vakantie informatie

Laos Informatie

“Sa bai dee !”, “Sa bai dee !”. Je zult het tijdens een reis door Laos vaak zeggen. Laotianen zijn van nature erg vriendelijk en zullen je breed glimlachend maar beleefd begroeten. Dat is Laos: vredelievend, ontspannen en ongedwongen. Je zult je er ook niet gauw onveilig voelen! Laos voelt aangenaam mysterieus en eigenzinnig aan. Dat komt niet in de laatste plaats door het ruwe en ongerepte landschap, maar ook door haar traditionele, kleurrijke inwoners. Toeristen kennen deze mensen nog niet zo lang. En dat is tot in de diepste vezels te voelen. Toch, en misschien juist daardoor, heeft Laos veel te bieden. Geniet er van de schitterende natuur, dwaal af naar verlaten bergdorpen, bewonder de eeuwenoude tempels, maak een praatje met een geleerde monnik en bezoek de tempelstad Luang Prabang. En vooral: dobber vredig mee op de onbezonnen atmosfeer. “Sa bai dee !”


Het land

Geografie

Laos ligt in het zuidoosten van Azië. Het land heeft een langgerekte vorm, die met een beetje fantasie lijkt op een palmboom die naar links helt. Aan de oostkant ligt Vietnam, aan de westkant Thailand. Verder grenst Laos in het noorden nog aan Myanmar en China en in het zuiden aan Cambodja. Met een oppervlakte van bijna 237000 km² is Laos ruim 5,5 keer zo groot als Nederland.
Alle belangrijke steden liggen aan de Mekong. In de rest van het land woont de bevolking voornamelijk in de vruchtbare valleien langs de Mekong en haar zijrivieren. De Mekong is de levensader van Laos, die helemaal van noord naar zuid stroomt. Qua landschap is het land simpelweg te splitsen in Noord en Zuid. Het noordelijke deel is bergachtig. De hoofdstad Vientiane ligt nog laag, maar daarboven is het land op veel plaatsen ruw, met dichte wouden en voor de mens onbegaanbare rivieren. Het zuiden, geografisch gezien de ‘stam’ van de palmboom, is ‘slechts’ heuvelachtig en heeft dichte bossen en grote valleien.

Klimaat

Het weer in Laos is afhankelijk van de plaats waar je je bevindt en natuurlijk van de tijd van het jaar. Door de hoogteverschillen in het land zijn er nogal wat temperatuurverschillen te meten. Over het algemeen geldt: de heetste maanden zijn april en mei. Gemiddeld ligt de temperatuur dan op de 30 ºC, maar in de laaggelegen gebieden kan de temperatuur oplopen tot tegen de 40 ºC. Daarna volgt het regenseizoen (mei tot september), waarin soms wel 300 millimeter per maand uit de lucht kan vallen. De koudste maanden zijn december en januari: gemiddeld 20 ºC. In de bergen kan de temperatuur in de wintermaanden rustig zakken tot het vriespunt.

Natuur

Planten
Laos is een erg groen land. Dat komt doordat er veel regen valt. Ruim tweederde van het totale oppervlak bestaat uit subtropisch woud. Op veel plaatsen is het bos ontoegankelijk voor de mens, waardoor de natuur onbezonnen haar gang kan gaan. Veel verschillende en ook zeldzame planten kunnen er leven, maar worden met uitsterven bedreigd. Het totale oppervlakte woud loopt jaarlijks terug doordat bomen gekapt worden voor de export van hout en om plaats te maken voor landbouw.
Door de aanwezigheid van vele (voor de mens moeilijk begaanbare) rivieren, is het land plaatselijk ook erg vruchtbaar.

Dieren
Vroeger, toen de eerste koningen het land bestuurden, heette Laos nog ‘Lane Xang Hom Khao’, ‘Land van een miljoen olifanten’. Vandaag de dag is het allang geen paradijs meer voor Indische olifanten: in het wild leven er nog ongeveer 500. De meeste andere worden gebruikt als werkdier. Naar het dierenleven in de oerbossen van Laos is nog zeer weinig onderzoek gedaan. Wel is bekend dat er talloze dieren leven, zoals beren, apen en vele soorten herten. Verder leven er veel verschillende soorten vogels, waaronder ook enkele zeldzame. De rivieren zijn rijk aan vis.
Helaas worden vele soorten dieren in hun voortbestaan bedreigd door jacht, dierenhandel en stroperij. De grootste bedreiging is echter nog de verdwijning van bos, die een verkleining van hun leefwereld betekent. De natuurbescherming in Laos is nog zeer matig ontwikkeld.

Bevolking

Bevolking

Door haar geschiedenis zijn er in Laos maar liefst 68 verschillende etnische groepen te onderscheiden. Ze hebben allemaal andere leefgebieden, tradities en kleding. Je begrijpt: iemand als de Laotiaan bestaat niet. Toch zijn er wel gelijkenissen tussen de groepen te bespeuren: de mensen zijn erg vasthoudend aan tradities en oude gewoonten. Het boeddhisme maakte ze erg vriendelijk van aard en behulpzaam. Er wonen in totaal 5 miljoen mensen in Laos. Een groot deel daarvan bewoont de grote steden en het vruchtbare laagland langs de Mekong. Daarbuiten is het land onherbergzaam en dunbevolkt en de armoede is er groot. Men leeft er voornamelijk van de landbouw, die vaak alleen in hun eigen behoefte voorziet.

Religie

Laos is van oudsher een zeer boeddhistisch land. In 1353, toen de eerste grote dynastie het land ging regeren, werd deze religie landelijk ingevoerd. Tot op de dag van vandaag zijn boeddhisme en samenleving nauw met elkaar verweven. Zeker tweederde van de bevolking is boeddhist. Het overige deel is grotendeels animist. Het animisme is een natuurreligie, waarbij natuurgoden en geesten van voorouders worden vereerd. Dit geloof heeft vooral aanhang op het platteland en in de bergen. Een zeer klein deel van de bevolking is aanhanger van islam of christendom.

Cultuur

Laos is bebouwd met een grote hoeveelheid boeddhistische tempels en kloosters. Ze glimmen niet zo erg als in buurland Thailand, maar stralen op hun eigen manier toewijding en respect voor hun god uit. De huizen hebben in de steden veel Franse invloeden en vooral in het noorden kom je ook bouwstijlen uit China tegen. Muziek kent veel Thaise en Cambodjaanse invloeden, hoewel veel volkeren ook een eigen volksmuziek, -dans en -instrumenten hebben ontwikkeld. Behalve invloeden van andere volken is ook het communisme in de cultuur terug te vinden: strakke, of eigenlijk eerder saai gevormde, grauwe gebouwen en beelden.

Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van Laos is vrij kort, maar toch roerig. Over de vroegste eeuwen is weinig bekend. Waarschijnlijk leeft de Hmong al het langst in dit gebied: ongeveer 10.000 jaar. In de 8e eeuw heeft een deel van wat nu Laos is, behoord tot het rijk van de Khmer (het huidige Cambodja). Vanaf de 9e tot en met de 14e eeuw stond het gebied onder bewind van een dynastie, gesticht door de door zichzelf tot koning bekroonde Jayavarman II.

Dan, in de 14e eeuw, zijn we op een punt waarop men meestal de geschiedenis van Laos laat beginnen. We zijn in het jaar 1383. In dat jaar wordt de Lane Xang monarchie gevestigd, die het gebied ‘Land van een miljoen olifanten’ noemt. De dynastie zal stand houden tot het einde van de 17e eeuw. In tussentijd voert het land diverse keren strijd tegen zowel buurland Birma, buurland Thailand als tegen de andere buur Vietnam. Maar het koninkrijk houdt stand, tot er eind 17e eeuw na de dood van de koning geen opvolger meer is. Het gebied valt uiteen in drie verschillende koninkrijkjes, die ieder bij de buurlanden steun zoeken om elkaar te bevechten. Uiteindelijk is buurland Thailand de grote winnaar, die honderd jaar later alledrie de koninkrijkjes onder haar bewind heeft en de bewoners naar Thailand deporteert.

Als de Fransen aan het einde van de 19e eeuw in het gebied arriveren, treffen ze dan ook een vrijwel leeg land aan. Met enig geweld pikken de Fransen het land van Thailand in en wijzen Luang Prabang aan als hoofdstad. Het grondgebied wordt het speelveld van de strijd tussen de Fransen en de Thai. In de Tweede Wereldoorlog verschijnt ook nog Japan, die het land gaat bezetten. De bewoners vinden het eigenlijk wel best: ze krijgen van de Japanners veel meer vrijheid dan ze van de Fransen ooit gehad hadden. Uiteindelijk wordt Laos in 1953 volledig onafhankelijk. Maar daarmee is de machtsstrijd nog niet afgelopen. Verschillende koningen willen regeren, totdat in 1975 de Pathet Lao (een revolutionaire groepering met de naam ‘Land van de Lao’) de koning afzet en een communistisch bewind invoert. De Democratische Volksrepubliek Laos wordt uitgeroepen: Lao PDR (Lao People’s Democratic Republic).

De nieuwe regering werkt nauw samen met de Sovjet-Unie. De bevolking lijdt zwaar onder het nieuwe bewind en vele vluchten naar Thailand. Begin jaren negentig worden de banden met de Sovjet-Unie verbroken en gaat Laos op eigen kracht verder. De hamer en de sikkel worden in 1991 uit de nationale vlag verwijderd. Het kapitalisme doet z’n intrede en langzaam klimt Laos uit haar dal. Langzaam, want de regering is erg traag met het doorvoeren van vernieuwingen en het veranderen van de wet. De Communistische Partij blijft de politiek domineren, maar langzaam maar zeker zit er groei in Laos.

Politiek en Economie

Politiek

Sinds 2 december 1975 is Laos een democratische volksrepubliek. De grondwet is opgesteld in 1991. Daarin is onder andere een scheiding van machten vastgelegd, maar ondanks dat reikt de ‘democratie’ voor het volk niet veel verder dan de naam van het land. In de praktijk komt het er op neer dat een communistische partij alles voor het zeggen heeft: de Laotiaanse Revolutionaire Volkspartij (LRVP). Dit is de partij die voortkomt uit de revolutionaire groepering Pathet Lao, die in 1975 een einde maakte aan de monarchie en het communisme introduceerde. De partij zorgt ervoor dat de binnenlandse politiek erg stug is en veranderingen in het land maar traag tot stand komen. De hervormingen richting vrije markteconomie hebben geen liberalisering in de binnenlandse politieke verhoudingen tot gevolg gehad. Sinds 1998 is Khamtai Siphandon president. Hij werd bij de laatste verkiezingen in februari 2002 (waarbij op een na alle kandidaten lid waren van de LPRP), herkozen. De volgende verkiezingen worden gehouden in februari 2007.

Economie

Laos is een van de armste landen ter wereld. Veel mensen leven onder de armoedegrens. Toch heeft het land genoeg middelen om een goed draaiende economie op poten te zetten. Er is alleen een probleem: de regering. Die is nogal traag. Langzaam doet het kapitalistische systeem zijn intrede en worden bedrijven geprivatiseerd. Maar snel gaan deze ontwikkelingen niet.
Het grootste exportproduct van Laos is elektriciteit. Frappant, in een land waar de stroom in bepaalde delen van het land nog regelmatig uitvalt. De energie wordt opgewekt door stromend water. Daar heeft Laos veel van! Thailand is de grootste afnemer.
Op nummer twee van de exportlijst staat hout. Verder willen veel landen economische betrekkingen met Laos aangaan om de vele delfstoffen die er in de grond zitten. Van koper tot goud, van olie tot ijzer en van kolen tot zout: noem het en Laos heeft het.
Dan is er nog de opium. Na Myanmar en Afghanistan is Laos de grootste producent. Laos ligt in de Gouden Driehoek, het gebied waar een groot deel van de productie van opium en heroine vandaan komt. Op de heuvels groeit de papaverplant, grondstof voor de opium. Veel bergvolken verdienen een aardig zakcentje met de illegale handel in de drug. Het feit dat zij zelf verslaafd zijn, maakt het extra moeilijk deze handel aan banden te leggen.

Eten en Drinken

Eten

De Laotiaanse keuken is oosters, wat betekent: behoorlijk pittig. De gerechten bestaan vaak uit vlees (van kip, zoetwatervis, eend, varken of rundvlees en ook vaak waterbuffel) met groente, rijst en een sausje. Verder worden vaak kokos, citroen, gember en rode peper toegevoegd. De gerechten lijken veel op die uit de Thaise keuken, maar er worden andere kruiden gebruikt en er valt veel minder te kiezen. Dit komt omdat de bevolking zelf amper uit eten gaat.
De Fransen hebben de menu’s ook beinvloed. In de culinaire hoofdsteden Vientiane en Luang Prabang zijn relatief veel restaurants, met een ruime keuze uit Laotiaanse en Westerse (veelal Franse) menu’s. Buiten de steden en de toeristische gebieden zijn weinig restaurants te vinden. Hoewel de Laotianen zelf alles met stokjes eten, zul je in de steden als gast in restaurants gewoon een mes en een vork krijgen. Menukaarten zijn vaak in het Lao met een Engelse (grammaticaal niet helemaal correcte) vertaling. In de chiquere restaurants kom je ook Franse vertalingen tegen. Hoe simpeler een restaurant eruit ziet, des te minder kans maak je op een menukaart met Westers schrift.

Onvermijdelijk (en onvergetelijk) zijn:

Kleefrijst (Khào niaw)
Deze zoetige rijst wordt gestoomd in een mandje en vervolgens met mandje en al geserveerd. Een hapje moet met de hand letterlijk van de homp afgetrokken worden, waarna je je kaakspieren kunt trainen.

Papaja salade
Voor deze salade worden papaja’s gebruikt die nog niet rijp zijn.
Hierdoor wordt het een nogal pittig gerecht. Het wordt gemixt met bijvoorbeeld suiker of knoflook en geserveerd met brood.

Làap
Fijngehakte vlees of vis, gekruid met bijvoorbeeld peper, mint en knoflook. Dit wordt gegeten met kleefrijst en een saus (bijvoorbeeld limoensaus). Let op: op sommige plaatsen wordt voor dit gerecht rauw vlees gebruikt! Dit kun je beter niet eten.

Vele soorten fruit

Drinken

Het is belangrijk genoeg te drinken in het doorgaans warme Laos. Water uit de kraan is niet drinkbaar, maar op heel veel plaatsen, bijvoorbeeld zomaar langs de kant van de weg, is flessenwater te koop. Koffie en thee wordt in overvloed verbouwd en verkocht. De koffie wordt standaard geserveerd met een flinke scheut gecondenseerde melk. Dit geeft de doorgaans pittige en kwalitatief goede koffie een aparte zoete smaak. De een vindt het geweldig, de ander gruwelt ervan. Qua frisdrank valt er te kiezen tussen Coca Cola, Fanta, Mirinda (een soort sinas) en Sprite. Verder kun je in de steden vaak fruitshakes vinden op het menu. Fruit en gemalen ijsblokjes worden hierbij vaak gemixt met kokosmelk of gecondenseerde melk.
Laos’ grote trots is het Beerlao. Dit bier heeft niet voor niets een internationale naam gekregen. Groot is ook de fles waarin het verkocht wordt: 650 mililiter. Het bier heeft een redelijke kwaliteit en is vrijwel overal in Laos te koop.
Een populaire sterke drank onder de Laotianen zelf is Lào-láo. Dit is een rijstdrank met flink alcoholpromillage, die voor of na de maaltijd gedronken wordt.

Vervoer

Naar Laos

Niet alle grensposten naar Laos zijn even betrouwbaar, wat betreft de openstelling. Men kan zomaar ineens besluiten de grens dicht te gooien. Vooral als je van plan bent zelfstandig (met de auto of met taxi’s en bussen) de grens over te gaan, doe je er verstandig aan om van tevoren uit te zoeken of de grenspost die je wilt nemen geopend is.

Wil je vanuit Myanmar naar Laos, dan zul je via Thailand moeten reizen. Een officiële grenspost tussen deze twee landen is (nog) niet gerealiseerd.

Boot
Om Laos in te kunnen, moet je op enkele plaatsen (vanuit Thailand) de Mekong oversteken. Dit gebeurt vaak met simpele, smalle bootjes. Niet erg comfortabel, maar de oversteek is dan ook vaak nog geen 50 meter.

Bus
Hoewel er de laatste jaren meer grensposten bijgekomen zijn, is Laos betreden over land niet de meest comfortabele manier. De wegen van en naar de grensplaatsen zijn niet overal even best en de grensovergangen zijn soms ineens een tijdje gesloten. Dit geldt vooral voor de grenzen met Vietnam en Cambodja. Vooraf informeren bij bijvoorbeeld andere reizigers of je hotel is aan te raden. Vanuit Thailand zijn de minste problemen te verwachten. De Vriendschapsbrug tussen Nong Khai (Th) en Vientiane wordt het meest gebruikt.

Motor / Auto
Om je motor of auto het land in te krijgen moet je een aantal formulieren invullen bij de grens. Daarna mag hij net zolang in het land blijven als jijzelf (afhankelijk van je visum dus).

Vliegtuig
De beste manier om Laos in te komen, is met het vliegtuig. Vanuit Nederland vlieg je vaak via Bangkok of Chang Mai in Thailand naar Vientiane in Laos. Vanuit de meeste omliggende landen zijn goedkope vluchten te boeken naar diverse steden in Laos, zoals Vientiane, Luang Prabang of Pakse.

In Laos

Als je reist over de weg, moet je er in het regenseizoen rekening mee houden dat ondergelopen wegen je reisroute kunnen beinvloeden.

Boot
De rivieren zijn belangrijke verkeersaderen van Laos. Vooral over de Mekong vindt veel vervoer plaats. Een populaire en praktische bootreis voor toeristen is die tussen Luang Prabang en Huay Xai, aan de grens met Thailand in het noordwesten van het land. Er zijn langzame boten (heua sa) en speedboten (heua wai). Neem je de trage boot, dan neemt de tocht naar de grens twee dagen in beslag. Je stopt in Bakbeng om te overnachten en stapt daar ‘s ochtends weer in de boot. Deze boten hebben twee rijen houten bankjes (net breed genoeg voor twee personen) en hebben een dak. In vergelijking met de speedboten zijn ze erg comfortabel.
Een speedboot gaat weliswaar drie keer zo snel, het is ook zeker drie keer zo duur, drie keer zo gevaarlijk en je houdt er geheid blauwe plekken aan over. Het zijn 5 meter lange, smalle bootjes met plaats voor 5 personen, die een veel te zware motor achterop hebben. Je bagage wordt voorin of achterin vastgebonden en je krijgt een helm en een reddingsvest. De enige reden waardoor je in zo’n boot terecht zou kunnen komen, is haast.

Bus / Truck / Pickup
Tussen de grotere plaatsen (dit kan ook een groot dorp zijn) rijden regelmatig bussen, trucks of minibussen. Deze stoppen op welke plek tussen begin- en eindpunt dan ook. Ze vertrekken vaak vroeg in de morgen vanaf de markt. Erg comfortabel zijn ze niet: regelmatig zijn er meer passagiers dan plaatsen, maar het is wel een van de goedkoopste en meest interessante manier van reizen. De Laotianen maken zelf ook gebruik van deze diensten, dus je maakt Laos door en door mee. Tussen de steden rijdt ook een particulier bedrijf met grote, comfortabele bussen met airconditioning. De prijs ligt natuurlijk wel wat hoger.
Op het platteland rijden vooral pickups, die omgebouwd zijn voor personenvervoer door twee houten bankjes aan weerszijden te plaatsen. Sawngthaews, heten ze. Ze worden zo vol mogelijk gestouwd en voor het comfort moet je een pickup dan ook niet nemen.

Fiets / Brommer
Bij veel guesthouses kun je fietsen huren voor een prikkie (ongeveer € 1 per dag). Verwacht geen hypermoderne mountainbike met twintig versnellingen en schijfremmen. Een roestige iep-knars komt vaak meer in de buurt, maar voor een klein tochtje naar het eerstvolgende dorpje en terug is het een leuke en goedkope besteding. Ook de huurbrommers zijn niet van al te beste kwaliteit, maar de daghuur is dan ook niet hoog (ongeveer € 10 per dag).
Rondtrekken per zelf meegebrachte fiets is ook in Laos relatief populair. Ondanks het bergachtige landschap loont het zeker de moeite: het uitzicht is prachtig, de lucht is schoon en de mensen zijn erg behulpzaam. Plan je route echter zorgvuldig, vooral als je de ‘bewoonde wereld’ uit rijdt.

Taxi / Jumbo
In Vientiane rijden taxi’s. Ze zijn niet duur als je afdingt. Soms vragen chauffeurs het dubbele van de eigenlijke prijs. Een jumbo is een groot uitgevallen tuk tuk, die je overal op straat (met name in de steden) aan kan houden. Ook hier moet je van tevoren een prijs afspreken en onder de vraagprijs gaan zitten. Let wel: dit is niet altijd goedkoper dan een taxi. Vooral van en naar het vliegveld kun je beter een taxi nemen.

Vliegtuig

Het snelste en meest effectieve vervoersmiddel in Laos is het vliegtuig. Laos heeft een uitgebreid netwerk van binnenlandse vluchten, verzorgd door luchtvaartmaatschappij Lao Aviation. Er zijn vliegvelden in 12 plaatsen in het land. Vertragingen komen echter vaak voor en regelmatig worden vluchten zelfs afgelast. Plan je binnenlandse vlucht dus nooit kort voor een internationale, want je loopt de kans je aansluiting te missen.

Bezienswaardig

Toeristische gebieden

In het noorden komen meer toeristen dan in het zuiden. Dit komt doordat de trekpleisters Vientiane en Luang Prabang in het noorden liggen, maar ook omdat dit deel simpelweg makkelijker te bereizen is door meer en betere voorzieningen, zoals buslijnen en betere wegen.

Bezienswaardigheden

Bolaven-plateau
De hoogvlakte in het uiterste zuiden van het land, waar je mooie trektochten kunt maken en kleine volkeren kunt bezoeken.

Champassak
Vanuit deze stad kun je de Khmer-ruines van Wat Phu bezoeken. Champassak zelf heeft, ondanks dat het een van de oudere steden van het land is, weinig interessante bezienswaardigheden.

Luang Prabang
In deze sfeervolle, voormalige hoofdstad van Laos vind je prachtige, stokoude bouwwerken uit de tijd van vroege koningen. In 1995 wees UNESCO deze bijzondere stad aan als Werelderfgoed.

Phonsvanh
In deze stad is op zichzelf weinig te beleven. Maar niet ver hier vandaan ligt de Vlakte der Kruiken: een veld met mysterieuze blokken van verschillende materialen, die in de vorm van reusachtige kruiken zijn gehouwen. Niemand weet waar ze voor gediend hebben en hoe ze er gekomen zijn. Een bizar gezicht!

Savannakhet
Deze oude koloniale provinciehoofdstad in het zuiden van Laos is al eeuwenlang heel belangrijk voor de handel met Thailand en Vietnam. Sporen hiervan (onder andere van de Ho Chi Minh Trail) zijn door de hele stad te vinden. In Savannakhet is het, naar Laotiaanse begrippen, druk.

Si pan Don
Een eilandengroep in de Mekong, even boven de grens met Cambodja. Vooral in het droge seizoen zijn het er veel. Si pan Don betekent dan ook letterlijk: vierduizend eilanden. Hier vind je rust, een unieke op zichzelf draaiende economie en je vindt er de enige (maar niet-functionerende) spoorweg van het land.

Vang Vieng
Een rustoord voor dolgedraaide (al lang rondreizende) backpackers, in die zin, dat er weinig te doen is, maar er desondanks voor deze groep reizigers veel voorzieningen zijn, zoals bars en internetcafes. Het omliggende Karstgebergte is prachtig om een wandeling of een fietstocht door te maken.

Vientiane
De rustige hoofdstad van Laos. Er zijn mooie tempels en Franse gebouwen om langs te wandelen, goede restaurants om te dineren en leuke markten om rond te struinen.

Stranden en Actief

Strand

Laos is uitsluitend omsloten door land.

Actief

Fietsen
In de buurt van Luang Nam Tha en Luang Prabang kun je mee met een- of meerdaagse georganiseerde mountainbike tochten. Zelfstandig een fiets huren en erop uit kan natuurlijk ook. Fietsen zijn op veel plaatsen te huur.

Gymnastiek
In Vientiane kun je gratis meedoen met de avondgymnastiek (rond 18.00 uur) op de promenade aan de rivier. Je hoeft niet lenig te zijn. Je kunt je gewoon laten meevoeren op de klanken van hippe Aziatische house!

Varen
Tuben is erg Laotiaans. Bij het tuben laat je je, hangend in een tractorband, met de rivier een stukje meevoeren. Dit kan in Vang Vieng, maar ook in Muang Ngoi en in Si Phan Don kun je een band huren. Kajakken en raften worden ook op een aantal plaatsen georganiseerd. Doe dit niet in het regenseizoen: de rivieren zijn dan te wild en de begeleiding is vaak nog niet op voldoende niveau om veiligheid te garanderen.
Verder kan je in een aantal plaatsen vissen.

Wandelen
In de hoogvlakten in het zuiden (onder andere in het Bolaven Plateau en bij Savannakhet) kun je georganiseerde trektochten maken. Dit kan ook in de bergen bij Luang Prabang en Luang Nam Tha, vaak in combinatie met raften of abseilen. Ook grotwandelingen zijn populair en kan op diverse plaatsen in het land.
Ga NOOIT zonder gids de bergen in. De natuur is erg ruw en bovendien liggen in sommige gebieden nog niet-geruimde landmijnen.

Communicatie

Communicatie

Bellen
Internationaal bellen is duur en frustrerend. Je kunt beter een e-mail sturen. Mocht je toch willen bellen, ga dan naar een telecomkantoor in een van de steden of naar het postkantoor.

Post
Een kaart of brief die je naar Europa stuurt, doet er normaal gesproken 1 of 2 weken over. Pakketjes doen er aanmerkelijk langer over. Ook moeten ze open blijven voor de grenscontrole, dus verstuur geen waardevolle dingen.

Internet en e-mail
In vrijwel alle grotere plaatsen en toeristische bestemmingen zijn tegenwoordig internetcafes te vinden. Internetten kost meestal ongeveer € 1,50 per uur. Verbindingen kunnen traag zijn en de apparatuur verouderd. Ook het meubilair laat nog wel eens te wensen over. Vaak moet je je schoenen buiten laten staan.

Taal

De officiële taal Lao stamt af van het Thai. Het Laotiaans is een tonale taal met zes verschillende toonhoogtes. Dat betekent dat een woord een andere betekenis kan krijgen door het op een andere toonhoogte (en belangrijker; met een andere klankbuiging) uit te spreken. Engels en Frans worden vooral als handelstaal veel gebruikt. De oudere generatie verstaat nog steeds Frans. Dit is ook de tweede officiële taal.

Media

De pers is in handen van de staat en geeft twee dagbladen uit. Verder zijn er de Engelstalige Laos Post en Vientiane Times en een Franstalige Le Renovateur, die alledrie enkele keren per week uitkomen. Sinds ongeveer twintig jaar bestaat er een nationaal televisiestation. De nationale radiozender heeft programma’s in diverse talen.

Douane

Reisdocumenten

Zonder geldig visum kom je Laos niet in. Gelukkig kun je er altijd bij de grens een halen. Het is verstandig om daarvoor al een visum te halen, zodat je niet onnodig veel moet betalen. Wil je gebruik maken van de grensovergang bij Veunkham, dan moet je je visum al in bezit hebben.
In alle grote steden van de buurlanden kun je een visum voor Laos krijgen, voor 15 of voor 30 dagen. Afhankelijk van het land waar je je visum haalt kost het je voor 15 dagen ongeveer € 30 en voor 30 dagen ongeveer € 45. In Vientiane kun je een verlenging van je visum krijgen bij het immigratie bureau. Dit kost je ongeveer € 3 per dag. Let er wel op dat je paspoort nog minstens zes maanden geldig moet zijn na vertrek uit Laos. Ook wordt vaak om een pasfoto gevraagd.

In- en uitvoer

Het over de grens meenemen van sterke drank en geestverruimende middelen is verboden. Op het smokkelen van drugs staan zware straffen! Ook is het niet toegestaan om antieke religieuze voorwerpen het land uit te voeren.

Gezondheid

Gezondheid

Laos heeft een tropisch klimaat. Lekker warm, maar dat betekent ook: tropische ziekten. Vele daarvan zijn echter te voorkomen. Let op de volgende dingen:
Zorg voor malariapillen voor vertrek naar Laos. Vooral buiten de steden komt deze ziekte voor. Goed insmeren met een anti-muggenspray met DEET en het dragen van lange mouwen, lange pijpen en sokken na zonsondergang voorkomt veel muggenbeten.

Geen enkele inenting is verplicht. Het is echter wel aan te raden om een DTP-prik (Difterie, Tetanus, Polio) te halen. Zeker als je van plan bent om langere tijd op het platteland door te brengen, doe je er verstandig aan ook injecties tegen Hepatitis A en B en gele koorts te halen. Raadpleeg van tevoren een arts van de GGD over inentingen.

Indien je medicijnen gebruikt: zorg voor voldoende voorraad. Medicijnen zijn slecht verkrijgbaar in Laos.

Zorg voor een zo compleet mogelijke reisapotheek: diarreeremmers, pijnstillers, desinfectiemiddel, verband en pleisters mogen niet ontbreken. Denk ook aan medicijnen tegen wagenziekte, als je daar snel last van hebt. In een land met veel bergen en veel water zul je ze ongetwijfeld nodig hebben.

Drink genoeg water.

Zorg voor een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor.

Mede als gevolg van de uiterst gebrekkige infrastructuur is basisgezondheidszorg in grote delen van het land goeddeels afwezig. De ziekenhuizen in de steden zijn ook niet van een al te beste kwaliteit. Het is goed om daar rekening mee te houden. Ben je dicht bij de grens met Thailand, Vietnam of China en je moet naar een ziekenhuis, dan kun je het beste eerst de grens over gaan en daar een ziekenhuis opzoeken.

Belangrijke telefoonnummers
Ambulance: 195
Brandweer: 190
Politie: 191

Gehandicapten

Ondanks de hulpvaardigheid van de Laotiaanse bevolking, is het geen eenvoudig te bereizen land voor mensen die slecht ter been zijn. Voor rolstoelgebruikers is Laos al helemaal een ramp. Voor deze groep toeristen zijn geen voorzieningen getroffen.

Drinkwater

Water uit de kraan is niet drinkbaar, maar op veel plaatsen, bijvoorbeeld langs de kant van de weg, is flessenwater te koop. De goedkoopste literfles is ongeveer tien eurocent. Je moet wel even opletten dat ze goed verzegeld zijn.
In lokale restaurants wordt bij het eten meestal gratis slappe thee of gekookt water verstrekt. Dit kun je zonder problemen drinken. Ook ijsblokjes geven doorgaans geen problemen: deze zijn vaak gemaakt van gekookt water.

Geldzaken

Geldzaken

De munteenheid in Laos is de Laotiaanse Kip (LAK). Amerikaanse Dollars en Thaise Bath worden ook geaccepteerd. De waarde van de Kip fluctueert nogal. De makkelijkste rekenwaarde voor toeristen is: 10.000 Kip staat gelijk aan €1,10.

Je kunt contante US dollars inwisselen en in de grote steden betalen en geld (alleen Kip) opnemen met een creditcard. Buiten Vientiane (en Luang Prabang) is het niet mogelijk Travellers Cheques om te wisselen en kun je grote bedragen (bijvoorbeeld je verblijf) vaak alleen met US Dollars betalen. Dit is sowieso het makkelijkst, om omrekenfouten te voorkomen. Het is daarom handig om een hoeveelheid US Dollars mee te nemen in niet al te grote briefjes.

Fooi

Hotelpersoneel, chauffeurs of je gids kun je een kleine fooi te geven. Teveel kan iemand in Laos echter al gauw in verlegenheid brengen. In restaurants is een fooi niet erg gebruikelijk. In de wat chiquere restaurants in Vientiane en Luang Prabang kijkt het personeel echter niet vreemd op van een fooi van 10%.

Afdingen

Afdingen is in Laos heel gewoon. Op de markt of met de taxichauffeur kun je gerust ‘jouw’ prijs voorstellen. Je zal zien dat je op toeristische plaatsen regelmatig onder de helft van het eerste voorstel uitkomt. Maar ook voor een kamer in een guesthouse kun je, mits je goede argumenten hebt (bijvoorbeeld: de ventilator doet het niet), best wat van de prijs afhalen. Denk er wel aan dat dit gebruikelijker is op de drukker bezochte plekken.

Praktische informatie

Accommodatie

In Laos vindt je doorgaans twee soorten accommodatie: hotels en guesthouses.

Guesthouse
Een goede en goedkope plek om te overnachten is in een guesthouse. Er zijn er genoeg en ze zijn meestal niet moeilijk te vinden, omdat zelfs de steden van Laos klein van omvang zijn. Je kunt ook een tuk tuk rijder of een taxichauffeur vragen om je naar een guesthouse te rijden. Je krijgt er meestal een redelijk schone kamer met een ventilator en gedeelde badkamer voor een redelijke prijs. Al vanaf € 5 kun je vaak een niet al te luxe, maar prima kamer vinden. Opvallend is de toch nog grote aanwezigheid van douches met warm water.

Hotels
In de luxere categorie vind je hotels. Deze zijn (vanzelfsprekend) alleen in de grotere en/of meer toeristische plaatsen te vinden.

Elektriciteit

De netspanning is 230 Volt wisselstroom. De gewone, 2-plugs stekker die wij in Nederland hebben passen gewoon in de Laotiaanse stopcontacten. Stroom wordt in kleinere plaatsen dikwijls opgewekt door een generator die ‘s nachts uit gaat. Een zaklamp is daarom handig. Ook kan op het platteland regelmatig de stroom uitvallen en komt het voor dat er zelfs helemaal geen elektriciteit is. Wil je naar de afgelegen gebieden, neem dan in elk geval een goede zaklamp mee.

Feestdagen

De Lao-kalender is gebaseerd op de stand van de zon en de maan. Veel feestdagen vallen bijvoorbeeld op de ‘eerste volle maan van de maand’, waardoor de data van jaar tot jaar verschillen.

Hieronder staan de belangrijkste nationale feestdagen op data:
1 januariNieuwjaar
6 januariPhatet Laos Dag
20 januariDag van het leger
8 maartVrouwendag
AprilBoun Pimai (Boeddhistisch nieuwjaar: 4 dagen lang feest)
1 meiDag van de Arbeid
MeiBun Bang Fai (Feest om regen op te roepen)
1 juniDag van de Kinderen
13 augustusDag van het vrije Laos
Oktober (bij volle maan)
Lai Heua Fai (Een lichtfestival)
12 oktoberBevrijdingsdag (Bevrijding van de Fransen wordt gevierd)

November (bij volle maan)

That Luang Festival (Boeddhistisch feest in Luang Prabang)
2 decemberDag van de Onafhankelijkheid

Fotografie

Het fotograferen van heilige gebouwen of rituelen wordt niet altijd op prijs gesteld, al kun je ze in de toeristische gebieden rustig fotograferen. Wel moet je het even vragen als je een persoon op de foto gaat zetten. Monniken vinden dit meestal geen probleem, maar mocht je een afwijzing krijgen, knik dan vriendelijk en laat het daarbij. Ook bij de ‘gewone’ bevolking is het niet aardig als je ongevraagd een foto maakt. Vragen wekt veel meer sympathie, vooral als je de foto daarna op het schermpje van je digitale camera laat zien. Geheid dat je mensen aan het lachen krijgt!

Kinderen

Kinderen kunnen moeiteloos mee naar Laos. Ze zullen het er naar hun zin hebben en zelfs opgenomen worden door plaatselijke leeftijdsgenootjes in hun spel.

Kleding

Omdat het nogal warm kan zijn in Laos, is lichte kleding aan te raden. Nette kleding wordt door de bevolking op prijs gesteld, al levert het dragen van bijvoorbeeld mouwloze topjes geen problemen op. Let er wel op, dat als je bij een tempel naar binnen wilt, in elk geval je schouders bedekt moeten zijn en een lange broek of (voor vrouwen) rok wordt zeer gewaardeerd. Voor ‘s avonds is het slim om iets met lange mouwen aan te hebben, om muggen te weren.
In de bergen kan het koud zijn: neem daarvoor een dikke trui mee. Ook stevige schoenen zijn geen overbodige luxe in het ruwe Laos van buiten de steden. Een aanrader is de kleding van NosiLife (Craghoppers), deze kleding is naast functioneel ook insectwerend, wat goed van pas kan komen.

Openingstijden

Openingstijden van diverse instellingen kunnen van plaats tot plaats verschillen. In de steden kun je over het algemeen onderstaande tijden hanteren. De tijden gelden voor de doordeweekse dagen. In het weekend sluiten de gebouwen een paar uur eerder.

Banken: 8.30 tot 19.00 uur
Tempels: Als er niet wordt gebeden, kun je meestal gewoon naar binnen.
Musea: 8.00 en 11.00 uur en 13.00 en 16.00 uur
Postkantoor: 8.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur
Winkels: 8.00 en 20.00 uur

Reistijd

De beste periode om naar Laos af te reizen is in de maanden november
tot en met februari. Er valt in deze tijd van het jaar weinig regen en
de hitte is uit te houden.

Tijdsverschil

Het is in Laos 6 uur later dan Nederland in onze wintertijd. In de zomer scheelt het 5 uur.

Veiligheid

Laos is een veilig land. Er zijn relatief weinig gevallen van beroving of afpersing van toeristen bekend, laat staan mishandeling. Maar natuurlijk moet je altijd op je spullen passen. Verder schijnt het nog wel eens te gebeuren dat toeristen bij het boeken van een busticket worden afgezet. Verspreid over het land liggen nog vele
niet-onschadelijk gemaakte landmijnen. Het zelfstandig door de bossen gaan struinen wordt dan ook afgeraden! Het grootste gevaar voor een verpeste vakantie schuilt in feite in de grote hoeveelheid zon en in het eten of drinkwater. Uitkijken dus!

Datum artikel: 12-11-2008 Informatie

Zie ook:

Een reactie toevoegen over Laos Informatie

ATP vakanties