vakantie informatie

Canada Informatie

Canada is een prachtig vakantieland en staat bekend om zijn uitgestrektheid en ruige natuur. Qua oppervlakte is Canada het op een na grootste land ter wereld. Het land is bij uitstek geschikt voor een natuurvakantie. Het heeft veel te bieden aan rondreizigers en natuurliefhebbers: de Rocky Mountains, de beroemde Niagara Falls en vele gletsjers en fjorden. De kustprovincies aan de Stille Oceaan in het oosten hebben prachtige zandstranden. Ook voor de wintersporter biedt dit immense land mogelijkheden. In de Rocky Mountains kun je je perfect vermaken. Hoewel de invloed van buurland de Verenigde Staten groot is, heeft Canada onmiskenbaar een eigen sfeer en cultureel erfgoed. Ondanks haar roerig verleden staat Canada inmiddels bekend als een multiculturele, liberale natie en staat een bezoek aan dit land garant voor een onvergetelijke vakantie!

Het land

Geografie

Canada is na de Russische Federatie in oppervlakte het grootste land ter wereld. Het is ongeveer 5500 kilometer breed en 4000 kilometer lang van het zuiden tot ver boven de poolcirkel. Het grootste deel van het land wordt geologisch gerekend tot het Canadese Schild. Het midden van Canada (Manitoba, Saskatchewan en een deel van Alberta) bestaat voor een groot deel uit uitgestrekte prairies. Ten westen hiervan liggen de Rocky Mountains. In het noorden vinden we immense, bijna geheel onbewoonde, arctische landschappen en de Canadese Arctische Eilanden. In het oosten van Canada ligt het Grote Meren gebied, dit is een centrum voor landbouw en industrie (hout en papier). Geen land op aarde heeft meer rivieren en zoetwatermeren dan Canada. Bijna 25% van het totale aantal op aarde vind je in Canada. ‘s Werelds grootste zoetwaterbassins, de Grote Meren, deelt het land met de Verenigde Staten.


Canada is op bestuurlijk niveau onderverdeeld in provincies en territoria. Het land telt 10 provincies en daarnaast 3 territoria.

Provincies:

 • Alberta
 • British Columbia
 • Manitoba
 • New Brunswick
 • Newfoundland en Labrador
 • Nova Scotia
 • Ontario
 • Prince Edward Island
 • Quebec
 • Saskatchewan

De drie territoria (soevereine gebieden) zijn:

 • Yukon Territories
 • NW Territories
 • Nunavut

Klimaat

Als je bedenkt dat Canada zich uitstrekt over bijna 10 miljoen km² en zes tijdzones, is het logisch dat er weinig te zeggen valt over het Canadese klimaat ‘in het algemeen’. Er zijn grote regionale verschillen door deze uitgestrektheid. Canada kent vier duidelijke seizoenen en ligt op het noordelijk halfrond. Juli en augustus zijn de zomermaanden. December tot februari zijn de strengste wintermaanden. De winters zijn vooral in het noorden streng. Noord-Canada is een polair gebied met permanente ijsvorming. In de hoofdstad Ottawa zijn de gemiddelde wintertemperaturen -6 tot -15 °C, in de zomer is het er tussen de 15 en 26 °C. In de kustprovincies (zowel west als oost) valt het hele jaar door veel regen, met de winter als uitschieter. De ‘prairie provincies’ Saskatchewan, Manitoba en het oosten van Alberta zijn redelijk droog.

Natuur

De natuur in Canada is al even veelzijdig als haar inwoners en haar klimaat. Canada heeft glooiende heuvels, bergen, watervallen, naaldbossen, ruige rivieren, lege vlaktes, landerijen, vele meren en schitterende stranden aan de kust. De zuidelijkste provincies, waaronder Ontario, zijn voor een groot deel bedekt met vruchtbare bossen.

Planten

Een algemene opsomming van planten en bomen die voorkomen in Canada is, vanwege de verscheidenheid in landschap en klimaat, lastig te geven. Hoewel Canada een enorm land is qua oppervlakte, is de variatie op het gebied van plantenrassen bescheiden. Dit komt onder meer door het gure klimaat. Het Canadese Poolgebied herbergt de taaiste bloem- en grassoorten en verschillende korstmossen. Alleen de taaiste flora gedijt op de toendra. In de boreale naaldbossen in het zuiden kun je onder andere balsemdennen, coniferen en sparren onderscheiden. In de bescherming van de dichte naaldbossen zoeken niet alleen veel diersoorten maar ook orchideeën en varens bescherming.

Dieren

De naaldbossen in het zuiden wemelen van het wild. Enkele van Canada’s bekendste dieren zijn de bever, de grijze wolf, de gaffelantilope, de bizon, de grizzlybeer en de kariboe (een soort rendier, die in de winter naar de warmere bossen in het zuiden trekken). Verder komen in delen van Canada (het arctische gebied) ijsberen in het wild voor. Andere kenmerkende dierenrassen zijn de muskusos, de ijsduiker (een watervogel), het dikhoornschaap, de poema en de vos. Vissen is een van de populairste sporten in Canada (dat grote oppervlakten zoet water bevat), men vist op arctische zalmforel of zalm. Ook karpers komen veel voor in deze wateren maar deze zijn niet zo gewild onder (sport)vissers.

Bevolking

Bevolking

Canada is al lange tijd een immigratieland en de huidige inwoners zijn afkomstig vanuit de hele wereld. De bevolking bestaat voor een groot deel uit Britse en Franse afstammelingen, Italianen, aboriginals (onder andere de Inuit en de Irokezen) en een aanmerkelijk aantal minderheden van onder andere Ierse, Duitse, Oekrainer, Nederlandse, Griekse, Poolse en Chinese afkomst. In Quebec zijn gemeenschappen uit Haiti en Franstalig Afrika. De eerste Europeanen die zich in Canada vestigden waren Fransen. De Frans-Canadezen strijden nog altijd voor het behoud van hun taal en cultuur. Het Franstalige Quebec vormt het hart van Frans-Canada, waar 85% van de inwoners Frans als haar moedertaal beschouwt. Maar ook in andere delen van Canada is de Franse invloed merkbaar in de taal, de godsdienst en de kunst.

Religie

Officieel behoort zo’n 87% van de Canadezen tot een bepaalde godsdienst. Canada heeft geen officiële godsdienst. Ongeveer de helft van de bevolking behoort tot het rooms-katholieke geloof. Dit zijn vooral de Canadezen van Franse afkomst. Er zijn ook grote groepen van protestanten (met name de inwoners die van oorsprong Brits waren). Andere godsdiensten als het jodendom, boeddhisme en de islam komen ook voor in Canada.

Cultuur

De cultuur van Canada is rijk en kleurrijk. Het cultureel erfgoed heeft zich ontwikkeld vanuit de oorspronkelijke bewoners, met wat Franse en Britse invloeden. Canada heeft vele bekende schrijvers (Margaret Atwood, Alice Munro, Michael Ondaatje) voortgebracht. Qua moderne muziek zijn er ook veel bekende artiesten uit Canada afkomstig: denk bijvoorbeeld aan Leonard Cohen, Joni Mitchell, Neil Young, of wat recenter Shania Twain, Celine Dion, Bryan Adams en Alanis Morisette.

Het is de moeite waard om wat meer in de Canadese cultuur te duiken, deze wordt vaak wat overschreeuwd door die van het buurland de Verenigde Staten, maar heeft zeker eigen kenmerken. Zo kan Canada bogen op een groot aantal internationaal bekende schilders en beeldhouwers. Een voorbeeld hiervan vormt de in 1920 opgerichte Group of Seven, geinspireerd door de kunstenaar Tom Thomson. Hun nalatenschap bestaat vooral uit kleurige impressionistische schetsen van het ruige Canadese landschap. Belangrijke musea zijn het National Museum of Canada in Ottawa en het Royal Ontario Museum in Toronto.

Geschiedenis

Geschiedenis

Lang voordat Columbus Amerika ontdekte in 1492, hadden primitieve stammen uit Azië al voet aan land gezet op dit continent. Rond 1000 na Christus bereikten de Vikingen uit Noord-Europa het noorden van New Foundland. Tegen de tijd dat andere Europese pioniers arriveerden, hadden Canada’s oorspronkelijke bewoners al vele nieuwe culturele indrukken te verwerken gekregen en was een mengvorm ontstaan van gebruiken, talen en godsdiensten. Overigens zorgde deze vermenging met Europese volkeren helaas ook voor een grote golf van ‘nieuwe’ ziektes onder de oorspronkelijke bevolking, die hierdoor behoorlijk uitdunde. De Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cartier was de eerste die een claim legde op het gebied rond de St. Lawrence River in 1534. Bijna een eeuw later stichtte zijn landgenoot Samuel de Champlain de stad Quebec.

Fransen en Britten
In 1633 werd Canada een provincie van Frankrijk. De Fransen zetten een succesvolle handel in bont op, maar enige decennia later kwamen de Britten in beeld. Zij stichtten de Hudson’s Bay Company en er ontstond een ‘vriendelijke’ competitie tussen de Franse en Engelse handelsdrijvers. Een tijdlang bestonden de twee Europese culturen naast elkaar in het ruime Canada. De zevenjarige oorlog bracht hier echter verandering in. In 1759 veroverden de Engelsen de stad Quebec, en met het Verdrag van Parijs in 1763 was Frankrijk gedwongen het bestuur van Canada over te dragen aan Groot-Brittannië. Aan het einde van de Amerikaanse Revolutie, die duurde van 1775 tot 1783, zorgde een immigratie van zo’n 50.000 Britse ‘Loyalisten’ vanuit de Verenigde Staten voor nog meer balans tussen de Britse en Franse bevolkingsgroepen. Na de Oorlog van 1812, de laatste oorlog tussen Canada en de Verenigde Staten, die door Canada werd gewonnen, zorgde Engeland ervoor dat de Canadese variant van een Akte van Oprichting werd getekend. In 1885 werd de Canadian Pacific Railway voltooid. De bouw van deze spoorlijn die de oostelijke en westelijke provincies van Canada met elkaar in verbinding stelde was een zeer prestigieus project voor die tijd.

Immigratiestroom
In 1912 waren alle provincies, met uitzondering van New Foundland, verenigd onder de landelijke regering. Deze provincie volgde pas in 1949. In beide wereldoorlogen in de vorige eeuw vocht Canada aan Britse zijde tegen Duitsland. In 1931 werd Canada lid van het Britse Gemenebest. Na de WOII kwam een enorme stroom van immigratie op gang, met name vanuit de Europese landen, maar ook vanuit Azië. In totaal zijn er naast de Canadezen van Engelse en Franse afkomst, zo’n zestig minderheidsgroeperingen in Canada, waaronder de oorspronkelijke bevolking. De overheid is de laatste decennia min of meer gedwongen om de landrechten opnieuw te bekijken. Vanaf 1975 heeft de oorspronkelijke bevolking geleidelijk wat landrechten teruggekregen, voornamelijk in het noordelijke gedeelte van het land. Hoewel deze bevolkingsgroepen in het verleden zijn uitgebuit en dit nog altijd niet te boven zijn, ontstaat er een sterke hernieuwde belangstelling van deze mensen voor hun eigen oorspronkelijke cultuur. Oude rituelen en bijna vergeten tradities worden in ere hersteld, waardoor ook zelfrespect en trots terugkomen.

Quebec
In de recente geschiedenis is ook de strijd om tussen de Franstalige en Engelstalige Canadezen steeds blijven woelen, zij het voornamelijk in het oosten van het land. De provincie Quebec vormt het kloppend hart van de Franse gemeenschap in Canada. Ook in een aantal andere provincies zoals New Brunswick, Ontario en Manitoba wordt enig Frans gesproken. Een aanzienlijk aantal inwoners wil nog steeds dat Quebec onafhankelijk wordt. Hoewel er al meerdere referenda (onder andere in 1980 en 1995) zijn gehouden, zijn deze steeds (met een krappe meerderheid) afgewezen. In het verleden hebben de Franstaligen aan discriminatie blootgestaan, hoewel vele Canadezen (ook gematigde Franstaligen) dat inmiddels een verouderde overweging vinden.

Politiek en Economie

Politiek

Canada is een parlementaire monarchie binnen het Britse Gemenebest. Alle provincies hebben een democratisch gekozen provinciaal bestuur onder leiding van een premier. De provincies vaardigen vertegenwoordigers af naar het parlement in Ottawa. De belangrijkste wedgevende macht is het Lagerhuis, met de eerste minister (een gekozen lid van het Lagerhuis) aan het hoofd. Officieel is koningin Elizabeth II van Engeland het staatshoofd van Canada. Zij wordt in Canada vertegenwoordigd door de Gouverneur-Generaal Michaëlle Jean (per 27 september 2005). De monarchie is toegetreden tot de Verenigde Naties (op 9 november 1945) en de Organisatie van Amerikaanse Staten. De politiek speelt zich af in twee politieke partijen: de Liberal Party of Canada (LPC) en de Reform Party (RP). Canada is geen eenheidsstaat te noemen. De multiculturele samenleving van Canada viert gezamenlijk de nationale feestdag, de ‘Dag van Canada’ op 1 juli. Dit is de dag waarop in 1867 de Confederatie van Canada (Dominion of Canada) tot stand kwam.

Economie

De economie van Canada is divers. Industrie gebaseerd op ‘natuurlijke bronnen’, zoals boomkap, olie, gas en delfstoffen (metalen zoals goud, koper, lood, nikkel en zink), agrarische bedrijven en visserij, zijn belangrijke bronnen voor werkgelegenheid en export. Ook op het gebied van telecommunicatie, biotechnologie en de farmaceutische industrie is Canada een speler van wereldformaat. Het grootste gedeelte van de bevolking werkt tegenwoordig in de dienstensector en de
informatietechnologie (ruim tweederde van de beroepsbevolking). Het overige gedeelte werkt in de industriesector (25%) en in de landbouw (3%). In de zuidoosthoek van het land treffen we het hart van de Canadese industrie aan met ondernemingen op het gebied van elektronica, hydro-elektriciteit, hout en papier. Sinds het einde van de jaren tachtig bestaat er een vrijhandelsakkoord met de VS en Mexico, wat de handel met de VS uiteraard verlevendigd heeft en de invloed van de VS op Canada vergroot heeft.

Eten en Drinken

Eten

De Frans-Canadezen beschouwen zichzelf als de levensgenieters van Canada en hun traditionele keuken is stevig en machtig. Kenmerkende gerechten zijn vleespastei (cipaille), zalmpastei, stoofpotten en gehaktballen in een rijke saus. Geliefde zoete (na)gerechten zijn Tarte au sucre (suikertaart) en een omgekeerde cake met romige vulling, die bekend is onder de naam Pudding au chomeur. Kenmerkend voor Canada zijn verder de knapperige McIntosh appel en natuurlijk de maple syrop, stroop afkomstig van de Canadese Esdoorn, waarvan het blad als Canada’s handelsmerk op de bekende roodwitte vlag prijkt.

Als je uit eten gaat in Canada heb je de keuze uit vele verschillende keukens. Iedere streek kent zijn eigen gerechten, afhankelijk van de lokale producten en de wildsoorten die er per provincie gevangen worden. In alle grote steden zijn traditionele Franse restaurants te vinden. Daarnaast zal je ook hier weer merken dat Canada een smeltkroes van culturen is. Er zijn eetgelegenheden te vinden gebaseerd op de Duitse, Griekse, Chinese, Afrikaanse en andere internationale keukens. Uit eten gaan in Canada is, in vergelijking met het Europese prijspeil, niet duur. Canada is een kindvriendelijk land en je zult vaak een kindermenu op de kaart aantreffen. Hoe chiquer de gelegenheid, hoe meer er van je verwacht wordt dat de kinderen zich rustig gedragen, eigenlijk net zoals je dat in Nederland gewend bent.

Drinken

Het drinken van wijn is voor Canadese relatief nieuw. Canada verbouwt zelf wel wijn, in de provincie Brits-Columbia (in Okanagan Valley) en langs het Niagara schiereiland in Zuid-Ontario. De gemiddelde Canadees drinkt graag bier en dan vooral de twee nationale merken Molson Canadian en Labatt Blue. Op verschillende locaties in het land wordt ook rye (graan) whiskey gestookt, waarvan Canadian Club het bekendste merk is.

Vervoer

Naar Canada

Als je Canada per vliegtuig binnenkomt, is dat meestal op de luchthavens van een van de drie grote steden Vancouver, Montreal of Toronto. Ter indicatie: de reis van Amsterdam naar Vancouver duurt net geen tien uur. Het is ook mogelijk om rechtstreeks te vliegen naar de kleinere luchthavens van Edmonton, Halifax, Winnipeg, Calgary of St. John’s. Met vluchten naar Canada wordt helaas niet veel gestunt, het betreft vaak prijzige tickets vanuit Nederland of België. Via de VS binnenrijden is ook een manier om je intrede in Canada te doen. Er zijn 13 grote douaneovergangen, een van de drukste is
uiteraard die bij de Niagara Falls. Vergeet niet te tanken in de VS, de brandstof is er veel goedkoper dan in Canada.

In Canada

Vliegtuig
Een uitgestrekt land als Canada is heel goed te bereizen door middel van een binnenlandse vlucht. Er zijn meer dan 100 vliegbestemmingen binnen Canada. Voor wie meerdere kanten van het land wil zien en beperkt de tijd heeft, is dit een zeer slimme manier van reizen. De meeste kleinere maatschappijen zijn verbonden met het grote Air Canada, waardoor zij in veel gevallen je vlucht kunnen boeken. In het hoogseizoen, vooral in juli en augustus, kunnen tal van vluchten totaal volgeboekt zijn.

Trein
Wie meer tijd heeft kan (tegen ongeveer het zelfde prijspeil) met de trein van west naar oost reizen, om meer van het land te zien. Tussen Toronto en Vancouver rijdt bijvoorbeeld nog altijd de befaamde Canadiantrein uit de jaren ’50. De transcontinentale reis met VIA Rail van Halifax naar Vancouver is een van de mooiste treinritten ter wereld. Het is wel aan te bevelen om de vier dagen en drie nachten durende trip in etappes te ondernemen.

Bus
Als goedkoop alternatief kan je de meeste plaatsen in Canada bereiken met een comfortabele bus. Verschillende kleinere maatschappijen verzorgen het vervoer in de regio’s, terwijl Greyhound de verbindingen tussen de grote steden voor z’n rekening neemt.

Auto
Ook het huren van een auto is een prima manier om (kleinere) delen van Canada te verkennen. Met name voor afgelegen gebieden is een huurauto handig. Je kunt op vele plekken in Canada een auto huren, onder andere bij grote maatschappijen als Hertz of Avis. Je hebt een creditcard nodig voor de borg. Het is soms ook mogelijk vanuit Nederland al een reis te boeken waarbij de huurauto is inbegrepen, deze zal in veel gevallen op de luchthaven van aankomst voor je klaar staan. De minimumleeftijd voor het huren van een auto is 21 jaar.

Het wegennet in Canada is uitstekend. Op het platteland is het rustig en dit maakt het autorijden tot een nog groter plezier. In de grote steden is het verkeer hectisch (met name in Montreal en Vancouver). Hier is voorzichtigheid geboden, onder al deze automobilisten tref je ook nog eens de slechtste chauffeurs aan. Net als in Nederland wordt er rechts gereden. De snelheidsbeperkingen worden aangegeven in kilometers per uur en ze variëren van provincie tot provincie. Normale benzine, loodvrije benzine en diesel zijn overal verkrijgbaar en ze worden per liter verkocht.
Alcohol in het wegverkeer is een ernstig misdrijf. Er wordt streng op gecontroleerd en de straffen zijn zwaar. Ook het hebben van geopende flessen alcohol in de auto is strafbaar. Het dragen van veiligheidsgordels is in de meeste provincies verplicht, evenals het dragen van een helm voor motorrijders.

Boot
De eilanden voor de kust van Canada kunnen worden verkend met veerboten.

Bezienswaardig

Toeristische gebieden

Banff
Banff is een van de meest toeristische steden van West-Canada. Je kunt hier uitstekend wintersporten en in de winter zie je hier dan ook vooral skiërs. In de zomermaanden (voornamelijk juli-augustus) wordt het plaatsje en haar omgeving (Banff National Park) vooral bezocht door natuurliefhebbers voor een wandeltocht naar een van de mooie gletsjermeren.

Great Lakes
‘De Grote Meren’ is de naam voor de vijf grote meren op of nabij de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. De Grote Meren bestaan uit het Bovenmeer (Lake Superior), het Huronmeer, het Michiganmeer, het Eriemeer en het Ontariomeer. Het Michiganmeer ligt volledig op het grondgebied van de Verenigde Staten, de overige vier meren ook op Canadees grondgebied. Een belangrijke transportroute voor de scheepvaart loopt via deze meren.

100 Mile House
100 Mile House is een klein dorpje dat zo een 450 kilometer van Jasper vandaan ligt. Vergeet niet het Wells Gray park te bezoeken, dat tussen deze twee plaatsen in ligt. Hier zijn fantastische watervallen te zien en kun je bovendien in het najaar getuige zijn van de zalmtrek.

Jasper
In tegenstelling tot het drukke Banff gaat het er in Jasper allemaal wat rustiger aan toe. Het is een leuk plaatsje midden in de prachtige natuur. Met de Jasper Tramway kun je een gondeltocht maken naar de top van Whistler Mountain voor een prachtig uitzicht. In Jasper National Park bevinden zich ook de Athabasca Falls, minder beroemd dan de Niagara Falls, maar zeker de moeite waard.

Montreal

Montreal is de op een na grootste stad van Canada. Ooit gesticht door vrome pioniers, biedt deze bruisende metropool nu allerlei vormen van vertier. De oorspronkelijke architectuur is bewaard gebleven, net zoals de Franse invloeden. Nergens kun je de culturele versmelting tussen verschillende Europese culturen en de oorspronkelijke bewoners van Canada beter proeven dan in Montreal. Veel van de bewoners spreken drie of meer talen. Hoewel er delen van de stad zijn die overwegend Frans aandoen en delen die vooral Britse invloeden hebben, is deze scheiding zeker niet strikt en je ziet dan ook veel Engelstaligen eten in de wijken met Franse cultuur en andersom. In Montreal tref je vele mooie kerken aan maar ook vele musea.

Niagara Falls
Deze beroemde watervallen op de grens van Canada en de Verenigde Staten (om precies te zijn tussen de staten Ontario en New York State) worden gerekend tot de grootste wereldwonderen. Er zijn twee grote watervallen te bewonderen en het zicht vanaf Canadese zijde is zeker het mooist. Houd er wel rekening mee dat het hier zeer druk en toeristisch is.

Rocky Mountains
De Rocky Mountains vormen een zeer indrukwekkende bergketen die van het hoge noorden van Canada doorloopt tot in de Verenigde Staten. Een groot deel van het gebied bestaat uit Nationale Parken (zie hiervoor de officiële website www.parkscanada.ca). In de Nationale Parken kun je geweldige wandeltochten maken. In de meeste parken is het mogelijk dagwandelingen maken of kortere trails te lopen, bij de bezoekerscentra kun je hierover meer informatie inwinnen. In de winter vormen de Rocky Mountains het decor voor vele wintersportactiviteiten, zie hiervoor de beschrijvingen bij de betreffende plaatsen.

Vancouver
Vancouver is een van de grootste steden van British Columbia. Het heeft een mild klimaat en er bevinden allerlei bezienswaardigheden in en rondom de stad. Een van de mooiste plekjes is het Stanley Park, waar onder andere een groot aquarium, oude totempalen en mooie stranden te zien zijn.

Quebec City
Het hart van Franstalig Canada, ligt boven de rivier St. Lawrence. Hoewel de stad kleiner is dan Montreal is het de hoofdstad van de provincie Quebec. Voor de kust ligt het eiland en natuurreservaat Ile d’Anticosti. Quebec-stad (om precies te zijn: ‘het ‘bovendeel’ van de stad) is de enige ommuurde stad ten noorden van Mexico. Het ‘benedendeel’ van de stad is gerenoveerd in de jaren ’70 en biedt veel leuke wenteltrappen en cafes. De stad is zetel van het provinciale parlement.

Whistler
Whistler is een van de grootste en bekendste skioorden van Canada, maar ook in de zomer valt er van alles te doen. Zo kun je er mountainbiken, bergbeklimmen of een trail lopen in de bergen. Het dorp zelf biedt voldoende vertier en horecagelegenheden voor wie een dagje niet de natuur in wil.

Stranden en Actief

Stranden

Stranden zijn te vinden aan de oceanen, maar ook aan de miljoenen meren die over het hele land verspreid liggen. In het zuiden van Manitoba vinden we Lake Winnipeg. Langs de zuidoostelijke kant van het meer liggen prachtige stranden. Grand Beach in het Grand Beach Provincial Park bestaat uit witte zandstranden en metershoge duinen.

Actief

Door haar veelzijdige natuur is Canada bij uitstek het land voor de buitensporten. Lange wandelingen door uitgestrekte bossen, klimtochten in de bergen, golfsurfen aan de kust, wildwatervaren of raften in een van de nationale parken, skiën en snowboarden in de vele skigebieden.

Winterport

De liefhebber van de wintersport kan bijvoorbeeld in de Rocky Mountains (Britisch Colombia) helemaal uit zijn dak gaan. Je kunt skiën, snowboarden en langlaufen naar hartelust. Een bekende plaats op wintersportgebied is Banff.
De skigebieden rondom Banff (Sunshine Village, Lake Louise en Mount Norquay) hebben de verzamelnaam Tri-Area, omdat je in die gebieden met dezelfde pas terecht kunt. Vervoer tussen de verschillende gebieden is geregeld door middel van skibussen. Op ongeveer 120 kilometer van Vancouver ligt Whistler, volgens velen The Number One Ski Resort. Dit komt niet doordat het gebied zo groot is, maar doordat je er bijna acht maanden per jaar (van november tot juni) kunt skiën en het gebied ontzettend sneeuwzeker is.

Buitensport

Canada heeft 39 nationale parken waarin je tal van buitenactiviteiten kunt ondernemen zoals een avontuurlijke trektocht, bijvoorbeeld met een Inuit-gids met slee of sneeuwmobiel. Een andere bekende buitenactiviteit in Canada is sportvissen. Houd er rekening mee dat in de nationale parken niet gevist of gejaagd mag worden!

Watersport

Watersporten die in Canada beoefend worden zijn kanoën, wildwatervaren, zeilen, surfen en raften. Benodigdheden voor de watersport zijn op veel plaatsen verkrijgbaar en vaak gunstiger geprijsd dan in de Verenigde Staten of West-Europa.

Communicatie

Communicatie

Post kun je verzenden vanuit kantoren van Canada Post (te herkennen aan het logo, vaak ook gevestigd in winkelcentra). Post naar het buitenland doet er over het algemeen drie tot zeven dagen over. E-mailen kan in de internetcafes die je aantreft in de grote steden. Veel hotels hebben ook de mogelijkheid om (vaak tegen betaling) een internetcomputer te gebruiken.

Openbare telefooncellen in Canada werken op munten van 25 dollarcent. Een lokaal gesprek kost 25 cent. Voor een interlokaal of internationaal gesprek geeft de telefoniste (‘operator’) steeds door wat de kosten van de komende minuten zijn. Voor internationale gesprekken kun je beter bellen met een telefoonkaart dan met los geld, je hebt anders al snel een hele stapel munten nodig. Vanuit Canada naar Nederland bellen doe je door te toegangscode 011-31 te draaien, gevolgd door het netnummer zonder de eerste 0, en daarna het abonneenummer. Voor België is de code 011-32.

Taal

Canada is officieel tweetalig: Engels en Frans. Quebec is een uitzondering, hier is alleen Frans de officiële taal. In Nunavut wordt naast Engels ook Inukitut gesproken.

Media

Canada kent twee nationale kranten, The National Post en The Globe & Mail. Per regio wordt vaak een gratis wekelijkse krant uitgegeven met veel informatie over lokale evenementen. De publieke omroep van Canada heet CBC en zendt 24 uur per dag uit op de televisie. CBC verzorgt ook uitstekende radio-uitzendingen.

Douane

Reisdocumenten

Als je naar Canada wilt reizen moet je beschikken over een paspoort dat minimaal geldig is tot de datum van terugkeer in Nederland. Reizigers uit West-Europa hebben geen speciale visa nodig om het land te betreden. Wel heb je een toeristenvisum nodig. Dit krijg je bij aankomst, als je beschikt over een retourticket en voldoende financiën voor je verblijf. Je mag hiermee tot zes maanden in Canada verblijven. Wil je je verblijf verlengen buiten deze zes maanden dan moet je toestemming vragen bij ‘Citizenship and Immigration Canada’ in de hoofdstad Ottawa.

In- en uitvoer

Je mag geen snel bedervende etenswaren, groenten, vlees en zuivelproducten invoeren. Op sommige goederen (zoals drank en rookwaren) moet je invoerrechten en accijns betalen. Per persoon is dit tot bepaalde aantallen vrijgesteld. Bezoek voor een actueel en compleet overzicht van deze goederen de site van de Nederlandse Douane: www.douane.nl.

Gezondheid

Gezondheid

Inentingen zijn niet nodig voor een reis naar Canada. Zorg wel voor een goed gevulde verbanddoos met paracetamol, pillen tegen reisziekte, een middel tegen muggen- en insectenbeten en ontsmettingsmiddel, vooral als je van plan bent de wildernis in te gaan.

Voor kleine aandoeningen kun je veelal terecht in een apotheek. Voor ernstiger zaken kun je een kliniek in de stad bezoeken (adressen via de plaatselijke Yellow Pages). Zij helpen over het algemeen snel. Mocht het echt ernst zijn, dan kan het verstandig zijn direct naar de Eerste Hulppost van het plaatselijke ziekenhuis te gaan. De wachttijden kunnen hier echter flink oplopen. De geneeskundige verzorging in Canada is uitstekend, maar duur. Alle rekeningen voor medische zorg dienen contant betaald te worden. Bij ziekenhuisopname is het verstandig direct de alarmcentrale van je reisverzekering in te lichten zodat zij voor betaling kunnen zorgen.
De GGD heeft een website met veel informatie over gezond en veilig op reis gaan: www.ggd.nl. Raadpleeg deze eventueel voor je vertrek.

Gehandicapten

Canada loopt wereldwijd voorop als het gaat om voorzieningen voor gehandicapten. Zowel openbare gebouwen als de meeste vormen van openbaar vervoer zijn goed afgestemd op rolstoelgebruikers.

Drinkwater

Op de meeste plaatsen kun je water uit de kraan drinken. Water uit een bron of beekje: eerst minimaal vijftien minuten laten koken, hoe helder het er ook uit ziet. Het water kan namelijk een darmbacterie bevatten. Water in flessen is net als in de VS en Europa overal verkrijgbaar. Neem altijd voldoende water mee als je een langere trip gaat maken.

Geldzaken

Geldzaken

De munteenheid is de Canadese dollar (C$ of CAD), verdeeld in 100 cents. De waarde van de dollar is ongeveer 72 eurocent (koers december 2005). Er zijn munten met een waarde van 1 cent, 5 cent, 10 cent, 25 cent, 1 CAD (‘loonie’) en 2 CAD (‘toonie’). Er bestaan biljetten met een waarde van 5 CAD, 10 CAD, 20 CAD, 50 CAD, 100 CAD, 500 CAD en 1000 CAD. Het is verstandig om in kleinere gelegenheden niet te betalen met biljetten van 50 dollar of groter, deze worden over het algemeen met argwaan bekeken. Het prijsniveau ligt ongeveer gelijk aan dat in Nederland, uit eten gaan is zelfs iets goedkoper. Houd er wel rekening mee dat bij de aangegeven prijzen nog de sales tax van 7% wordt opgeteld.

Met je bank- of giromaatpas met het Maestro/Cirrus-logo kun je bij de meeste geldautomaten in het land geld opnemen. Betalen met creditcards is bijna overal mogelijk: winkels, tankstations, hotels, restaurants, campings etcetera. Daarnaast staan er op veel plaatsen geldautomaten waar je met je creditcard geld kunt opnemen (met pincode).

Fooi

In de meeste restaurants wordt een fooi verwacht van 15%. Bedieningsgeld wordt zelden in de rekening inbegrepen (behalve soms bij grote groepen). Ook in nachtclubs en bars wordt van je verwacht dat je een fooi geeft. Bij een minder goede bediening of een tegenvallende kwaliteit kan je de hoogte van de fooi natuurlijk naar beneden aanpassen. Openlijk klagen over de bediening is niet gebruikelijk, men zal de hint oppikken.

Praktische informatie

Accommodatie

Het is onmogelijk om een overzicht te geven van hotels in de verschillende streken. Drie grote ketens van hotels die in Canada veel vestigingen hebben en die goed aangeschreven staan, zijn Holiday Inn, Best Western en Sheraton.

Voor meer informatie over hotels kun je een goede reisgids of de Lonely Planet raadplegen. Wie gaat zoeken via Google op de termen ‘hotels’ en ‘Canada’ komt veelal terecht op de grote boekingssites die weinig betrouwbare informatie over de hotels in kwestie bieden en vaak niet zo goedkoop zijn als ze doen voorkomen.

Wie met een camper rondreist kan overnachten op een van de vele campings. Sommige campings hebben geen faciliteiten behalve een ‘dumpstation’ waar je water etcetera kunt lozen tegen een kleine vergoeding. Bij de bezoekerscentra van Nationale Parken is ook informatie te vinden over lodging en kampeerplaatsen binnen het nationale park in kwestie. Wildkamperen wordt meestal niet erg gewaardeerd.

Elektriciteit

De netspanning in Canada bedraagt 110V. Er bestaan zowel tweeweg- als drieweg stekkers, de meeste stopcontacten in Canada zijn voor beide geschikt. Je hebt dus een adapter (verloopstekker) nodig om apparaten die je meebrengt op je reis te kunnen gebruiken. Houd er ook rekening mee dat je apparaten die je in Canada koopt niet zonder meer thuis kunt gebruiken. Batterijen zijn universeel en goed verkrijgbaar bij supermarkten en benzinestations.

Feestdagen

Canada kent de volgende officiële feestdagen:

1 januari Nieuwjaarsdag

13 april Goede Vrijdag

16 april Paasmaandag

21 mei Victoria Day

1 juli Canada Day

6 augustus Bank Holiday

tweede maandag van oktober Thanksgiving

11 november Remembrance Day

25 december Kerstmis

26 december Boxing Day

Fotografie

Als je van fotograferen houdt, dan is Canada een paradijs.
Een schitterende natuur en interessante steden, voldoende onderwerpen om vast te leggen op de gevoelige plaat. Fotorolletjes zijn goed verkrijgbaar en de afdrukservice is ter plaatse meestal redelijk snel en niet al te duur. Als je digitaal fotografeert, vergeet dan niet voldoende geheugen voor de camera mee te nemen. Denk ook aan de oplader en een verloopstekker, om je camera tijdens te reis van stroom te kunnen voorzien.

Kinderen

Canada is een kindvriendelijk land. In de meeste gelegenheden ben je met kinderen van harte welkom. Net als in Nederland geldt wel: hoe duurder het restaurant, hoe meer er van je verwacht wordt dat je kinderen geen overlast veroorzaken voor andere gasten. Als je van tevoren aangeeft dat je met kinderen reist kan een hotel in veel gevallen een extra bed of kinderbedje bijplaatsen op de kamer. Grotere hotels hebben soms zelfs een babysitservice. Kinderen tot een bepaalde leeftijd mogen vaak gratis in de hotels verblijven en krijgen ook een korting op de vliegtarieven. Kinderen tot vijf jaar mogen gratis met het openbaar vervoer reizen. Als je reist met kinderen kan het verstandig zijn je reis (in etappes) wat beter uit te stippelen. Vraag je ook bij attracties en te ondernemen activiteiten af of het past bij de leeftijd en het uithoudingsvermogen van je kind(eren).

Kleding

Op de meeste plaatsen wordt vrijetijdskleding geaccepteerd. Canada is geen land waar men zich formeel kleedt. Het is niet nodig een ‘nette’ garderobe mee te nemen. Wel is het belangrijk om, afhankelijk van het seizoen en de streek waarin je reist, warme kleding mee te brengen. Als je kiest voor outdoorkleding is deze vaak gemaakt van waterafstotend of sneldrogend materiaal. Dit kan handig zijn als je de natuur in trekt. Een goede beenbedekking helpt tegen beten van insecten en uitslag van planten. Ga je wandelen, neem dan stevige wandelschoenen en regenkleding mee.

Openingstijden

De meeste winkels in Canada gaan ‘s morgens open om 9.00 uur en sluiten ‘s avonds tussen 17.00 en 21.00 uur. Op sommige plaatsen (vooral in grote steden) tref je 24-uurswinkels aan. Ook in Canada zijn de winkels steeds vaker op zondag geopend, vaak van 12.00 tot 17.00 uur.

Banken: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.00
uur en soms tot 17.00 uur. Het is afhankelijk van de plaats of banken ook het weekend geopend zijn.

Reistijd

Het beste seizoen om Canada te bezoeken is afhankelijk van de geplande activiteiten, en het beoogde gebied. In de winter is Canada (met name de Rocky Mountains) een waar paradijs voor wintersporters. In het voor- en najaar staan grote delen van Canada in bloei, maar dit zijn tevens de natste seizoenen aan beide kusten.

Tijdsverschil

Canada heeft verschillende tijdzones, gerekend naar Midden-Europese tijd zijn de tijdsverschillen:

Newfoundland time: -4 1/2 uur

Atlantic time: -5 uur

Eastern time: -6 uur

Central time: -7 uur

Mountain time: -8 uur

Pacific time: -9 uur

Veiligheid

De meeste steden in Canada kennen geen echte gevaarlijke wijken. Toch is het raadzaam om niet te laat alleen over straat te gaan in een onbekende wijk. Berg kostbaarheden en zaken als fotoapparatuur goed op. Draag geen kostbaarheden en foto- en filmapparatuur zichtbaar bij je. Ook in Canada komt zakkenrollen helaas voor. Houd je bezittingen goed in het oog, vooral op drukke plaatsen en bij bezienswaardigheden. Een zogenaamde money-belt is het veiligst voor je waardepapieren. Gebruik de kluis in het hotel voor waardevolle spullen die je niet meeneemt, en geef je sleutel af bij de receptie.

Het alarmnummer in Canada is 911.

Een ander ‘gevaar’ in Canada wordt gevormd door de beren.
Hoewel de kans klein is dat je een beer tegen het lijf loopt in de wildernis, moet je toch rekening houden met een aantal voorzorgsmaatregelen. Laat geen etenswaren of persoonlijke spullen slingeren bij auto of camper. Draag geen opvallende luchtjes en maak bij voorkeur geluid tijdens het wandelen (veel ervaren wandelaars blazen op een fluitje om beren op een afstand te houden).

Datum artikel: 18-10-2008 Informatie

Zie ook:

Een reactie toevoegen over Canada Informatie

ATP vakanties