vakantie informatie

Indonesië Informatie

Indonesië is een derdewereldland met een Hollands tintje. Een bijna magisch land waar iedereen iets mee lijkt te hebben. Vanwege de verhalen van (o)pa en (o)ma, de tropische natuur met tempels, regenwouden en sawa’s of door de zonovergoten stranden van bijvoorbeeld Bali. De Hollanders hebben hun sporen achtergelaten in de geschiedenis van Indonesië. Zo legden zij ooit de infrastructuur aan, introduceerden gewassen die er tegenwoordig nog steeds worden verbouwd en regeerden het land. Andersom geldt ook dat Indonesië de Nederlandse cultuur heeft beinvloed met bijvoorbeeld de Indonesische rijsttafel of het boek Max Havelaar van Multatuli. Het land is indrukwekkend, oud en bovenal groot. Indonesië bestaat uit ruim 18.000 eilanden en heeft een van de grootste bevolkingen van de wereld. Tel daar de vele culturen bij op die het land telt en je begint langzaam te begrijpen waarom Indonesië bij een hoop reizigers hoog op het lijstje staat om te bezoeken.

indonesie

Het land

Geografie

De archipel is geologisch gezien nog vrij jong. ‘Slechts’ vijftien miljoen jaar geleden rezen de Sunda-eilanden als gevolg van vulkanische uitbarstingen op uit de oceaan. Indonesië heeft een landoppervlakte van 1.919.440 km? en meer dan 5 miljoen km? zee. Volgens de laatste telling heeft Indonesië 18.585 eilanden die zich over 5120 kilometer uitstrekken. Vulkanen en bergen zijn kenmerkend voor het Indonesische landschap. Van de driehonderd vulkanen in de archipel zijn er nog ruim honderd actief. De bekendste vulkaan is de Gunung Krakatau, een vulkanisch eiland tussen Sumatra en Java. Naast vulkaanuitbarstingen komen ook aardbevingen regelmatig voor.


Klimaat

Indonesië heeft een tropisch klimaat. Hoge temperaturen gaan hand in hand met een hoge luchtvochtigheid. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 27 ºC. De neerslag valt in Indonesië niet gelijkmatig over het jaar. Er zijn zowel droge als natte maanden. Het westen van het land is het vochtigste deel. Meer naar het oosten of zuiden neemt het aantal droge maanden toe. In de droge periode valt er minder dan zestig millimeter water. Kijk je naar de gemiddelde neerslag per jaar dan kom je op een totaal van twee- tot drieduizend millimeter. De regentijd duurt meestal van oktober tot mei.

Natuur

Planten
Indonesië heeft mede door het klimaat een grote verscheidenheid aan planten. Verspreid over het land zijn er maar liefst meer dan 45.000 bloeiende plantensoorten, 250 bamboesoorten en 150 verschillende soorten palmen. De flora van Indonesië wordt bedreigd door ontbossing. Bossen moeten plaatsmaken voor rijstvelden en vruchtbaar land veranderd door bodemerosie in een kale dorre rotsbodem. Tot de bedreigde flora behoort ook de beroemde Rafflesia Arnoldii. Deze grootste parasitaire bloem ter wereld heeft een bloesem die een diameter van een meter kan bereiken. Op Borneo komt bovendien de enige zwarte orchidee ter wereld nog voor.

Dieren
In Indonesië komen zowel Australische als Aziatische diersoorten voor. Het dierenrijk bestaat voornamelijk uit nachtdieren en kleine dieren. Het verloren gaan van regenwouden heeft niet alleen gevolgen voor de planten, maar ook het leven van de dieren wordt er niet makkelijker op met de verdwijning van de regenwouden. Indonesië heeft de twijfelachtige eer de bezitter te zijn van de langste lijst met bedreigde diersoorten. Maar wat leeft er dan nog wel in Indonesië? De soa soa, een hagedis die over het water kan lopen, de tokeh, een hagedissoort, de kalong, een vleermuis die zich voedt met bloemen en vruchten en de klapperdief, ook wel de kokospalmkreeft genoemd.

Bevolking

Bevolking

Met 241 miljoen inwoners heeft Indonesië een van de grootste bevolkingen ter wereld. Deze bevolking is weer onder te verdelen in ruim driehonderd etnische groepen, ieder met een eigen identiteit. De verscheidenheid van etnische groepen is ontstaan door verschillende migratiegolven onder meer vanuit het vasteland van Azië en vanuit Afrika. Het overgrote deel van de bevolking behoort tot het Maleise ras. De Chinezen vormen de belangrijkste etnische subgroep in de Indonesische samenleving. In het westen hebben de mensen een typisch Maleis uiterlijk met sluik haar, een bruine huid en scherpe gelaatstrekken. De bevolking in het oosten heeft meer Melanesische trekken in de vorm van een donkere huid, krulhaar en grove gelaatstrekken. Een probleem waar Indonesië al jaren mee kampt is de overbevolking. De bevolking woont zeer ongelijk verspreid over de archipel. Ter illustratie: 67% van de bevolking woont op Java, Bali en Madura, terwijl deze eilanden maar 7% van de totale oppervlakte beslaan.

Religie

Religie neemt een belangrijke plaats in in de Indonesische samenleving. Hoewel de islam de belangrijkste religie is, met een aanhang van 87% van de bevolking, is het geen staatsgodsdienst. Het land kent een groot aantal religies, maar slechts een aantal worden door de staat erkend. Alleen de religies waarbij een oppergod is aan te wijzen worden door de staat geaccepteerd. De islam, het christendom en het hindoeisme, de drie grootste religies, zijn door de staat erkende godsdiensten.

Cultuur

De Indonesische cultuur is niet in een zin te vatten. Het land bevat maar liefst driehonderd verschillende culturen, waarvan de Javaanse cultuur de meest overheersende is. Omdat we niet alle facetten van de cultuur kunnen noemen, beperken we ons tot de belangrijkste.Kenmerkend voor de Javaanse cultuur is een slamatan, een wijdingsmaaltijd die bij vrijwel iedere belangrijke gebeurtenis wordt gehouden. Voor de Javanen is dit een manier om uitdrukking te geven aan het saamhorigheidsbesef. Volksvermaak bij uitstek is het Wayangspel dat vaak wordt opgevoerd tijdens familieceremonies of om een geslaagde rijstoogst te vieren. Het spel is een afspiegeling van de wereldorde en de hoofdpersonen uit het spel zijn goddelijke en vorstelijke helden uit het verleden die terugkeren op aarde om hier tot voorbeeld te dienen. De meest bekende uitvoering van het Wayangspel is Wayang Kulit, een schaduwspel tegen een wit doek.

Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van Indonesië is omvangrijk en niet in een paar zinnen samen te vatten. Niet alleen de Hollanders, maar ook hindoeistische en islamitische rijken hebben hun stempel op het land gedrukt. De eerste bewoners van Indonesië waren de Javamensen die zich 500.000 jaar geleden vestigden in het gebied dat nu Java heet. Ooit zat Indonesië aan Azië vast, maar door het smelten van ijslagen stegen de zeeën en ontstonden in de periode van 8000 tot 500 voor Christus de eilanden. Het was ook in deze tijd dat de bewoners van de archipel zich mengden met de migranten afkomstig uit Azië en India. Zij vestigden vooral op Java, Sumatra en Sulawesi.

Met name in de 1e tot de 7e eeuw na Christus kwamen de Indiase migranten naar Indonesie en verspreidden het hindoeisme. In Java verspreidde dit geloof zich over de hele samenleving, maar in de andere gebieden bleef dit beperkt tot de eliteklasse. De eerste Arabische handelaren stichtten vanaf de 7e eeuw nederzettingen op Noord-Sumatra. In de 13e eeuw kwamen handelsbetrekkingen met India en Perzië tot stand en begon (vooral in Java) het islamitische geloof zich te verspreiden. Dit gebeurde voornamelijk in de gebieden waar het hindoeisme geen voet aan de grond had gekregen.

Hollanders
Sinds de 16e eeuw werd het land door de Hollanders geregeerd. Aanvankelijk bleef de invloed van de Hollanders beperkt tot de kuststroken van vooral Java. Nederland had niet zo zeer de drang om land te veroveren, maar ze hadden meer interesse in de bescherming van de handelsbelangen. De eerste handelsschepen kwamen in 1596. Zes jaar later fuseerden de Nederlandse handelsondernemingen en gingen samen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.). Indonesië werd gedwongen een agrarisch land te worden met de bedoeling producten te verbouwen die geschikt waren voor de verkoop op de Europese markt. Eind 1799 verklaarde Nederland Indonesië officieel tot haar kolonie. De 20e eeuw wordt gekenmerkt door het opkomende nationalisme die mede werd veroorzaakt door de opkomst van het westers onderwijs en de pers. De Tweede Wereldoorlog zette een streep door de plannen van de Nederlanders met Indonesië. In 1942 werd Indonesië gedurende drie jaar door de Japanners bezet. In 1945 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen door Sukarno en Mohammed Hatta en begon de revolutie.

Onafhankelijkheid
De grondwet van 1945 werd op 18 augustus aangenomen als wettelijke basis voor het land. Sukarno werd de eerste president en Hatta de eerste vice-president. De roodwitte vlag werd officieel geaccepteerd als nationale vlag van Indonesië en Bahasa Indonesia als nationale taal. Het lukte de Nederlanders niet om de voormalige kolonie opnieuw te veroveren en uiteindelijk erkenden ze in december 1949 de onafhankelijkheid van heel Indonesië, met uitzondering van het westelijke deel van Nieuw-Guinea. Sukarno werd gekozen tot president van de nieuwe federale staat Indonesië met als taak de verschillende Indonesische eilanden tot een eenheidsstaat te smeden.
Na de eerste algemene verkiezingen in 1955 faalden de gekozen partijen echter om de basis van een nieuwe grondwet te verwezenlijken. Sukarno besluit daarop om in 1957 de parlementaire democratie af te schaffen. Indonesië leek in de loop van de jaren steeds meer een dictatuur te worden. Ondertussen steeg de inflatie gigantisch en liep de nationale schuld hoog op. In 1967 werd Sukarno gedwongen zijn functie als opppermachthebber over te dragen aan generaal Suharto die de nieuwe president werd. Suharto wilde de politiek en economie van Indonesië stabiliseren. Het lukt de president om de economie weer te laten groeien met steun van verschillende landen waaronder Nederland en de Verenigde Staten. Het gevolg is wel dat het land steeds afhankelijker wordt van het westen. In de jaren 90 wordt Suharto voor de zesde maal herkozen. De economie groeit sterk, maar het werkloosheidscijfer blijft stijgen en de corruptieschandalen nemen toen. In 1997 wordt Indonesië zwaar getroffen door de Aziatische crisis. Er ontstaat onrust en uiteindelijk moet Suharto in 1998 aftreden.

Politieke onrust
Habibie wordt beëdigd als overgangspresident. De economische crisis, de corruptie, en de Aziatische crisis zijn nog steeds een groot probleem. Habibie krijgt de taak om te zorgen voor een meer democratisch regime. In 1999 breken er op de Molukken ernstige onlusten uit tussen moslims en christenen. Dankzij een goede relatie met het IMF komen een aantal liberale hervormingen tot stand, waaronder meer persvrijheid. Hierdoor kwamen de wandaden van het leger in Timor, Aceh en Sumatra aan het licht evenals de corruptie en de zelfverrijking van Suharto.
In juni 1999 vinden er opnieuw verkiezingen plaats. De PDI Perjuangan van Megawati Soekarnoputri wordt de grootste partij, maar behaalt te weinig zetels om een presidentschap af te kunnen dwingen. Uiteindelijk wordt Abdurrahman Wahid (Gus Dur in de volksmond) van de Partai Amanat Nasional gekozen tot president. Megawati wordt vice-president. Ook Wahid is geen lang leven beschoren als president. Hij slaagt er wel in de politieke macht van het leger in te perken maar ontslaat ministers zonder daarbij overleg te plegen met zijn vice-president of verantwoording daarover af te leggen bij het parlement. Megawati wordt zijn opvolger, maar ook zij slaagt er niet in de politieke stabiliteit te herstellen of om de economische problemen op te lossen en wordt uiteindelijk vervangen door Yudhoyono.

Politiek en Economie

Politiek

Na de onafhankelijkheid van Nederland is Indonesië omgevormd tot een republiek met Soekarno als de eerste president. In 1968 moet hij het stokje overdragen aan Soeharto die met harde hand regeert om zijn macht te behouden. Sinds de afzetting van Soeharto is het land bezig met de democratisering van de politiek. De huidige president Susilo Bambong Yudhoyono is in 2004 gekozen.

Economie

Tot 1996 kent Indonesië jaarlijks een economische groei. Hier komt verandering in door de financieel-economische crisis in Zuidoost-Azië. In 1997 kan de klap nog worden opgevangen, maar in 1998 is er sprake van een negatieve groei van 13,2%. Alleen de landbouw- en de openbare nutssector ontsnappen aan de crisis. In 2000 lijkt het ergste leed geleden en kan Indonesië beginnen met opkrabbelen. Ondanks tegenslagen op toeristisch gebied lijkt de economie zich weer goed te herstellen. 70% van de inkomsten van het land zijn afkomstig van de winning van gas en olie voor de export. Het toerisme neemt een steeds belangrijkere rol in.

Eten en Drinken

Eten

Rijst, specerijen, curries, tropische vruchten en vis vormen de basis van de Indonesische keuken. Zelfs bij het ontbijt wordt rijst gegeten. Meestal zijn dit restjes die opgebakken worden. Als toerist hoef je niet bang te zijn dat je de hele dag door rijst moet eten, in de hotels wordt gewoon een Europees ontbijt geserveerd. In de kleinere en goedkopere hotels krijg je vaak een continentaal ontbijt met witbrood en jam. Indonesië heeft verschillende soorten restaurantjes waar je lekker kunt eten. De warung, een eenvoudig Indonesisch eetstalletje op straat, heeft altijd iets lekkers te bieden. Tegenwoordig kun je ook goed eten in de Chinese restaurants of in de eenvoudige restaurants. Kies je voor een eenvoudig restaurant, laat dan de menukaart links liggen en vraag wat ze voor je kunnen maken. Een grappig eetweetje is dat de rijsttafel eigenlijk een Nederlandse uitvinding is. Indonesiërs maken alleen uitgebreide rijsttafels tijdens festiviteiten en dan nog scheppen ze heel anders op dan wij doen. Zij nemen veel rijst met daarbij slechts een klein beetje bijgerechten.

Drinken

In de restaurants wordt bij je eten altijd gratis water of ongezoete lauwe thee geserveerd. Je thee krijg je standaard met grote hoeveelheden suiker, tenzij je om iets anders vraagt. In de streng-islamitische streken kun je nauwelijks tot geen alcohol krijgen en wordt het ook niet gewaardeerd als je als toerist alcohol gaat nuttigen waar de bevolking bij is. Sterke drank, met uitzondering van arak of tuak is nergens te krijgen. Wil je een lekker koud drankje ter verfrissing dan kom je buiten de toeristencentra bedrogen uit. De Indonesiers drinken hun drankje namelijk lauw.

Vervoer

Naar Indonesië

Indonesië is het best te bereiken per vliegtuig. Het klinkt misschien gek met zoveel zee, maar het eilandenrijk kun je moeilijk per (internationale) veerboot bereiken. Voor een vlucht naar Indonesië moet je een kleine vijftien uur uittrekken, natuurlijk afhankelijk van waar je gaat landen.

In Indonesië

Auto

Als je een auto wilt gaan huren is het verstandig om eerst een proefrit te gaan maken om te zien of er ook technische mankementen zijn. Huur bij voorkeur en auto van een internationale keten. Overigens wordt in Indonesië links gereden!

Becak
Becaks zijn traditionele treintaxi’s versierd met vlaggetjes en lampjes. Voor een ritje in een Becak betaal je per ritje en niet per persoon.BootMet zoveel verschillende eilanden ontkom je er bijna niet aan om met een boot te moeten reizen. Let wel goed op met welke maatschappij je gaat varen aangezien veel bedrijven veiligheid niet op de eerste plaats hebben staan. Schepen zijn oud en er worden in veel gevallen meer passagiers meegenomen dan is toegestaan. De staatsmaatschappij Pelni heeft als enige volwaardige passagiersschepen in de vaart met een groot aantal verbindingen tussen eilanden.

Bus
In Indonesië zijn er verschillende soorten bussen. De Bis Biasa is de gewone bus en de Bis Patas is een luxere en snellere uitvoering. De bestemming van deze bussen staat altijd op de voor- en achterruit. De Patas is wat duurder dan de Biasa en rijdt minder vaak. In en rond de steden rijden ook minibussen die het vervoer verzorgen over de b-wegen. Op sommige plaatsen rijden deze busjes geen vaste route, maar laat de chauffeur zich leiden door de wensen van de passagiers.

Taxi
Taxi’s rijden alleen in de provinciehoofdsteden en zijn vrijwel allemaal voorzien van een taximeter. Ga niet onderhandelen over de prijs want dan ben je in de regel duurder uit.

Trein
Alleen op de eilanden Java en Sumatra kun je met de trein reizen. Hoewel dit een stuk trager gaat dan het reizen met een bus, is een treinreis wel een unieke ervaring. Vooral op Java zijn treinreizen populair onder toeristen. Rond de feestdagen zijn de treinen afgeladen met Indonesiërs die dan hun vrienden en familie gaan bezoeken.

Vliegtuig
Het binnenlandse luchtverkeer komt grotendeels voor rekening van Garuda International Airlines en haar dochter Perpati Nusantra Airlines. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere maatschappijen. Houd er rekening mee dat de nationale vliegmaatschappijtjes niet altijd even stipt zijn en vluchten ook makkelijk geannuleerd worden als blijkt dat er te weinig passagiers zijn. Koop niet het eerste de beste ticket, maar ga shoppen. Zoek bij voorkeur een rechtstreekse vlucht, want voor een vlucht met tussenstops moet je extra betalen.

Bezienswaardig

Toeristische gebieden

Java
Java is een eiland met een rijk verleden dat voor een groot deel de geschiedenis van Indonesië heeft bepaald. Het eiland heeft verschillende boeiende steden, zoals de culturele hoofdstad Yogyakarta, Solo, het oudste culturele centrum, de havenstad Semarang en de bruisende hoofdstad Jakarta. Jakarta was de eerste echt Indonesische stad waar verschillende rassen en culturen zijn samengesmolten. Tegenwoordig is Jakarta een boeiende stad die een goed overzicht geeft van onder meer de regionale kunsten en ambachten van Indonesië. Als je in Jakarta komt zul je zeker een paar keer met je ogen moeten knipperen. Eigenlijk is het een drukke, vieze en chaotische stad. Wie verder kijkt ontdekt onder meer de interessante musea die meer vertellen over de cultuur en de geschiedenis van Java en Indonesië.

Bali

bali

Bali wordt door velen beschreven als een paradijs vanwege de vele stranden en de prachtige landschappen met vulkanen en tempels. Bali is het meest voor toeristen ontwikkelde gebied van Indonesië. Aan cultuur ontsnap je niet op dit eiland. Waar je ook komt, er lijkt altijd wel een religieuze ceremonie gaande te zijn. De blikvanger van Bali is de Gunung Agung in Oost-Bali, de hoogste en meest heilige berg van Bali. Vanaf elk punt op het eiland is de berg met een hoogte van 3142 meter te bewonderen.

Sumatra
Wie Sumatra als vakantiebestemming kiest moet er rekening mee houden dat het eiland meerdere malen door natuurgeweld is getroffen en alle schade nog niet hersteld is. Voor de provincie Aceh geldt al jaren een negatief reisadvies. Meer informatie over de actuele situatie lees je op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sumatra is
het drie na grootste eiland van Indonesië en kenmerkt zich door een rijke natuur en de uiteenlopende volkeren die het eiland bewonen.

Sulawesi
In tegenstelling tot andere eilanden, is Sulawesi een plek waar het toerisme nog in de kinderschoenen staat. Het eiland doet zeker niet onder voor andere eilanden met een spectaculaire onderwaterwereld, regenwouden, meren en vulkanen. Net als de andere Indonesische eilanden heeft ook Sulawesi een rijke cultuur en natuur. De bekendste etnische groep van Sulawesi zijn de Toraja. Zij zijn vooral bekend vanwege de bijzondere begrafenisrituelen en offers.

Lombok
Op toeristisch gebied is Lombok minder ontwikkeld dan buureiland Bali, toch wordt het eiland al het nieuwe Bali genoemd. Met name op de stranden is het een stuk rustiger dan op de andere eilanden en dat heeft als voordeel dat je op Lombok goed tot rust kunt komen. Senggigi is het meest ontwikkelde toeristische gebied met allerlei restaurants, bars, discotheken en souvenirwinkeltjes. Bovendien heeft Senggigi de mooiste en meest populaire stranden van het eiland. Lombok heeft een andere natuur dan het buureiland Bali. Niet alleen het landschap maar ook de flora en fauna veranderen naarmate je meer naar het oosten gaat. Het gebied wordt steeds droger en je ziet steeds meer Australische planten- en dierensoorten.

Bezienswaardigheden

Java
Als je op Java bent is Jakarta een stad die je zeker niet over mag slaan.De stad bezit de mooiste musea en schitterende historische gebouwen uit het koloniale tijdperk. Bezienswaardigheden die je gezien moet hebben voordat je verder reist:

  • Het Nationaal Museum is het oudste museum van het land dat je een volledig beeld geeft van de verschillende aspecten van Indonesië, onder meer op (pre)historisch en archeologisch gebied.
  • Medan Merdeka is het Onafhankelijkheidsplein dat in het centrum van Jakarta ligt en omgeven wordt door brede boulevards en regeringsgebouwen. Ook het Nationaal Museum ligt aan dit plein.
  • Een ander belangrijk plein is Taman Fatahillah. Ooit was dit het centrum van het koloniale bestuur. Tegenwoordig zijn in de koloniale gebouwen op dit plein musea gevestigd.
  • Taman Mini Indonesia laat je heel Indonesië in miniatuuruitgave bewonderen. Van elke provincie wordt de meest karakteristieke architectuur getoond.

Een andere bezienswaardigheid op Java zijn de nationale parken. De botanische tuinen in Bogor behoren tot de bekendste tuinen in de wereld. In het Bromo Tengger Semeru National Park in Oost-Java vind je de hoogste berg van Java, de Gunung Semuru met een hoogte van 3676 meter. Daarnaast vind je er ook de Tenggerbergen. In West-Java ligt een van de meest belangrijke nationale parken van Indonesië, namelijk Ujung Kulon.

Bali
Het Batakaru natuurreservaat is een van de laatste ongerepte regenwouden op Bali. Het reservaat bestaat uit drie aparte gebieden rondom de op een na hoogste berg van Bali, Gunung Batakaru met een hoogte van 2275 meter. Ook aan het bezoeken van een tempel ontkom je niet als je op Bali bent. Pura Besakih is het grootste en belangrijkste tempelcomplex van Bali gelegen op 1000 meter hoogte op de helling van de Gunung Agung. Een van de mooiste landschappen van Bali zijn de rijstvelden van Indonesië gelegen bij het dorp Jatiluwih. Dat zelfs rijstvelden een toeristische attractie zijn geworden bewijst het feit dat je toegang moet betalen om de rijstvelden te mogen bekijken.

Sumatra
De Danau Toba is ontstaan na een enorme vulkaanuitbarsting duizenden jaren geleden. Dit grootste verswatermeer van Zuidoost-Azie is met een diepte van ruim 450 meter ook nog eens het diepste meer ter wereld. In het midden van het meer ligt het eiland Samosir, het culturele en spirituele centrum van de Toba Batak. Op Samosir liggen de traditionele Toba Batakdorpjes Tomok, Simanindo en Ambarita. In verschillende natuurparken op het eiland kun je dieren spotten. Bijvoorbeeld in het Gunung Leuser National Park, een van de grootste nationale parken van Indonesië. In het park leven onder meer de bedreigde orang oetans, gibbons en verschillende andere apensoorten.

Sulawesi
De musea zijn dun gezaaid op het eiland, maar de musea die er zijn geven je wel een goed beeld van het rijke leven van het eiland. Ook een bezoek waard is het Bogani Nani Wartabone National Park, een van de rijkste nationale parken van Sulawesi. Het park is zeer bergachtig met hoogtes die oplopen tot 1954 meter. Sulawesi is met name ook het eiland voor wandelaars en staat bekend om zijn dagtochten en de meerdaagse wandelingen in Torajaland.

Lombok
Wat je zeker gezien moet hebben als je op Lombok bent is het Gunung Rinjani National Park bestaande uit een gebied van 40.000 hectare in het oosten van Lombok. Het park heeft zijn naam te danken aan de 3726 meter hoge Gunung Rinjani, de berg die het landschap op het eiland domineert en overal waar je ook bent te zien is. De geschiedenis van Lombok vind je terug in het staatsmuseum in Ampenan waar je veel interessante historische voorwerpen kunt bekijken. Ook de tempels en de moskees op het eiland zijn bezienswaardig. De heiligste tempel van Lombok, de Pura Lingsar, wordt door zowel moslims als Hindoes gebruikt.

Stranden en Actief

Stranden

Java staat niet bekend om de vele stranden. Een aanrader is de baai van Jakarta met de 112 koraaleilanden die rijk zijn met prachtige gouden stranden. Bali heeft een aantal mooie stranden waarvan het strand van Kuta het bekendst is. Zonnen kun je hier uitstekend, zwemmen wordt in verband met de sterke stroming afgeraden. Ook Lovina is een aanrader. De kustlijn bestaat uit rotsformaties waar veel mooie grotten te vinden zijn. In de meeste provincies van Sumatra zijn er wel een aantal plaatsen waar je kan relaxen in het zand. De populairste stranden zijn Ujong Batee, Lampu’uk en Lho’nga. Op Sulawesi heb je ruim keus. Het gaat te ver om alle stranden op te noemen, maar er zijn witte zandstranden in overvloed. Vind je op Sulawesi geen leuk strand, dan kun je het altijd nog proberen op de omliggende eilanden. Op Lombok is het nog niet zo toeristisch en zijn de stranden rustiger dan op de andere eilanden. Het meest toeristische strand van Lombok is Senggigibeach, maar ook op de stranden van de Gili-eilanden zie je al aardig wat toeristen. Op Kalimantan ligt het populaire Kijing Beach. De stad Singkawang ligt ook in het westen van Kalimantan en vanuit hier kun je een aantal mooie stranden bezoeken, zoals Batu Payung Beach, Gosong Beach, Pasir Panjang Beach, Tanjang Batu Beach en het eiland Randayan.

Actief

Duiken
Duiken kan volop in Indonesië en ondanks El Niño die in de jaren 90 een deel van het koraal heeft verwoest blijft het land een van de duiktoppers van Azië. Bali en Nimahasa op Noord-Sulawesi zijn de gebieden met de meeste faciliteiten voor duikers.

Fietsen
Indonesië kunt je ook goed fietsend ontdekken. Probeer alleen wel drukke steden en wegen te mijden. Heb je even genoeg gefietst, pak dan de bus. Je fiets gaat dan gewoon op het dak van de bus.

Wandelen
Indonesië is het land bij uitstek voor korte en lange trektochten. Wie met een gids op pad gaat moet er wel rekening mee houden dat een tocht wel eens langer of korter kan zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Communicatie

Communicatie

Stuur je een kaartje naar het thuisfront dan moet je er rekening mee houden dat deze veertien dagen onderweg is. Bellen gaat een stuk sneller. Dit kan vanuit je hotelkamer, maar goedkoper is het om dit vanuit het postkantoor of vanuit speciale telefoonkantoortjes (Wartels) te doen. Bellen vanuit Indonesië kan door het draaien van 001 31, gevolgd door het net- en abonneenummer. Je mobiele telefoon kan je ook gebruiken, maar houd er dan wel rekening mee dat de rekening hoog op kan lopen, want bellen met een mobiele telefoon is duur. Internetten kan vrijwel overal. In de grotere steden zijn er talloze internetcafes en ook in de kleinere plaatsen is er altijd wel een te vinden.

Taal

Op de Indonesische eilanden worden ongeveer 250 verschillende talen gesproken. De officiële nationale taal is Bahasa Indonesia. Door het merendeel van de bevolking wordt deze taal als tweede taal gebruikt naast het lokale dialect. In de toeristische gebieden kun je terecht in het Engels en sommige ouderen spreken ook nog een aardig woordje Nederlands.

Media

De belangrijkste Aziatische kranten zijn overal in Indonesië te verkrijgen evenals de westerse magazines Time, Newsweek en The Economist. De nationale radiozender Radio Republik Indonesia (RRI) zend 24 uur per dag uit. De televisie is voor veel Indonesiërs een verslaving en je zult ze daarom ook regelmatig met z’n allen voor de televisie aantreffen. Dankzij de satelliet zijn CNN en BBC te ontvangen.

Douane

Reisdocumenten

Wie naar Indonesië reist moet in het bezit zijn van een paspoort dat na vertrek uit Indonesië nog minstens zes maanden geldig is. Ook moet je zorgen dat je een visum hebt. Deze kun je in het land zelf kopen of bij de Indonesische ambassade. Verblijf je minder dan een maand in Indonesië, dan kun je bij aankomst een visum kopen (visa on arrival). Wie langer in dit land verblijft moet voor vertrek een visum regelen bij de Indonesische ambassade. Omdat de procedures nogal eens veranderen is het aan te raden om ruim voor vertrek te informeren bij de ambassade welke procedures er gelden.

In- en uitvoer

De douane is in Indonesië een stuk formeler en bureaucratischer dan in andere landen in Zuidoost-Azië. Wees geduldig en erop voorbereid dat je wellicht een aantal formulieren in moet vullen en dat je voor sommige een pasfoto nodig hebt. Ook kan het zo zijn dat je een verklaring in moet vullen waarop je al je waardevolle spullen moet vermelden. Als je geneesmiddelen gebruikt is het verstandig om een geneesmiddelenkaart (bij de apotheek verkrijgbaar) bij je reisdocumenten te bewaren. Let goed op bij de aanschaf van souvenirs. Koop niets dat gemaakt is van bedreigde dier- of plantensoorten. Dit kan namelijk hoge boetes tot gevolg hebben bij de douane. Ook namaakartikelen, zoals merkkleding, parfums, illegale kopieën van films, cd’s en software kun je beter niet aanschaffen. De Nederlandse douane controleert de laatste jaren een stuk strenger op deze nepgoederen.

Gezondheid

Gezondheid

Wie rond gaat reizen in Indonesië moet rekening houden met de tropische omgeving. Neem de tijd om je lichaam te laten wennen aan deze nieuwe omgeving. Artsen zijn niet altijd even makkelijk te bereiken, wonden helen een stuk langzamer en daardoor heb je een grotere kans op infecties. Was regelmatig je handen, met name voor het eten. Eet bij voorkeur ook geen rauwe vis, schaal- of schelpdieren of rauwe groenten. Zorg dat je je drankjes zonder ijs krijgt. Vergeet ook niet om jezelf goed tegen de zon te beschermen en tegen de muggen. Na zonsondergang kunt je het beste kleding dragen die je hele lichaam bedekt, mugafwerende middelen gebruiken en slapen onder de klamboe.

Vaccinaties
Zorg dat je ruim voor vertrek je inentingen tegen verschillende tropische ziektes hebt gehaald, zoals buiktyfus, DTP (difterie, tetanus, polio) en hepatitis A. Ook malaria is nog altijd een bedreigende ziekte waar je je tegen dient te beschermen. Je huisarts of de GG&GD kan je meer vertellen over de verschillende tropische ziektes en de middelen hiertegen.

Gehandicapten

Voor gehandicapten is Indonesië niet een van de makkelijkste bestemmingen. Wil je het land toch graag bezoeken, dan kun je met een goede voorbereiding toch een heel eind komen. De straten en het openbaar vervoer zijn ook lang niet altijd even toegankelijk, maar wat betreft vervoer kun je er voor kiezen om een auto met chauffeur te huren.

Drinkwater

Water uit de kraan kun je niet drinken. Koop flessen water waarvan de doppen nog afgesloten zijn.

Geldzaken

Geldzaken

Geld
De Rupiah (Rp) is de nationale munteenheid. Er zijn bankbiljetten van 50.000, 20.000, 10.000, 5000, 1000, 500 en 100 rupiah, en munten van 100, 50, 25, 10, 5 en 1 rupiah.

Pin
Pinnen kun je bij de geldautomaten. Let op dat je je pinpas niet vergeet. In Indonesië krijg je namelijk eerst je geld en pas daarna je pinpas.

Traveller cheques
Neem je traveller cheques mee, zorg er dan voor dat deze in Amerikaanse dollars zijn.

Fooi

In lokale eetgelegenheden is het niet gebruikelijk om een fooi te geven. In de gewone en normale eetgelegenheden doe je dit wel. Afhankelijk van de mate van tevredenheid geef je 5 tot 10% van de rekening aan fooi. Het is gebruikelijk aan gidsen en chauffeurs een fooi te geven.

Afdingen

Op plaatsen waar vaste prijzen worden gehanteerd (bijvoorbeeld in restaurants en hotels) is afdingen ongebruikelijk. Op de traditionele markten is het afdingen echter heel gewoon. Laat de tegenpartij beginnen met een bod en zorg dat je 1/3 tot 2/3 lager uitkomt. Speel dit ‘spelletje’ alleen als je iets echt wilt hebben. Als je bod geaccepteerd is, ben je verplicht het te kopen.

Praktische informatie

Accommodatie

In Indonesië zijn er vele soorten hotels waarvan de prijs verschilt per plaats. Zo betaal je op Bali en in kleine stadjes op Java het minst voor een kamer. In de steden van Sumatara betaal je het meest. De goedkoopste hotels zijn de zogenaamde losmen of pengingapan. Deze kun je een beetje vergelijken met een jeugdherberg. Je slaapt in aparte kamers met dunne muren en korte bedden en niet overal is airconditioning. Dit is wel de meest avontuurlijke manier van overnachten. Je kunt er ook voor kiezen om in een middenklassehotel of luxe hotel te gaan overnachten. Hostels kent Indonesië bijna niet, met uitzondering van Jakarta, daar vind je er wel een aantal.

Elektriciteit

In Indonesië wordt zowel 110 volt als 220 volt gebruikt. Controleer daarom altijd de stroomsterkte voordat je een stekker in het stopcontact steekt. FeestdagenIndonesië kent een groot aantal nationale feestdagen dankzij de verschillende godsdiensten in het land. Zo zijn er maar liefst drie nieuwsjaarsdagen, een voor de christenen, een voor de islamieten en een voor de Hindoes. Omdat de feestdagen de maankalender volgen, is het niet mogelijk om precieze data te vermelden. De belangrijkste feestdag is Onafhankelijkheidsdag op 17 augustus. Voor de islamieten is de Ramadan het belangrijkste evenement. Het einde van de vastenmand (Idul Fitri) wordt altijd uitbundig gevierd.

Fotografie

In principe mag je overal in Indonesië fotograferen, met uitzondering van de militaire gebouwen en objecten. Als je de lokale bevolking wilt fotograferen is het vragen van toestemming wel zo netjes. Het fotograferen van religieuze vieringen wordt niet altijd op prijs gesteld.

Kinderen

Reizen met kinderen is mogelijk in Indonesië, maar houdt er rekening mee dat niet alle gebieden even goed te bereizen zijn. Ga je naar Java of Bali dan kun je je kind(eren) met een gerust hart meenemen, er zijn genoeg voorzieningen voor ze.

Kleding

Neem vooral geen strakke katoenen kleding mee. Loszittende kleding is lekkerder in dit klimaat. Stop vooral ook een pet in je koffer of reistas om je hoofd te beschermen tegen de zon en eventueel een poncho voor de regen. Dit is praktischer en zit lekkerder dan een regenjas met lange mouwen. Een aanrader is de kleding van NosiLife (Craghoppers), deze kleding is naast functioneel ook insectwerend, wat goed van pas kan komen.

Openingstijden

Op zondag is het rustdag in Indonesië. Op vrijdag en zaterdag wordt er alleen ‘s ochtends gewerkt.
Winkels: maandag tot en met vrijdag en zaterdagochtend van 8.00 tot 15.00-17.00 uur
Banken: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 11.00 uur

Reistijd

De beste reistijd verschilt per eiland. Op zich kun je prima in de regentijd naar Indonesië reizen. Voordeel is dat het landschap dan op z’n mooist (en groenst) is. Ga je aan het einde van de droge moesson dan heb je de ‘pech’ dat het landschap droog en kaal is. Tijdens de regentijd regent het nooit de hele dag en de temperatuur blijft ook tijdens de buien aangenaam.

Tijdsverschil

Indonesië valt binnen drie tijdzones. Op Java, Sumatra en West- en Centraal Kalimanten is het zes uur later dan in Nederland en op Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara en Zuid- en Oost-Klaimanten is het zeven uur later. Op Papua en de Molukken is het acht uur later.

Veiligheid

In Indonesië kun je, met uitzondering van een paar onveilige gebieden (Aceh, de Molukken, Noord-Molukken, Centraal Sulawesi en Timor Leste) veilig reizen. Je moet wel rekening houden met terroristische activiteiten. Plan je een reis naar Indonesië, volg dan goed de ontwikkelingen in Indonesië. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) lees je de actuele reisadviezen.

Datum artikel: 4-01-2009 Informatie

Zie ook:

Een reactie toevoegen over Indonesië Informatie

ATP vakanties