vakantie informatie

Griekenland Informatie

Griekenland is voor veel Nederlanders het vakantieland bij uitstek. Waarom? Wellicht vanwege de zon, de stranden en het bruisende uitgaansleven. Maar ook trekt het land – en dan met name de Griekse eilanden – natuur- en cultuurliefhebbers. Tsja, je moet even gaan zitten om een eiland uit te zoeken; je hebt namelijk de keus uit honderden verschillende eilanden. Hoeveel het er precies zijn lijkt niemand te weten, zelfs de Grieken kunnen het je niet vertellen. Maar het biedt wel volop mogelijkheden. Wat wordt het dit jaar? Het fietseiland Kos, het intieme vulkaaneiland Santorini of Rhodos met een van de mooiste steden van het Middellandse Zeegebied? Wie niet kan kiezen gaat gewoon eilandhoppen. De boot- en vliegverbindingen tussen de eilanden zijn over het algemeen goed waardoor je met gemak meerdere eilanden kunt ontdekken tijdens je vakantie in Griekenland.

griekenland

Het land

Geografie


Griekenland ligt in het zuidoosten van Europa en is drie keer zo groot als Nederland. De totale landoppervlakte inclusief alle eilanden bedraagt ongeveer 131.957 km?. Het land grenst in het noorden aan Albanië, Bulgarije en Macedonië en in het oosten aan Turkije. Griekenland is verder omgeven door zeeën met ten westen van het vasteland de Ionische Zee, ten zuiden de Middellandse Zee en ten oosten de Egeische Zee en de Zee van Marmara. De Griekse eilanden liggen verspreid over de Ionische en Egeische Zee en zijn onderverdeeld in verschillende regio’s:

 • De Ionische eilanden met Corfu als centrum. De belangrijkste economische activiteit is het toerisme.
 • De noordelijke eilanden in de Egeische Zee hebben als belangrijkste activiteiten landbouw en wat toerisme.
 • De zuidelijke eilanden in de Egeische Zee met kleinschalig toerisme op de Cycladen en massatoerisme op Rhodos en Kos.
 • Kreta met als hoofdstad Heráklion en als belangrijkste activiteiten landbouw en toerisme.

Ook het vasteland is onder te verdelen in verschillende regio’s:

 • West-Thracië, een hoofdzakelijk agrarisch gebied in het noordoosten.
 • Macedonië is het gebied rond Thessaloniki en een belangrijk industrieel centrum met textiel, chemie en de verwerking van landbouwproducten.
 • Epirus ligt tussen de Albanese grens en Macedonië en is een economisch zwak ontwikkeld gebied waar bosbouw en citrusteelt belangrijk zijn.
 • Thessalië is een overwegend agrarische regio en ligt in het oostelijke deel van centraal-Griekenland. Het is het meest vruchtbare gedeelte van het land.
 • Centraal-Griekenland is het gebied tussen Epirus en Thessalië in het noorden en de Golf van Patras en Korinthe in het zuiden.
 • In het zuidoosten ligt het sociaal-economische hart van Griekenland, het bergachtige maar vruchtbare Attica. Hier ligt de hoofdstad Athene en woont een derde van de totale bevolking.
 • De Peloponnesos is het zuidelijke schiereiland en gescheiden van het vasteland door het kanaal van Korinthe. De bergachtige Pelopponesos wordt gekenmerkt door een landschap van olijfbomen en cipressen. De landbouw domineert ook hier maar bij de havenstad Patras in het noordwesten begint zich industrie te ontwikkelen.

Klimaat

Ga je naar Griekenland, dan ben je verzekerd van zon. Van alle Zuid-Europese landen heeft Griekenland namelijk het warmste klimaat met minstens driehonderd zonnedagen per jaar. Het klimaat in het grootste gedeelte van Griekenland, met name in de kuststreken, is mediterraan en bestaat uit hete droge zomers en zachte, regenachtige winters. Januari en februari zijn over het algemeen de koudste maanden. In juli en augustus heb je de minste kans op regen en kan de temperatuur oplopen tot tegen de 40 ºC. November en december staan te boek als de natste maanden.

Natuur

Planten
Veel voorkomende bomen in Griekenland zijn pijnbomen, waaronder cipressen en olijfbomen. In de hoger gelegen gebieden van het binnenland groeien bomen die ‘s winters hun loof verliezen, zoals eiken, beuken, en essen. In de loop van de jaren hebben de vele bossen noodgedwongen plaats moeten maken voor struikgewas en vindt er woestijnvorming plaats. De planten kunnen ook een gevaar opleveren voor de natuur. Omdat de planten veel etherische oliën en harsen bevatten zijn ze licht ontvlambaar en dreigt het gevaar van bosbranden.

Dieren
De geit is in Griekenland een veel gezien dier, maar niet altijd even geliefd aangezien dit dier de neiging heeft om jonge vegetatie aan te vreten. In Griekenland zul je ook steeds minder wild zien. Dit wordt veroorzaakt door menselijk ingrijpen in de natuurlijke plantengroei. Naast de veel bekendere vogelsoorten kom je in Griekenland uilen, arenden en lammergieren tegen. Herten en wilde zwijnen leven nog steeds in de bergen en af en toe worden in het noorden beren en wolven gesignaleerd die vanuit de Balkan naar Griekenland zijn gekomen. Verder leven er veel dieren, zoals slangen en schildpadden, die graag de warmte opzoeken.

Bevolking

Bevolking

Het Griekse volk is een gemengd volk, met Slavische, Albanese en andere Europese elementen. Van  de ruim tien miljoen inwoners heeft 95% de Griekse nationaliteit. Bijna de helft van de inwoners woont in de drie grote steden: Athene, Thessaloniki en Patras. Contact krijgen met de Griekse bevolking is vrij makkelijk. De Grieken zijn enorm trots op hun land en woonplaats en vertellen daar graag over. Grieken hebben over het algemeen een sterke band met hun familie. De families leven vaak dicht bij elkaar en in vele gevallen in hetzelfde pand. De salarissen zijn in dit land namelijk vrij laag en de uitkering voor werklozen, zieke en oude mensen minimaal. Daarom worden de bejaarden meestal verzorgd door de kinderen en kleinkinderen.

Religie

De meeste Grieken zijn erg gelovig en je zult dan ook in ieder dorp, hoe klein ook, een kerkje tegenkomen. Langs de wegen en in de bergen staan kleine witte kapelletjes waarin een icoon staat van een heilige met een olielampje dat elke avond wordt ontstoken. Passerende Grieken slaan een kruis of spreken een groet uit. Het merendeel van de bevolking is lid van de Grieks-orthodoxe kerk. De grootste religieuze minderheid zijn de moslims, de Turkse Grieken. De meeste moslims wonen in Thracië. Het aantal joden is na de Tweede Wereldoorlog drastisch verminderd. Zo woonden er in het noordelijke Thessaloniki in 1941 meer dan 60.000 joden; tegenwoordig nog maar circa 1100. De 40.000 katholieken wonen voornamelijk op de Griekse eilanden.

Cultuur

Als je in Griekenland bent zul je merken dat de moderne cultuur in rap tempo de traditionele cultuur verdringt. Zo zijn bijvoorbeeld de klederdrachten uit het straatbeeld verdwenen. Alleen tijdens folkloristische feesten steken Grieken zich in de traditionele kleding. In de wat kleinere en afgelegen dorpjes is de kans groter dat je nog iemand in klederdracht tegenkomt. De traditionele dansen, waaronder de sirtaki worden tegenwoordig vaak speciaal voor toeristen uitgevoerd. Bij het maken van volksmuziek speelt de bouzouki, een snaarinstrument dat enigszins op een mandoline lijkt, een belangrijke rol. Wat de Grieken nog wel in stand proberen te houden zijn de traditionele ambachten, zoals weven, borduren en het maken van tapijten.

Geschiedenis

Geschiedenis

3000 – 1200 voor Christus
Op de Griekse eilanden zijn twee van Europa’s eerste beschavingen ontstaan, de Minoische beschaving en de Cycladische. De Cycladische bevolking was een ambitieus volk die heel goed wist hoe ze handel over water moesten bedrijven en bloeiende handelsverbindingen realiseerden. Zij bevoeren vanaf 3000 voor Christus het hele Middellandse Zeegebied en dreven handel met onder meer Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Kreta. De Minoërs bereikten hun hoogtepunt tussen 2100 en 1500 voor Christus. Zij waren vooral bedreven in de productie van aardewerk en metaalbewerking. De beroemde paleiscomplexen Knossos, Phaestos, Malia en Zakros stammen uit deze tijd. Tegenwoordig kun je de resten van deze paleizen bewonderen op Kreta.

1100 – 300 voor Christus
De Doriërs veroverden in de 11e eeuw voor Christus vanuit het noorden bijna het hele Griekse gebied. Hierdoor ontstonden er twee machtsblokken met enerzijds de Dorische wereld op het Griekse vasteland, de Peloponnesos en Kreta en anderzijds de Ionische wereld verspreid over de eilanden en Klein-Azië met Athene als centrum. Gezamenlijk vochten de machtsblokken tegen de Perzische dreiging. Voor het eerst in de Griekse geschiedenis was er sprake van een Griekse identiteit. Een hoogtepunt uit de Griekse geschiedenis is de kolonisatie. Tussen 900 en 700 voor Christus hadden Athene, Sparta, Argos en Korinthe te kampen met overbevolking en stuurden ze kolonisten naar gebieden rond de Middellandse en de Zwarte Zee. De kolonisatie had een positieve invloed op de handel. In de 6e eeuw ontstaat een democratische structuur en worden de eerste Griekse munten geslagen. Tijdens de Gouden Eeuw van Pericles, in de 5e eeuw voor Christus, wordt de basis gelegd voor de democratie.

200 voor Christus – 1939
De Romeinen maken in de 2e eeuw voor Christus een einde aan de Macedonische heerschappij. Konstantijn de Grote sticht in 324 het Byzantijnse rijk dat stand houdt tot 1453. Vanaf dat moment gaat Griekenland deel uit maken van het Ottomaanse rijk. In 1821 breekt de opstand uit tegen het zwakker geworden Ottomaanse rijk en dertien jaar later is de Griekse onafhankelijkheid, mede dankzij steun van Frankrijk, Engeland en Rusland een feit. Griekenland krijgt geleidelijk meer grondgebied en Noord-Griekenland wordt weer Grieks. In de Eerste Wereldoorlog vecht Griekenland mee aan de kant van de geallieerden. Als dank hiervoor moedigen de geallieerden uitbreiding van het Griekse grondgebied in Klein-Azië toe. In dit gebied woonden veel Grieks-orthodoxen. Als koning Konstandinos Turkije binnentrekt en wordt verslagen zijn de Grieken gedwongen na 2500 jaar dit gebied te verlaten. Om hier de rust te herstellen besluiten de Griekse president Venizelos en de Turkse president Kemal Ataturk tot een grote bevolkingsuitwisseling. Alle moslims in Griekenland vertrokken naar Turkije en alle Grieks-orthodoxen vestigden zich in Griekenland. Deze uitwisseling had tot gevolg dat Griekenland opeens 1,5 miljoen vluchtelingen op moest vangen.

1940 – heden
Tijdens de Tweede Wereldoorlog biedt Griekenland verzet, maar dat gaat ten koste van veel Griekse levens. Een groot deel van de Joodse bevolking van Thessaloniki wordt afgevoerd naar vernietigingskampen. Griekenland kent tot 1974 een militair regime dat valt nadat Turkije de republiek Cyprus is binnengevallen. Het eiland wordt verdeeld in een Turks en Grieks gedeelte. In 1981 wordt de socialist Andreas Papandreou minister-president. Op scholen wordt het gebruik van de ouderwetse katharevousa afgeschaft. Kinderen mogen op school de gewone taal van alledag gebruiken, de dimotiki. Een kleine tien jaar later behaalt de rechtse partij Nea Dimokratie een verkiezingsmeerderheid onder Konstandinos Mitsotakis. In 1993 komen de socialisten aan de macht met Andreas Papandreou aan het hoofd die in 1995 wordt opgevolgd door Konstantinos Simitis.

Politiek en Economie

Politiek

Griekenland is een republiek en heeft als regeringsvorm een parlementaire democratie. Het land is sinds 1981 lid van de Europese Unie. De president wordt voor een periode van vijf jaar door het parlement gekozen. Bij de landelijke verkiezingen in 2004 hebben de Nieuwe Democraten met een meerderheid gewonnen. Hiermee kwam een einde aan de regering van de Partij Panhellenistische Socialistische Beweging-PASOK, onder leiding van Kostas Simítis en Costas Karamanlis. Costas Karamanlis is de huidige minister-president van Griekenland.

Economie

Griekenland is van oudsher een agrarisch land, maar sinds de jaren zestig zijn de industrie en de dienstverlenende sector (met name toerisme) steeds belangrijker geworden. Ter vergelijking: in 1965 was nog 47% van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam, in 2002 was dit teruggelopen naar 17%. De industrie wordt gedomineerd door kleine bedrijven. De grotere bedrijven zijn vaak eigendom van de overheid. De Griekse economie blijft echter een van de minst ontwikkelde binnen de Europese Gemeenschap.

Eten en Drinken

Eten

In de psarotaverna (vistaverne) staan de meest uiteenlopende visgerechten op de kaart, van zeebaarzen, octopussen en garnalen tot zee-egels. Ben je een echte vleeseters, dan zijn er de grillrestaurants (psitesteatoreon) waar naast gerechten met kip, lam en varken van het spit, geserveerd met patat en salade, ook minder bekende gerechten op de kaart staan, zoals schapenkop en kokoretsi (ingewandenvlees in darmen gewikkeld en gegrild). Voor de snelle hap zijn er de giroskraampjes waar je terecht kunt voor een broodje kalfsvlees geserveerd in een pitabroodje. In de Griekse banketwinkels zie je de voorliefde van Grieken voor zoetigheid terug. In honing gedrenkte baklava, koeken gevuld met rozijnen en noten, bestrooid met suiker en kaneel, roomgebak en chocoladetaart kan je in de zacharoplasteion nuttigen met een kopje koffie.

Griekse specialiteiten:

Tzatziki

een scherpe knoflooksaus van yoghurt met komkommer
Choriatik

komkommer, tomaten, paprika, uien, olijven en feta
Tiropita

feta in bladerdeeg
Dolmades

wijnbladeren met gehaktvulling
Beaftèk

gegrilde gekruide gehaktballen
Moussaka

laagjes aardappelen, gehakt, aubergine, kaas en witte saus uit de oven
Souvlaki

stukjes gegrild lams- of varkensvlees aan een spies
Gyros

stukjes geroosterd en gesneden vlees
Kalamaris

gefrituurde inktvis
Jouvetsi

macaroni of rijst met vlees uit de oven
Mezedakia

stukjes octopus, mosselen, oesters en witvis

Drinken

In de kernen van dorpen en steden vind je de kafeneíonde, traditionele cafes, waar door de mannen over politiek wordt gepraat en backgammon wordt gespeeld. Echt geschikt om eens lekker te borrelen zijn deze cafes niet, de kaart is vaak beperkt. Wil je je onder de Grieken mengen, dan neem je dit op de koop toe en is de kafeneíonde de plek bij uitstek om contact te maken. In vakantieoorden lokken gloednieuwe cafe-bars toeristen voor duur importbier, ijskoffie, frisdrank en sterke cocktails. Naast Amstel en Heineken, is er het lokale bier Mythos en Fix dat verkocht wordt in flessen van een halve liter. Wijnliefhebbers treffen het. Uit Griekenland komen namelijk goede wijnen, waaronder met hars op smaak gemaakte retsina. Een andere geliefde drank in Griekenland is cognac. Griekenland heeft zijn eigen cognac, met onder meer de merken Cambus en Metaxa. Water (nero) wordt overal en te allen tijde gedronken. Vaak wordt een glas koud water geserveerd bij koffie, ouzo en gebak. Een glas water zal je zeker nodig hebben als je een kopje Griekse koffie gaat drinken. De koffie die wordt gekookt in een steelpannetje is bijzonder sterk van smaak. Drink nooit het hele kopje leeg, want onderin zit drab. In vele zaken is nescafe verkrijgbaar en in sommige gevallen ook espresso en cappuccino. De Griekse nationale borrel is ouzo. Men drinkt het vaak als aperitief. Het is een anijsbrandewijn met een hoog alcoholgehalte, die zowel puur als gemengd met water wordt gedronken.

Vervoer

Naar Griekenland

De meeste toeristen komen naar Griekenland met het vliegtuig. Dit is de goedkoopste en makkelijkste manier van reizen. Het land heeft zestien internationale vliegvelden. Op een andere manier dan per vliegtuig wordt er bijna niet naar Griekenland gereisd. Een tocht over land is nog altijd (stukken) duurder dan reizen per vliegtuig. Reizen per trein naar Griekenland is over het algemeen vrij duur.

In Griekenland

Bus, trein, boot of auto. Welk vervoermiddel je ook kiest, je hoeft niets van Griekenland te missen. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer kun je zo’n beetje overal komen. Bussen rijden namelijk naar de kleinste steden. Toch lijkt de boot, vanwege de vele eilandhoppende toeristen, het populairste vervoermiddel.

Auto

Op bijna ieder eiland zijn auto’s te huur. Ideaal om de omgeving mee te ontdekken. De wegen zijn de afgelopen jaren een stuk beter geworden en voorzien van een (nieuwe) laag asfalt. Houd er rekening mee dat als je een auto gaat huren, je langer dan een jaar in het bezit moet zijn van een rijbewijs.

Boot

In Griekenland pendelen een groot aantal boten langs de eilanden die verschillen in snelheid en prijs. Afhankelijk van je haast of budget kun je hieruit een keuze maken. Over het algemeen geldt hoe sneller de boot, hoe duurder het kaartje.

Bus

Zowel op het vasteland als op de eilanden rijden regelmatig bussen. Op de wat kleinere eilanden kan het zijn dat er maar een bus per dag gaat. Kijk dan voor vertrek goed wanneer de bus terug gaat. Voor een (langere) busrit kun je vooraf kaartjes kopen, voorzien van een stoelnummer. Je kunt ook zo de bus instappen, maar in het hoogseizoen bestaat het risico dat je dan moet staan. Bewaar je buskaartje goed, want onderweg kan er verschillende keren gecontroleerd worden. Zorg dat je altijd op tijd bij een halte bent, de bussen arriveren wel eens eerder dan bij de halte aangegeven staat.

Vliegtuig

Wil je geen tijd verspillen aan reizen? Neem dan een van de vele binnenlandse vluchten. Een groot aantal (toeristische) eilanden hebben luchthavens.

Bezienswaardig

Toeristische gebieden

Grote toeristentrekker is de stad Athene. Voor veel eilandhoppers is deze stad het beginpunt van hun reis. Voordat de oversteek naar de eilanden wordt gemaakt brengen veel mensen een of meerdere dagen hier door. Griekenland is voor toeristen een aantrekkelijk land met keus uit een kleine tweehonderd eilanden. De Cycladen zijn de meest bezochte eilanden met Ios, Naxos en Santorini als toppers. Ook het grootste eiland Kreta trekt jaarlijks een groot aantal mensen. De Argosaronische Eilanden, die dicht bij Athene liggen zijn vooral in trek voor dagjestochten. Populaire eilanden van de Sporaden zijn Skiathos, Skopelos, Skyros en Alonissos. Ook Rhodos, dat onderdeel uitmaakt van de Dodekanesos, is een geliefd toeristenoord, evenals het eiland Kreta.

Bezienswaardigheden

Opgravingen en archeologische zones lopen als rode draad door de Griekse bezienswaardigheden. Op een groot aantal eilanden kun je bij een of meerdere opgravingen gaan kijken. Bezienswaardig in Athene is de Akropolis, een ‘bovenstad’ met overblijfselen van tempels en heiligdommen voor de goden. De oude stadskern, de Plaka, is vooral in de avonduren gezellig om doorheen te lopen, een kijkje te nemen bij de verschillende souvenirstalletjes of om een hapje te eten. Milos is een van de vulkanische eilanden en als vakantiebestemming in opkomst. Een van de kunstschatten van het eiland is de Venus van Milo. Het eiland is heel divers, met wandelpaden, musea, grotten en prachtige rotsformaties langs de kusten. Op Naxos is het symbool van het eiland, de Portara, bezienswaardig. De restanten van deze Apollo-tempel zijn de blikvanger van Naxos. Het vulkanische eiland Santorini betovert je al vanaf het moment dat je met de boot aan komt varen. De rotsen hebben verschillende mooie kleuren. De zonsondergang in Oia is hier beroemd. Veel mensen verzamelen zich tegen zonsondergang in dit stadje. Het opgravingsgebied Akrotiri legt een Minoische stad bloot waar je doorheen kunt lopen. Kos is een boeiend eiland met lange stranden, bergdorpen, oude ruines en kastelen. Rhodos heeft verschillende gezichten, naast stranden zijn er verspreid over het eiland verschillende bezienswaardigheden, zoals het witte dorp Lindos, de vlindervallei en de opgraving bij Kamiros. Kreta heeft talloze mooie stranden, spectaculaire berglandschappen en historische
bezienswaardigheden, zoals het paleis van Knossos en het Minoische paleis Phaistos.

Stranden en Actief

Stranden

Voor een strandvakantie is Griekenland een uitstekende keus. Vooral de stranden op de grotere en toeristische eilanden zijn divers en voorzien van verschillende watersportmogelijkheden. Wanneer je een auto huurt kun je ook zelf op zoek naar een rustig strand aangezien de stranden in (populaire) badplaatsen soms overvol kunnen zijn. Naast zandstranden kent Griekenland stranden met kiezels en op een aantal eilanden, waaronder Santorini, tref je ook stranden met zwart en rood zand aan.

Actief

Fietsen

De Grieken zijn niet echt gewend aan fietsers. Kijk dus als je gaat fietsen goed uit voor het overige verkeer en probeer drukke wegen te vermijden. Op verschillende eilanden zijn fietsen te huur. Een tocht maken door het heuvelachtige landschap kan vrij zwaar zijn. Een goede voorbereiding is essentieel. Bescherm je hoofd en neem voldoende water mee.

Wandelen

De Griekse eilanden zijn te voet te verkennen. Je moet wel rekening houden met het heuvelachtige landschap en het feit dat niet alle wandelroutes even goed zijn aangegeven. Maar laat je niet ontmoedigen, want de populairste wandelingen staan goed aangegeven en zijn goed bewandelbaar. Op de kleinere eilanden kun je ook zelf wegen proberen te ontdekken. Over het algemeen kun je hier niet verdwalen en zijn er in de buurt altijd wel wegen waarnaar je terug kan keren.

Watersport

Duiken & Snorkelen
Snorkelen kan op bijna iedere plek langs de Griekse kust. De mooiste plekjes zijn: Paleokastritsa op Corfu, Ammoöpi op Karpathos, Monastiri op Paros en Velanio op Skopelos. Wil je gaan duiken dan moet je dat in Griekenland via een duikschool doen. Zelfstandig gaan duiken met apparatuur is streng verboden. Duikscholen zijn er op Corfu, Rhodos, Kreta, Evia, Hydra, Milos, Leros, Mykonos, Paros, Santorini, Parga, Glyfada en Skiathos.

Waterskiën
Paros, Skiathos en Kythira hebben een waterskicentrum.

Windsurfen
Windsurfen is de populairste watersport in Griekenland. Bijna overal zijn surfplanken te huur. De prijs varieert van € 10 tot € 15 per uur, afhankelijk van het materiaal. Heb je zelf een surfplank, dan mag je deze gratis meenemen naar Griekenland. De beste stranden om te windsurfen zijn Vasiliki op Lefkada en Hrysi Akti op Paros.

Communicatie

Communicatie

Mobiele telefoons worden veel gebruikt in Griekenland. De kans is groot dat je zonder problemen gebruik kunt maken van je eigen toestel. In sommige berggebieden en diepe valleien is het bereik slecht. De goedkoopste en makkelijkste manier om het thuisfront te informeren is via e-mail. In de meeste vakantieplaatsen zijn er internetcafes.

Taal

In Griekenland wordt Nieuw Grieks gesproken. Het moderne Grieks of Nieuw Grieks behoort tot een van de oudste nog levende talen. In de klassieke oudheid werden er verschillende Griekse dialecten naast elkaar gebruikt, maar het Attisch van de stad Athene verstond men in geheel Griekenland. Begin 19e eeuw probeerde de overheid een nieuwe taal in te voeren, het Katharevousa of “gezuiverde taal”. Veel navolging kreeg dit initiatief van de overheid niet. Het volk bleef het Dimotiki, de spreektaal van het Griekse volk, gebruiken. Over het algemeen spreken de Grieken die in hotels, restaurants of andere toeristische bedrijven werken, goed Engels. Wil je in contact komen met de Griekse bevolking, dan doet het spreken van een aantal woorden van de taal wonderen.

Media

De Wereldomroep is in Griekenland te ontvangen en de meeste driesterrenhotels hebben satelliet-tv. Een groot aantal Europese kranten zijn de dag na publicatie verkrijgbaar in de vakantieplaatsen.

Douane

Reisdocumenten

Inwoners van de EU hebben voor een bezoek aan Griekenland een geldig paspoort of identiteitskaart nodig. Voor Griekenland is geen visum verplicht.

In- en uitvoer

Iedere (volwassen) bezoeker van Griekenland mag vijftig sigaren of tweehonderd sigaretten, twee liter wijn of een liter sterke drank invoeren. Neem je medicijnen mee, zorg dan voor een verklaring van je arts. Het is namelijk illegaal om sommige medicijnen mee te nemen zonder een schriftelijke bevestiging van een arts. Het is ten strengste verboden om voorwerpen mee te nemen van archeologische vindplaatsen.

Gezondheid

Gezondheid

Zonnesteken, verbranden in de zon en insectenbeten kun je makkelijk voorkomen. Smeer je altijd goed in en onderschat de kracht van de zon niet. Drink veel water, draag een hoed of pet en maak in de maanden juli en augustus geen lange paardritjes of wandelingen in de bergen. Op rotsachtige stranden liggen vaak stekelige zwarte zee-egels. Pas daarom op waar je loopt. De stekels van de egels, die afbreken in de wond, zijn te verwijderen met een pincet. Af en toe maken kwallen de Griekse stranden onveilig. De meeste zijn onschadelijk, maar een aantal kunnen steken. Spoelen met azijn of een milde ammoniakoplossing werkt goed.

Arts en apotheek

In alle grote steden zijn medische priveklinieken en tandartsen. De meeste artsen spreken goed Engels. Houdt er wel rekening mee dat consulten altijd contant voldaan moeten worden. Griekse apotheken (farmakeío), herkenbaar aan het groene kruis, bieden uitgebreid advies en zijn van verschillende geneesmiddelen voorzien. Ook hier spreken ze over het algemeen goed Engels. Griekse ziekenhuizen laten te wensen over. In de prive-klinieken en -ziekenhuizen is het beter toeven, de kwaliteit is hier evengoed als in Nederland.

Vaccinatie

Voor Griekenland heb je geen vaccinaties nodig.

Gehandicapten

De meeste hotels, musea en historische plekken zijn niet ingesteld op rolstoelgebruikers. Het heuvelachtige landschap en de oneffen straten maken het er ook niet makkelijker op. Wil je echt graag naar Griekenland dan is het met een goede voorbereiding zeker mogelijk.

Drinkwater

Hoewel het kraanwater te drinken is, wordt vanwege het hoge gehalte aan mineralen in dit water toch aangeraden om mineraalwater uit de fles te drinken.

Geldzaken

Geldzaken

In Griekenland kan worden betaald met euro’s. Banken zijn over het algemeen geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 14.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 13.30 uur. Wie travellercheques in wil wisselen kan dat doen bij banken met een geel Exchange-bord en bij sommige hotels in vakantieplaatsen. Met je bankpas kun je pinnen bij geldautomaten in alle grote steden en op de luchthavens. Creditcards worden geaccepteerd in grotere hotels, duurdere winkels en enkele restaurants. Houdt er wel rekening mee dat er soms een toeslag wordt berekend van 4 tot 5%.

Fooi

Een fooi geven is niet verplicht, maar ben je tevreden over de bediening of het eten in een restaurant of hotel, dan kun je een kleine fooi geven. In de zuidelijke landen is het de gewoonte om 10% aan fooi te geven.

Praktische informatie

Accommodatie

De Griekse eilanden kennen een groot aanbod van accommodaties, in verschillende prijsklassen. Alle accommodaties staan onder streng toezicht van de toeristenpolitie. Volgens de wet moet er in iedere kamer een lijst hangen met informatie over de categorie waar de accommodatie onder valt en de maximumprijzen. In de zomermaanden juli en augustus zullen de eigenaren de maximumprijs vragen, in het naseizoen kan het zijn dat je voor dezelfde kamer tot 20% goedkoper uit bent. Als je korter dan drie nachten ergens verblijft kan er voor de kamer 10% toeslag worden gevraagd, maar dit is niet verplicht.

Camping

Kamperen is alleen toegestaan op kampeerterreinen. Vooral in de zomer is een camping een goede optie. Er zijn honderden campings verspreid over de eilanden, sommige bevinden zich op toplocaties. De meeste campings zijn open van april tot oktober.

Domatia

Te vergelijken met een Bed & Breakfast, alleen dan zonder Breakfast. Voor wie low-budget wil reizen is dit zeker een aanrader. Waren het in het verleden nog vooral kale kamertje die werden aangeboden, tegenwoordig moet je niet gek staan te kijken als er zelfs een keukentje bij zit. Je betaalt voor een tweepersoonskamer rond de € 40 tot € 50, afhankelijk van het seizoen, het wel of niet delen van een badkamer en de duur van het verblijf. Veel aanbieders van domatia staan hun potentiële huurders op te wachten bij de haven, compleet met foto’s van hun verblijf. Kijk wel altijd goed waar de accommodatie ligt. Als de verhuurder aangeeft vlakbij de stad, vraag dan altijd of hij het aan kan wijzen op de kaart want in de praktijk blijkt vlakbij een rekbaar begrip te zijn.

Hostel

Hostels zijn te vinden in Athene, Patra, Thessaloniki, Kreta en Santorini en kosten ongeveer € 8 tot € 10 per nacht.

Hotel

De hotels zijn onderverdeeld in de categorieën deluxe, A, B, C, D en E. Deze indeling is onder meer gebaseerd op het formaat van de kamer, het wel of niet hebben van een bar en het aantal badkamers in verhouding tot de bedden. Deluxe, A- en B-hotels hebben een eigen badkamer en continu heet water. C-hotels hebben ook een eigen badkamer op de kamer, maar het kan zijn dat het heet water daar alleen op bepaalde tijden beschikbaar is. D-hotels hebben meestal badkamers die gedeeld moeten worden. E-hotels tenslotte hebben eveneens gedeelde badkamers en het is maar de vraag of er heet water beschikbaar is. Voor een tweepersoonskamer ben je in het hoogseizoen in een C-hotel tussen de € 70 en € 120 kwijt. Voor een B-hotel ligt de prijs tussen de € 100 en € 150. Dit verschilt niet zoveel met de prijzen van A-hotels.

Pension

Pensions zijn in Griekenland bijna niet te onderscheiden van hotels. De pensions zijn onderverdeeld in de klassen A, B en C. Een A-klasse pension staat gelijk aan een B-klasse hotel, een B-klasse pension is gelijk aan een C-hotel en een C-klasse pension staat gelijk aan een D- of E-klassehotel.

Elektriciteit

Het elektriciteitsnet in Griekenland is 220 Volt. Over het algemeen passen de Europese standaardstekkers in de stopcontacten.

Feestdagen

Naast de nationale feestdagen waarbij het hele land vrijaf heeft, heeft elke eiland, stad of dorp ook nog zijn eigen feestdagen. Je moet er rekening mee houden dat winkels, officiële diensten en publieke diensten op deze feestdagen gesloten of beperkt open zijn.

1 januari

Nieuwjaar
6 januari

Driekoningen, in het hele land worden rivieren, meren en zeeën gewijd en kruisen erin ondergedompeld
1 mei

Dag van de arbeid, tijdens deze feestdag is
het gewoonte om naar het platteland te gaan, te picknicken en kransen
van bloemen te maken. Op verschillende plaatsen worden bloemenfestivals
gehouden.
15 augustus

Maria Hemelvaartsdag
28 oktober

Nee Dag, een dag met herdenkingsdiensten, feesten, volksdansen en militaire parades
25/26 december

Kerstmis

Fotografie

In Griekenland mag je, op de openbare weg, overal foto’s maken of filmen. Wil je specifiek mensen filmen of fotograferen vraag dan eerst hun toestemming. Het is niet toegestaan te filmen en te fotograferen bij grenzen, havens en vliegvelden. Ook in sommige kloosters, musea of kerken wordt het niet toegestaan. Filmrolletjes zijn overal te koop, maar let wel goed op de houdbaarheidsdatum en of de rolletjes niet in de hete zon hebben gelegen.

Kinderen

Griekenland is een veilig en relatief makkelijk land om met kinderen te bereizen. In hotels, winkels of restaurants staan kinderen al snel in het middelpunt van de belangstelling. Voor kinderen zal het, mede vanwege de taalbarrière, moeilijk zijn contact te maken met Griekse kinderen.

Kleding

In het voorjaar, in de herfst en in de winter regent het regelmatig in Griekenland. Ook kan het hard waaien. Bezoek je in deze periode het land, dan kan een paraplu of regenkleding handig zijn om je te wapenen tegen de regen. Voor de zomermaanden is een hoofddeksel, om een zonnesteek te voorkomen, onmisbaar. Ga je naar het strand dan zijn badslippers of sandalen handig. Het zand of kiezels in Griekenland en op de Griekse stranden wordt tijdens de zomer gloeiend heet. Bovendien is het niet erg prettig lopen over kiezels en grind. Voor een bezoek aan een kerk en klooster gelden kledingvoorschriften. Vrouwen moeten hun armen bedekken en de rok of broek moet tot over de knie vallen. Mannen mogen geen korte broek dragen maar worden geacht een lange broek te dragen. Tevens moeten ze een blouse of t-shirt tot op de elleboog aan.

Openingstijden

In Griekenland heeft men niet echt vaste openingstijden. De Grieken proberen dit wel na te streven, maar dat lukt ze niet altijd even goed. De openingstijden kunnen van dag tot dag wisselen en daarom zijn onderstaande openingstijden slechts een richtlijn.

Bank
Banken zijn van maandag tot en met donderdag geopend van 8.00 tot 14.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 13.30 uur. In de grotere steden zijn er altijd wel banken die ‘s avonds en op zaterdagochtend zijn geopend. Kijk in je vakantieplaats altijd even welke openingstijden daar gelden zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Banken zijn op officiële en plaatselijke feestdagen gesloten.

Museum
Normaal gesproken zijn musea geopend van 8.30 tot 15.00 uur. De grotere musea, vooral in de grote steden, zijn vaak geopend tot 20.00 of 21.00 uur. De meeste musea zijn op maandag en op officiële feestdagen gesloten. Kloosters en kerken zijn doorgaans, met uitzondering van een paar uurtjes in de middag, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat geopend.

Postkantoor Griekse postkantoren (tachydromeia) zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 14.00 uur in de middag. In de grotere steden zijn ze vaak open tot 20.00 uur. Soms zijn Griekse postkantoren in de grotere steden ook geopend op zaterdagochtend. Op officiële en plaatselijke feestdagen zijn de postkantoren gesloten.

Winkel
Sommige winkels hebben wisselende openingstijden, maar over het algemeen openen winkels om 9.00 uur. De sluitingstijd wisselt ook. Warenhuizen zijn over het algemeen van ‘s ochtends 9.00 uur tot ‘s avonds 20.00 uur geopend gedurende de week en op zaterdag tot 15.00 uur. Supermarkten worden vaak gerund door families en zijn daardoor meestal hele dagen geopend van 8.00 of 9.00 uur tot ‘s avonds 20.00 of 21.00 uur. Straatkiosken (peripteros) zijn de gehele dag van ‘s ochtends 7.00 tot ‘s avonds 23.00 of 24.00 uur geopend. Houdt er rekening mee dat (kleine) winkels tussen de middag dicht kunnen zijn in verband met de siësta. De meeste winkels zijn op officiële en plaatselijke feestdagen gesloten.

Reistijd

Wie de Griekse eilanden goed wil ontdekken kan dit het beste buiten het seizoen doen. In het hoogseizoen zijn de eilanden namelijk vaak overvol, relatief duur en ingesteld op het toerisme. Qua temperatuur is het in de maanden april, mei, september en oktober ook nog goed uit te houden. Het water is vaak nog wel warm genoeg om te zwemmen en het is koel genoeg om wandelingen te maken. Rhodos en Kreta zijn ook voor een wintervakantie geschikt, al kan het er dan fris zijn. Een mooie tijd om Griekenland te bezoeken is de periode van eind april tot begin juni. De bomen zijn groen en bloemen bloeien langs de wegen.

Tijdsverschil

In Griekenland is het een uur later dan in Nederland.

Veiligheid

Met de misdaad in Griekenland valt het mee, maar toch komt het voor dat toeristen worden bestolen, veelal door andere buitenlanders. Let daarom op je eigendommen, sluit je auto altijd goed af en bewaar paspoorten, tickets en geld in de hotelkluis.

TIP

In Griekenland mag het toiletpapier niet overal doorgespoeld worden omdat de afvoer te nauw is. Hangt er in de wc een waarschuwing om het toiletpapier niet door te spoelen, doe dat dan ook niet en gooi je papier in de afvalbakken naast het toilet.

Datum artikel: 18-04-2009 Informatie

Zie ook:

Een reactie toevoegen over Griekenland Informatie

ATP vakanties