vakantie informatie

Hongarije Informatie

Met een dijk van een hoofdstad, een van de bekendste Europese rivieren en een heel groot meer kan een vakantie naar Hongarije bijna niet meer stuk. Toch is het land meer dan de wereldstad Boedapest (waar maar liefst 10% van de Hongaren woont), de Donau en het Balatonmeer. Juist een bezoek aan het binnenland laat het echte Hongarije zien, waarin folklore, gastvrijheid en heerlijke Hongaarse wijn heel belangrijk zijn. Hoewel het land heeft geleden onder verschillende buitenlandse overheersers, is er nog veel cultuur die kan worden opgesnoven in de talloze kleine plattelandsdorpjes. Voor de natuurliefhebber zijn er verscheidene nationale parken, waaronder die van Aggtelek waar bijzondere karstgrotten te bewonderen zijn. Kortom, Hongarije heeft.

hongarije

Het land

Geografie

Hongarije is een echt Midden-Europees land, omringd door maar liefst zeven andere landen: Slowakije, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Servië, Roemenië en Oekraine. Met een oppervlakte van 93.032 km² is Hongarije 2,3 keer zo groot als Nederland. Hongarije ligt vrijwel geheel op het westelijke deel van het Karpatenbekken, genoemd naar het gebergte de Karpaten. Het westelijke, Hongaarse deel is de Hongaarse of Pannonische Laagvlakte (Magyar Alföld), een 100 meter hoog laagland met weinig reliëf. Ten westen van het Karpatenbekken ligt het Alpenvoorland, wat deels in Hongarije ligt. Verder wordt het Hongaarse landschap gekenmerkt door het ooit vulkanische Hongaarse Middelgebergte en de Grote en Kleine Laagvlakten. De hoogste top is de berg Kekes met 1014 meter. De belangrijkste Hongaarse rivieren zijn de Duna (Donau), Rába, Sío, Dráva en de Tisza. Verder kent Hongarije drie grote meren: het Balatonmeer, het Velencemeer en het Fertömeer, wat ook bekend staat als de Neusiedler See. De vruchtbare landbouwgrond ligt voornamelijk in het gebied tussen de rivieren.


Klimaat

Hongarije heeft een gematigd landklimaat met koude, natte winters en warme zomers. De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 23,2 °C en de koudste januari met -1,3 °C. In Hongarije regent het weinig, maar de meeste neerslag valt in het zuidoosten en in het Bakony-woud. In de hoogste delen van het Transdanubisch Middelgebergte en het Noordelijk Middelgebergte (Felföld) heerst een subalpien klimaat. De Karpaten beschermen het land echter tegen de echte kou vanuit Siberië.

Natuur

Planten

Vroeger was Hongarije een dichtbebost gebied met een gevarieerde vegetatie, maar het aantal bossen is inmiddels gedaald naar 15% van de oppervlakte van het land. Met name de laagvlaktes zijn bijna volledig ontbost en ook de zoutsteppen zijn de afgelopen twee eeuwen bijna helemaal gecultiveerd. Het verdwijnen van bos heeft grote invloed gehad op de vegetatie. Wat nog vrij veel voorkomt in Hongarije is strandmelde en nog wat andere halofytensoorten (plantensoorten die op sterk zouthoudende grond kunnen leven). Verder staan er her en der nog eiken en berken en zijn er veel acacia’s geplant om verstuivingen tegen te gaan. Het Alpenvoorland of Alpokalja is vooral begroeid met eikenbossen, sommige hellingen met naaldwouden, en verder witte beuken, olmen, esdoorns en populieren. Het Transdunibisch Heuvelland en het Mecsekgebergte hebben een veelzijdig, bijna mediterrane vegetatie. In het natuurreservaat Zselic zijn nog oerbossen van zowel loof- als naaldhout te vinden.

Dieren

De grote veranderingen op de Hongaarse laagvlakten hebben ook gevolgen voor de dierenwereld gehad. Veel dieren zijn door de ontginning van gebieden van hun traditionele leefomgeving beroofd. In de reservaten leven nog wel inheemse dieren als de buffel, het grijze rund, het szalontavarken en het mangalizavarken, de herdershond en allerlei pluimvee, maar ook daar nemen hun aantallen langzaam af.

Tussen de lage begroeiing leven vaak kleine diersoorten als vossen, marters, otters, reeën, wilde zwijnen, hamsters en de bijna uitgestorven bisamratten. De eigen vogelstand van Hongarije wordt bedreigd, maar er doen veel trekvogels het land aan. Het Kis Balaton (klein Balaton) is nu een afgesloten baai en een beschermd broedterrein voor vele soorten trekvogels en inheemse vogelsoorten. Ook met de Hongaarse visstand gaat het steeds slechter. De baarzen, karpers en voorns in de rivieren hebben veel last van vervuiling, overbevissing en waterregulatie. Met de visstand in het Middelgebergte is het iets beter gesteld.

Hongarije telt vier grote nationale parken, 28 beschermde natuurgebieden en natuurreservaten en vele honderden regionale en plaatselijke beschermde natuurgebieden. En dat is maar goed ook, want de dierenwereld wordt nog steeds bedreigd door cultivering van natuurgebieden.

Bevolking

Bevolking

Hongarije telt ongeveer 10 inwoners, waarvan 10% in de hoofdstad Boedapest woont. Het grootste deel van de bevolking bestaat uit Hongaren, die ook wel Magyaren worden genoemd. De grootste minderheidsgroepen worden gevormd door Duitsers, Slowaken, Serven, Kroaten, Roemenen en ongeveer 143.000 Roma-zigeuners (1,5% van de bevolking). De situatie van de Roma is na de val van het communisme,

waaronder positieve discriminatie van Roma bestond, verslechterd. De overheid probeert de positie en integratie van de Roma wel te verbeteren. Zo is er onder andere een Nationale Ombudsman voor minderheden en een commissaris die de belangen van Roma bij het ministerie van Onderwijs behartigt. Toch heerst er in Hongarije nog geen ‘integrerende mentaliteit’ ten aanzien van de Roma.

Religie

Tot ongeveer 1600 was Hongarije voor 90% protestant, maar als gevolg van de door de Habsburgers opgelegde rekatholisatie werden veel Hongaren weer katholiek. Ten tijde van het communisme, van 1948 tot en met ongeveer 1988, hadden alle gelovigen in Hongarije te maken met intimidatie en discriminatie. Nu is nog ongeveer 64% van de Hongaarse bevolking katholiek. Daarnaast telt het land een 2,5 miljoen leden tellende protestantse gemeenschap. Andere religies in Hongarije zijn Russisch Orthodox, doopsgezind, methodistisch en unitarisch. De grote Joodse geloofsgemeenschap, die vanaf de 13e eeuw in Hongarije aanwezig was, heeft als gevolg van de Holocaust nu nog maar 100.000 leden.

Cultuur

De liefhebber van bouwkunst en prachtige steden komt in Hongarije niet helemaal aan zijn trekken, omdat veel tijdens oorlogen en opstanden is vernield. Wat er nog overeind stond na de Turkse bezetting, ging ten onder in de opstanden tegen de Habsburgers. Van middeleeuwse stadsarchitectuur is weinig meer over, afgezien van het centrum van Sopron en een stukje van de burchtwijk van Boedapest. Maar een paar Romaanse en gotische kerken en kloosters hebben alle strijd overleefd. Rond 1900 is echter veel opnieuw opgebouwd, waardoor Hongaarse steden heel veel barokke architectuur kennen.

Er zijn vrij veel musea in Hongarije die een goed beeld van de Hongaarse geschiedenis geven. Op internationaal niveau tellen de Hongaarse musea niet echt mee, maar ze zijn vaak wel een bezoekje waard. Ook een bezoek aan het Hongaarse platteland geeft een goed beeld van de geschiedenis van het land, hoewel er van de echte Hongaarse folklore weinig is overgebleven. Traditionele volksdracht is eigenlijk alleen nog te zien tijdens de ruitershows op de puszta. Alleen dan worden de blouses en rokken met de nationale kleuren rood, wit en groen en de lange mantels van schapenvacht en bontmutsen nog gedragen. De meeste traditionele volksfeesten worden tussen september en november gehouden, wanneer er wordt geoogst. Ook de naamdagen van sommige heiligen, en de christelijke feesten worden gevierd in Hongarije. Op paasmaandag worden alle vrouwen besprenkeld met een emmer water of met een wolk parfum.

Geschiedenis

Geschiedenis

De huidige bewoners van Hongarije waren niet de
eerste bewoners van het land. De Scythen en de Kelten hadden al voor Christus in het land geleefd en de Romeinen hadden er eerder de provincie Pannonia gesticht. Pas rond 900 kwamen er Hongaarse stammen (Magyaren) vanuit de Zuid-Russische laagvlakte naar het huidige Hongarije. Een eeuw later bekeerde koning Stefan (István) I zich tot het christendom en legde de basis voor de Hongaarse staat.

Ausgleich

De tweede helft van de 15e eeuw was een gouden periode voor de Hongaren, hoewel de strijd tegen de Turken toen al begonnen was. De Hongaren hielden lang stand, maar in 1526 werden ze bij Mohács verslagen en kwam het land deels onder Osmaans bewind. Het andere deel van Hongarije werd geregeerd door de Habsburgers, die in 1699 de Turken verdreven en de volledige macht over Hongarije verkregen. Na anderhalve eeuw van onderdrukking kwamen de Hongaren in opstand, met als gevolg de ‘Ausgleich’ in 1867, waarbij het Habsburgse rijk werd verdeeld in een Hongaars en een Oostenrijks deel en daarmee een dubbelmonarchie werd. De Oostenrijks-Hongaarse monarchie voerde een gemeenschappelijke buitenlandse politiek en dus vocht Hongarije tijdens de Eerste Wereldoorlog mee aan Oostenrijkse zijde en raakte, net als zijn vroegere machthebber, grote stukken land kwijt bij de vrede van Trianon. Ook kwam hierdoor een groot aantal Hongaren in omringende landen te wonen, wat zelfs tot op heden de verhoudingen van Hongarije met zijn buurlanden soms nog beinvloedt.

Duitse invloed

Door de Hongaarse onvrede over Trianon kwam het land tijdens het Interbellum in de invloedsfeer van Duitsland. Het nationaal-socialisme kreeg veel aanhang in Hongarije, wat in 1939, dankzij Duitsland, een deel van Slowakije kreeg. Toen Hongarije een paar jaar later echter van het verdrag met Duitsland afwilde, bezetten de Duitsers het land en werden de Hongaarse joden alsnog keihard vervolgd. Uiteindelijk werd Hongarije in januari 1945 door Russische troepen bevrijd, waarna het land in februari 1946 een republiek werd. De verkiezingen van 1947 werden door de communisten gewonnen en met steun vanuit Moskou werd in augustus 1948 de Volksrepubliek Hongarije uitgeroepen. De politieke politie had alle macht en pakte niet alleen tegenstanders van het communisme aan, maar ook kritische partijmensen verdwenen in de gevangenis of kregen zelfs de doodstraf. De tegenstand nam toe en in oktober 1956 leidde een programma van politieke hervormingen tot de Hongaarse Opstand, die echter binnen enkele weken door Sovjettroepen hard werd neergeslagen.

Hervormingen

In de jaren zestig stelden de Hongaarse communisten zich vooral in economisch opzicht hervormingsgezinder en gematigder op, maar de Hongaarse regering zorgde er wel voor de Sovjet-Unie niet te provoceren. In 1988 werd de perscensuur deels opgeheven en mochten politieke partijen worden opgericht. Een jaar later ging de grens met Oostenrijk open. De verkiezingen van mei 1990 leidden tot de eerste niet-communistische regering en de Volksrepubliek Hongarije werd gewijzigd in Republiek Hongarije. In 1991 stapte Hongarije definitief uit het Warschaupact.

Politiek en Economie

Politiek

Sinds de omwenteling in Oost-Europa (1989) is Hongarije een democratische republiek met een meerpartijenstelsel. Vergeleken met andere voormalige Oostbloklanden is de politieke situatie in Hongarije vrij stabiel. Het Hongaarse parlement telt 386 leden die om de vier jaar worden gekozen. De uitvoerende macht ligt bij het kabinet dat wordt gecontroleerd door het parlement. Op voordracht van de president worden de minister-president en de andere ministers gekozen door het parlement. Ook de president zelf wordt door het parlement gekozen voor een periode van vijf jaar. Verder is Hongarije opgedeeld in 19 provincies, 128 districten en 2.913 gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door uitvoerende comites, die veel macht hebben op lokaal niveau.

De relatie met de buurlanden Servië, Slowakije en Roemenië werd in de eerste helft van de jaren negentig beheerst door discussies over de positie van de Hongaarse minderheden in die landen en over het erkennen van de grenzen. Met Slowakije werd hierover in 1995 een akkoord bereikt. In 1999 werd Hongarije lid van de NAVO en op 1 mei 2004 trad Hongarije toe tot de Europese Unie.

Economie

De Hongaarse economie is relatief klein en toch, na Polen en Tsjechië, de derde economie in Midden- en Oost-Europa. Hongarije is in de regio tevens een van de meest open economieën. De Europese Unie is de grootste handelspartner van Hongarije. De export naar de Europese Unie bedroeg in 2004 79% van de totale export. In 1990 ging nog meer dan tweederde van de export naar voormalige Oostbloklanden. Ongeveer 6% van de Hongaarse beroepsbevolking zit zonder werk. Het investeringsklimaat in Hongarije is gunstig. Buitenlandse bedrijven zorgen voor 80% van de export en voor 43% van de totale industriële werkgelegenheid. Tot 1989 was Hongarije een typisch Oostblokland met veel overheidsbemoeienis en bureaucratie. Toch is het nog steeds niet heel makkelijk om dingen voor elkaar te krijgen in Hongarije en wordt er nog steeds veel geritseld. Sinds de hervormingen heeft misschien 10% van de bevolking een westers inkomen kunnen verwerven. Daarnaast zijn er problemen op het gebied van de sociale voorzieningen, met name voor ouderen, en is er een vrij grote woningnood.

Eten en Drinken

Eten

De Hongaarse keuken is van oudsher een boerenkeuken, beinvloed door de eetgewoonten van verschillende andere volkeren. Zo hebben de Hongaren tijdens de Osmaanse bezetting veel Turkse gewoonten overgenomen. Het gebruik van de paprika is hiervan het grootste voorbeeld. De paprika is niet alleen het belangrijkste kruid van de Hongaarse keuken, maar ook een belangrijk ingrediënt in veel gerechten. Later kregen ook Franse en Oostenrijkse invloeden een grotere rol in de Hongaarse keuken.

Naast de paprika hoort ook een speciale, milde uiensoort in de Hongaarse keuken thuis, evenals zure room en verschillende soorten rookspek. De Hongaren eten het spek graag vet en in reuzel gebakken. De bereiding van worsten en ganzenlever kent eveneens een lange boerentraditie en zijn begeerde exportartikelen uit de traditionele keuken. Aardappelsoep en goulash zijn bekende traditionele Hongaarse gerechten en worden op allerlei manieren klaargemaakt.

De moderne keuken van het land wordt gekenmerkt door mager, maar sterk gekruid eten. Als bijgerecht zijn er aardappelen in allerlei variaties, bijvoorbeeld met gestoofde uien, met zure room en laurier en in de vorm van kroketjes en patat, maar ook rijst en meelballetjes worden als bijgerecht geserveerd. De groenten bij een gerecht kunnen variëren van koolrabi en pompoen tot erwten en kool, maar voor een salade of andere groenten moet je extra betalen, want die zijn met name voor de export bestemd.

Drinken

Van de Hongaarse dranken is vooral de wijn beroemd. Hongarije is een vooraanstaand wijnproducent en de Tokajer wijn en Stierenbloed hebben internationale faam verworven. Hoewel er in Hongarije relatief weinig bier wordt gemaakt, wordt er wel veel bier gedronken. Er wordt weinig tapbier geschonken, en dus vooral uit flesjes gedronken. Bij dranken (italok) wordt in Hongarije op de menukaart verschil gemaakt tussen hideg italok (koude dranken) en meleg italok (warme dranken) en tussen uditő of alkoholmertes italok (alcoholvrije dranken) en szeszes italok (sterke dranken).

Vervoer

Naar Hongarije

Auto
Via de Duitse snelwegen ben je vanuit Nederland vrij snel in Hongarije. Boedapest is vanaf de Nederlandse grens ongeveer 1300 kilometer. Het Hongaarse wegennet heeft een lengte van circa 160.000 kilometer. De centrale overheid is eigenaar van ongeveer 30.000 kilometer, lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de overige 130.000 kilometer. De meeste steden en dorpen zijn met elkaar verbonden via verharde tweebaanswegen. De snelheden in Hongarije zijn binnen de bebouwde kom 50 km/uur, buiten de bebouwde kom 90 of 110 km/uur en op de snelweg 130 km/uur. Loodhoudende benzine wordt in Hongarije niet meer verkocht. In plaats van loodhoudende benzine wordt een kant en klare loodvrije benzine (98) met een loodvervangend middel verkocht. LPG is nog beperkt verkrijgbaar. Voor sommige wegen moet tol worden betaald.

Bus
Het hele jaar door zijn er busdiensten van Eurolines naar Boedapest en Győr. In de zomermaanden rijden de bussen door naar Siofok aan het Balatonmeer. Daarnaast zijn er enkele Nederlandse busondernemingen die geregelde diensten naar Hongarije uitvoeren, soms met vervoer van fietsen.

Trein
Over het spoor vanuit Nederland naar Hongarije reizen is mogelijk, maar er is geen rechtstreekse verbinding. Hoe vaak je moet overstappen, hangt af van de vertrektijd, maar je reist altijd via Keulen naar Wenen-Westbahnhof en dan naar Nyugati pályaudvar (Station West) in Boedapest.

Vliegtuig
Het internationale luchtverkeer van en naar Hongarije is aangewezen op de luchthaven van Boedapest, Ferihegy. Er gaan dagelijks lijnvluchten vanaf Schiphol naar dit vliegveld. Voor bezoekers van West-Hongarije zijn ook de vliegvelden van Wenen, Bratislava en Graz een optie. Ook zijn er steeds meer low budget maatschappijen die op Hongarije vliegen.

In Hongarije

Hongarije grenst aan zeven landen, verbindt oost, west, noord en zuid met elkaar en heeft een aantal belangrijke (Transeuropese) netwerken over haar grondgebied lopen. Hierdoor speelt Hongarije een belangrijke rol als transport- en distributiecentrum voor de Midden- en Oost-Europese regio. De Hongaarse regering hecht groot belang aan de verdere ontwikkeling van deze spilfunctie en de verbetering van de infrastructuur. In het Nationaal Ontwikkelingsplan, dat nu de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van Hongarije, neemt de ontwikkeling van infrastructuur een belangrijke plaats in. Er is budget toegekend aan de verdere uitbreiding van het wegennetwerk, de uitbreiding van de nationale luchthaven en de ontwikkeling van logistieke centra.

Openbaar vervoer
Het Hongaarse spoorwegnet is 7.685 kilometer lang, waarvan 3.000 kilometer is geëlektrificeerd. Ook Boedapest heeft een zeer goed treinnetwerk. Binnen de stad zelf is een sneltrein die de voorsteden van Boedapest met elkaar verbinden. Deze trein heet de zogenaamde HÉV. Voor deze trein dien je een apart kaartje te kopen. Ook zijn er normalen treinen die Boedapest verbindt met het binnenland en het buitenland.
Hongarije beschikt verder over een uitgebreid netwerk van bussen, trams, treinen en metrolijnen (dit laatste alleen in Boedapest). De metro en vele bussen rijden tussen 4.25 en 23.00 uur. Op de belangrijkste wegen in Hongarije rijden er gedurende de nacht nachtbussen. Verschillende trams, bussen (en metro’s) doen de drie grote internationale treinstations van Boedapest aan, namelijk Keleti pályaudvar (Station Oost), Nyugati pályaudvar (Station West) en Deli pályaudvar (Station Zuid). Treinen naar binnenlandse bestemmingen vertrekken van een van deze stations.

Vliegtuig
Het binnenlandse luchthavennetwerk is nog onderontwikkeld. Om het toerisme en de economie te bevorderen wil de overheid investeren in kleine, bestaande burger- en militaire luchthavens. Zo vinden er op een vliegveld nabij het Balatonmeer sinds begin 2005 internationale vluchten plaats. De regionale luchthavens van Debrecen en Sarmallek zijn ook in gebruik genomen.

Fiets
Hongarije is een fietsvriendelijk land, wat onder andere door het vlakke landschap komt. Anders dan in sommige buurlanden is Hongarije wel gewend aan fietsers op de weg. Als fietser ben je aangewezen op de interregionale wegen, want snelwegen en hoofdverbindingen met wegnummers van 1 cijfer zijn taboe. Voor het oversteken van de grote rivieren kun je gebruik maken van de niet zo frequent varende veerponten.

Bezienswaardig

Boedapest

Met vele historische bouwwerken, verscheidene bruggen, groene parken en natuurlijk ‘die schöne blaue Donau’ is de Hongaarse hoofdstad zeer indrukwekkend. De naam Boedapest bestaat pas sinds 1873, het jaar waarin drie historische wijken werden samengebracht: Oboeda en Boeda, op de rechteroever van de Donau, en Pest op de linkeroever. Bekende bezienswaardigheden zijn de burchtheuvel, het Vissersbastion, de Mathyaskerk, de Kettingbrug, de gigantische parlementsgebouwen en het operagebouw. Verder maken de prachtige badhuizen, de supersnelle metro en het Szobor park, vol propagandabeelden uit de communistische tijd, Boedapest tot een stad van wereldformaat.
Om alles te zien wat de stad te bieden heeft, kan het handig zijn om met de snelle metro te reizen. Bovendien heeft de metro enorm steile roltrappen, die je doen vermoeden dat je naar voren valt. Boeda is het centrum van de toeristische activiteiten op en bij de burchtheuvel; de westelijke buitenwijken zijn het domein van de welgestelde burgers. Pest is het uitgaanscentrum, de museumstad, de spil van het politieke en het economische leven. Ten noorden van Boeda ligt een prachtig heuvelland.

Balatonmeer

Het drukst bezochte deel van het Hongaarse platteland is het Balatonmeer, heel ondiep en maar liefst 596 km² groot. Liefhebbers van zon, strand en water, en van feest en gezelligheid zullen hier een fantastische vakantie hebben. Mensen die een hekel hebben aan massatoerisme kunnen het Balaton maar beter mijden. Omdat het meer niet diep is, is het water in het voorjaar al lekker warm en vriest het ‘s winters gauw dicht. Stadjes als Siofok en Balatonfured zijn ontstaan als gevolg van het toerisme. Zeker tijdens de zomermaanden is hier heel veel te doen.

Eger

Een van de mooiste baroksteden van Hongarije is Eger, wat als gevolg van de Turkse bezetting ook nog een enigszins oriëntaalse uitstraling heeft. De stad kent geen bouwkundige hoogtepunten, maar het is het geheel van mooie straten en stegen dat de stad aantrekkelijk maakt. De historisch gezien betekenisvolle burchtheuvel trekt jaarlijks veel Hongaren. Vanuit Eger zijn de karstgrotten van het Nationale Park Aggtelek en de beboste hellingen van de bergruggen Mátra en Bukk goed bereikbaar.

Esztergom

Esztergom ligt 38 kilometer ten noordwesten van Boedapest dichtbij de Slowaakse grens. Op deze plek besloten de Magyaren hun koninklijke residentie en hun bisschopszetel te vestigen. Van de residentie is alleen een ruine over, maar de aartsbisschoppelijke kerk staat nog overeind in al haar (bijna overdreven) pracht en praal, zowel geprezen als verguisd door architectuurcritici. Verder zijn er in de stad enkele bijzondere musea, waaronder het belangrijkste kerkelijke museum van Hongarije, te vinden.

Pecs

De ‘hoofdstad van het Zuiden’ is een bijzondere plaats. Hier hadden de Turken een hele tijd hun woonplaats, waardoor de stad veel ellende bespaard bleef. Er zijn zelfs nog twee moskeeën uit de Turkse tijd overgebleven. Pecs is ook de stad met de meeste musea voor moderne kunst en talloze overblijfselen uit de eerste dagen van het christendom, zoals vroegchristelijke graven en kapellen.

Puszta

De Grote Laagvlakte (Alföld) aan weerszijden van de rivier de Tisza was ooit een dun bevolkt moerasgebied. Door menselijk ingrijpen werd het gebied een steppe en nu is het een intensief land- en tuinbouwgebied. Eigenlijk mag het dus geen puszta (poesta) meer worden genoemd, maar de toeristen worden nog wel getrokken met shows van besnorde paardentemmers, herders in lange mantels en zigeunerliederen. Ondanks deze toeristentrekkers en de naoorlogse modernisering van de laagvlakte is reizen door zo’n stil gebied interessant. Bovendien zijn voor liefhebbers van Jugendstil de stadjes Szeged en Kecskemet zeker de moeite waard.

Sopron

Hoewel ook Sopron heeft geleden onder alle opstanden en oorlogen, hebben de verwoestende Turken en Habsburgers de stad nooit bereikt. De ligging tussen het Alpenvoorland en de moerassen van het Hanság bood voldoende bescherming. En dus is Sopron de enige stad in Hongarije die haar laatmiddeleeuwse karakter heeft behouden. Het oude centrum met ruim 100 erkende monumenten en het natuurschoon van de omliggende heuvels trekken jaarlijks veel toeristen.

Visegrád

De naam van deze stad betekent letterlijk hoge burcht, zo genoemd door Slavische immigranten die in de 9e eeuw het strategisch belang van de plaats inzagen. Later speelde de plaats een belangrijke rol voor de Hongaarse koningen. Bela IV liet een echte vesting bouwen, waar de Hongaarse kroonjuwelen werden bewaard. Een andere koning bouwde een paleis en mensen begonnen zich in het stadje te vestigen. Van het paleis zijn nu alleen ruines over, maar die trekken, evenals de burcht, nog steeds veel bezoekers. Het uitzicht vanaf de heuvels is dan ook prachtig. Eind juni wordt in Visegrád een historisch riddertoernooi gehouden.

Stranden en Actief

Actief

Fietsen
Alle snelwegen en druk bereden hoofdwegen met een M nummer (M0 tot M7) zijn voor fietsers verboden. Parallel aan dit hoofdverkeerswegennet is een net van wegen met hetzelfde nummer maar dan zonder de M. Aangezien dit wegennet niet tolplichtig is worden ze, voornamelijk door Hongaren, druk bereden. Hoewel deze wegen in principe niet voor fietsen verboden zijn tref je regelmatig zonder waarschuwing en uitwijkmogelijkheid een bordje met een plaatselijk fietsverbod aan. Daardoor zijn ook deze wegen niet aan te bevelen voor fietsers.

Naast het bovenstaande zijn alle wegen en driecijferige verbindingswegen zeer geschikt om op te fietsen. Fietspaden worden meestal ook door voetgangers en hondenbezitters gebruikt. Aan de andere kant wordt ook geaccepteerd dat je zelf over een voetpad fietst. In de binnenstad van Boedapest heeft men de laatste jaren een fietsenpadennetwerk aangelegd, waardoor het doorsnijden van de stad, van Szentendre in het noorden tot de zuidelijke stadsrand, over het algemeen goed mogelijk is. De beschrijving van dit stadsfietsnetwerk kun je gratis afhalen bij het stadhuis (Bárczay-ut.).

Wandelen
Wandelen is in Hongarije vooral populair in de berggebieden, waar dan ook de meeste wandelpaden zijn aangelegd. In de toeristische gebieden zijn gekleurde routes uitgezet, maar op enige afstand van de vertrekpunten kan het zelfs daar betrekkelijk eenzaam zijn. In Hongarije zijn meer dan 11.000 kilometer geprepareerde wandelroutes uitgezet. Deze wandelroutes zijn uitgezet in samenwerking met diverse Europese wandelverenigingen en enkele maken deel uit van de E3, E4 en E7 transcontinentale wandelroutes.

De gevaren in de natuur zijn beperkt, maar pas op voor agressieve wilde zwijnen (vooral als deze jongen hebben). Teken zijn in Hongarije alom aanwezig, met een hoge incidentie van de infectieziekte van Lyme. Verder staat vooral het Opper Tisza-gebied en in mindere mate Somomy, bekend om het hoge aantal adders.

Watersport
Hongarije is een land vol met meren en rivieren en is daardoor uitermate geschikt voor diverse watersporten. Bekende meren als het Balatonmeer, Velencemeer, Fertomeer en het Tiszameer bieden diverse mogelijkheden op het gebied van watersport.

Communicatie

Communicatie

Het landnummer van Hongarije vanuit Nederland en België is 00 36. Bellen vanuit een telefooncel kan met munten (10 en 20 forint) of met telefoonkaarten, die te koop zijn bij postkantoren en kiosken. Hongarije presenteert zich graag als voorloper van nieuwe media in Oost-Europa, maar veel Hongaarse websites zijn niet echt actueel. Het aantal internetcafes neemt echter nog steeds toe.

Taal

De Hongaarse taal behoort tot de Finoegrische taalgroep, waar ook het Fins, het Estisch, en het Karelisch toe behoren. Hongaars lijkt in geen enkel opzicht op de meeste andere Europese talen. De opbouw van de taal is uniek, omdat voorvoegsels en bepalingen aan het werkwoord of zelfstandig naamwoord vastzitten. Zinnen van een woord komen dan ook vaak voor.

Media

Zes van de meer dan dertig Hongaarse kranten worden in Boedapest uitgegeven. De belangrijkste zijn de Magyar Nemzet (De Hongaarse natie), Nepszabadság (De vrijheid van het volk, voorheen het orgaan van de communistische partij) en Nepszava (De stem van het volk, de krant van de vakbonden). De staatsomroep Magyar Televízio zendt op twee kanalen uit en Magyar Radio heeft de beschikking over drie stations. Verder zijn er een flink aantal commerciële radio- en televisiezenders.

Douane

Reisdocumenten

Sinds 1 mei 2004 kun je zowel met een paspoort als met een Nederlandse identiteitskaart naar Hongarije reizen. Indien je via Hongarije doorreist naar een land buiten de EU, dan moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort.

In- en uitvoer

Het is toegestaan om per volwassen persoon 200 sigaretten, 50 sigaren of 250 gram tabak, 1 liter sterke drank of alcohol, 2 liter wijn, een kwart liter eau de cologne en een klein beetje parfum mee te nemen uit Hongarije.

Gezondheid

Gezondheid

Voor een reis naar Hongarije zijn geen speciale inentingen nodig. Voor iedere Hongaarse staatsburger is gezondheidszorg overigens gratis.

Drinkwater

Het kraanwater in Hongarije is geen drinkwater en heeft meestal een lichte chloorsmaak. Drinkwater kun je daarom beter kopen in de supermarkt.

Geldzaken

Geldzaken

De Hongaarse munteenheid is de forint (Ft), onderverdeeld in 100 filles. Er zijn biljetten met een waarde van 10.000, 5000, 2000, 1000, 500 en 200 forint. Munten zijn er ter waarde van 100, 50, 10, 5, 2, 1 en 50 forint. Geld wisselen kan bij banken, post- en grenskantoren en natuurlijk wisselkantoren. Het aantal geldautomaten neemt in Hongarije nog steeds toe, maar betalen met je pinkaart is nog redelijk onbekend, behalve bij benzinestations en grote horecagelegenheden.

Fooi

Het geven van een fooi is gebruikelijk in Hongarije. Er zijn geen vaste bedragen, maar in restaurants is een fooi tussen de 10 en 20% van de rekening normaal. In toeristische trekpleisters is het totaalbedrag van een rekening vaak inclusief 10% fooi.

Praktische informatie

Accommodatie

Net als de meeste andere voormalige Oostbloklanden neemt het aantal accommodaties in Hongarije nog steeds toe. Ook de prijzen zijn de laatste jaren enorm toegenomen, vooral in de binnenstad van Boedapest en aan het Balatonmeer. Omdat deze plaatsen toeristisch zijn kan het handig zijn om van tevoren te reserveren. Voor de goedkoper reizende toerist zijn er de toeristenhotels (turistaszállások). Hierin hebben de kamers minstens vijf bedden. Of kamers bij particulieren goedkoop zijn hangt af van de categorie die je kiest: de eerste is het duurst. In Hongarije worden verder ook complete vakantiehuisjes verhuurd en zijn er talloze mooie campings (kemping), waarbij je soms direct met je tent aan de Donau staat!

Elektriciteit

De elektriciteit is hetzelfde als in Nederland, namelijk 220 V.

Feestdagen

1 januari Nieuwjaarsdag (Újev)
15 maart Herdenking van de revolutie van 1848
maart/april Pasen
4 april Bevrijdingsdag
1 mei Dag van de Arbeid
20 augustus Grondwetsdag Naamdag Sint Stephanus
23 oktober Herdenking van de opstand van 1956
25 en 26 december Kerstmis

Kinderen

Hongarije is een prima land voor gezinnen met kinderen. In de meren kunnen de kinderen watersporten en tal van campings en hotels zijn speciaal berekend op jonge vakantiegangers. Zij bieden allerlei faciliteiten, zoals kinderopvang, sport en spel of een kinderclub, waar de jeugd dagelijks bezig wordt gehouden.

Openingstijden

Postkantoren
Op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdags van 8.00 tot 14.00 uur.

Banken
Van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 15.00/16.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Winkels
Op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Sommige kleine winkels of kiosken zijn tot laat in de avond of de hele nacht open.

Musea en andere bezienswaardigheden
Maandags gesloten, op andere dagen meestal geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Reistijd

De beste reistijd is waarschijnlijk juli, omdat dat de warmste maand in Hongarije is. Buiten het hoogseizoen is het echter wel rustiger. Boedapest is het hele jaar door interessant voor een bezoek.

Veiligheid

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen tijdens een vakantie in Hongarije. Zo worden toeristen nog wel eens beroofd of opgelicht in bars en restaurants. In verband met dat laatste is het raadzaam om alleen van geprijsde menu’s gebruik te maken en bij betaling met een creditcard bedacht te zijn op eventueel misbruik. Verder waarschuwt het ministerie voor aanwijzingen van derden in het verkeer. Het kan zijn dat ze je laten stoppen om te kijken wat er voor kostbaarheden in de auto zitten.

Datum artikel: 19-10-2008 Informatie

Zie ook:

Een reactie toevoegen over Hongarije Informatie

ATP vakanties