegebied ingetrokken, intensieve wandeltochten ondernomen enzovoorts. Dat zouden wel eens wat hooggegrepen tochten kunnen zijn voor kinderen, maar uiteindelijk kan de beoordeling daarover het beste worden overgelaten aan de ouders zelf.

Kleding

Aangezien het weer per gebied enorm kan wisselen en dat ook geldt voor de seizoenen, is het niet makkelijk om een advies te geven over mee te nemen kleding. Veel lagen katoenen kleding is daarom handig, vergeet ook absoluut een regenjas/poncho niet. Op plekken met veel insecten is het noodzakelijk om shirts met lange mouwen mee te brengen. In het geval van een bergtocht zijn ingelopen (wandel)schoenen onontbeerlijk en tevens warme kleding, omdat het ‘s nachts behoorlijk kan afkoelen. Een aanrader is de kleding van NosiLife (Craghoppers), deze kleding is naast functioneel ook insectwerend, wat goed van pas kan komen.

Reistijd

Een reis naar Peru kan het beste ondernomen worden in de ‘droge’ periode, van mei tot en met november. In de drie belangrijkste gebieden (aan de kust, in de bergen en in het regenwoud) zijn de weersomstandigheden dan het beste.

Tijdsverschil

In de winter is het 6 uur vroeger dan in Nederland en in de zomer 7 uur.

Veiligheid

Toeristen zijn en blijven de aantrekkelijkste prooi voor dieven. Van groot belang is het dan ook om alert te zijn, vooral in de grote steden (vermijd het om ‘s avonds laat nog alleen over straat te gaan), maar overdrijf het niet, want een schichtige toerist is als prooi vaak nog aantrekkelijker. Een beter advies is dan ook om zelf enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Denk hierbij aan het goed opbergen van waardevolle spullen (geld en waardepapieren op het lichaam in een moneybelt, gebruik maken van een hotelkluis), niet te opzichtig te koop te lopen met fotocamera’s en dergelijke en zorg er voor altijd wat geld in kleine coupures in je zak te hebben (zodat je niet bij elke aankoop de moneybelt te voorschijn hoeft te halen).

In principe is Peru een veilig land om in te reizen, maar er zijn delen die beter vermeden kunnen worden. Zie voor de laatste ontwikkelingen hieromtrent de website van Buitenlandse Zaken.

Datum artikel: 9-01-2009 Informatie

Zie ook:

Een reactie toevoegen over Peru Informatie

ATP vakanties