vakantie informatie

België Informatie

Gezellige cafes, Belgisch bier, Manneken Pis, Vlaamse frieten en U in plaats van Je. België ligt misschien vlakbij, toch waan je je even in een andere wereld. Want België is meertalig; ze spreken er Vlaams, Frans en een beetje Duits. Bekende steden in België zijn Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge. Het zijn een voor een sfeervolle steden met tal van bezienswaardigheden. In Brussel, de hoofdstad, vind je twee van de bekendste boegbeelden van België: Manneken Pis en het Atomium. Naast deze prachtige steden heeft België nog een grote toeristentrekker: de Ardennen. Hier kun je wandelen, kanoën en bergbeklimmen. Ook vind je in België mooie, brede stranden. De bekendste, meest bezochte badplaats is Knokke. Je merkt het wel, voor een geslaagde vakantie hoef je alleen maar even de grens over.

brugge

Het land

Geografie

België grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en aan de Noordzee. De totale oppervlakte van 32.545 km? bestaat voornamelijk uit vlak laagland, op de Ardennen na. Het landschap wordt doorsneden door de rivieren de Maas, Schelde, de IJzer, een stukje Rijn in het oosten en in het zuiden door een stukje Seine.


België is een dichtbevolkt land. Het bestaat grofweg uit twee gebieden; Vlaanderen en Wallonië. Tot Vlaanderen behoren de noordelijke provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Wallonië bestaat uit Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, de provincie Luxemburg en Namen. De ‘grens’ ligt iets ten zuiden van Brussel.

Klimaat

Net als Nederland heeft België een gematigd zeeklimaat. Het weer is wisselvallig en er valt regelmatig neerslag. De winters zijn zacht en de zomers betrekkelijk koel. In midden-België en de kempen heerst een gewijzigd zeeklimaat, omdat de zee hier minder invloed heeft. De temperatuurverschillen zijn dan iets groter; de winters zijn kouder, de zomers warmer.

Natuur

Planten
In België is relatief weinig natuurlijke vegetatie te vinden, omdat het inmiddels een dichtbevolkt land is. Er zijn nog wat kleine stukjes heide, weide, grasland en woud die vaak onder bescherming vallen van natuur- en milieuorganisaties. Behalve in de Ardennen, daar is nog veel oorspronkelijk bos te vinden. Toch zijn er in België veel en afwisselende plantensoorten. België ligt op een soort middelpunt tussen enerzijds de vochtige Atlantische flora en anderzijds de drogere continentale soorten. Op de toppen in de
Ardennen zijn bergplanten te vinden. In het kustgebied zijn hoge duinen waar onder andere vele grassoorten groeien.

Dieren
België lijkt in veel opzichten op Nederland. Er leven niet veel oorspronkelijke ‘wilde’ dieren meer. De volgende diersoorten komen nog wel voor: egels, mollen, muizen, konijnen, hazen, eekhoorntjes, ratten, hamsters, vleermuizen, vossen, hermelijnen, marters, salamanders, hagedissen, padden en kikkers. In de Ardennen kun je herten, reeën en everzwijnen tegenkomen.

In België zijn zo’n 350 vogelsoorten te onderscheiden. Veel hiervan zijn echter op trektocht. Ook zijn er ongeveer 150 vissoorten te vinden. Tweederde deel daarvan leeft in zee en de rest in zoet water.

Bevolking

Bevolking

België bestaat uit twee delen; het Nederlandstalige Vlaanderen en het Franstalige Wallonië. Ook is er in de provincie Luik een deel waar Duits gesproken wordt (Luik). Er wonen circa 10,4 miljoen mensen. Zo’n 6,2 miljoen Vlamingen, 4 miljoen Walen en 70.000 Duitstaligen.
Er zijn behoorlijk wat cultuurverschillen tussen Walen en Vlamingen. Vooral het taalverschil heeft door de jaren heen nogal wat wrijving opgeleverd tussen de Nederlands- en Franstaligen.

Religie

Het grootste deel van de Belgische bevolking is rooms-katholiek (70%). De rest is protestant of hangt geen geloof aan, en een klein deel is islamitisch of joods. Het geloof speelt geen grote rol (meer) in de samenleving, want tussen de 10 en 15% van de bevolking is maar praktiserend christen. De protestantse kerk is onderverdeeld in de Protestantse Kerk, de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken. De vrijheid van godsdienst is vastgelegd in de Belgische grondwet, waardoor een aantal godsdiensten wettelijk erkend zijn, zoals de katholieke, protestantse, anglicaanse, joodse en islamitische godsdienst.
Bekend is de joodse gemeenschap van Antwerpen, doordat ze geconcentreerd bij elkaar wonen, aangesloten zijn bij een godsdienstige gemeente en sterk vasthouden aan traditionele gebruiken.

Cultuur

Belgen houden van feestjes en van evenementen buitenshuis. Door het jaar heen wordt er dan ook veel georganiseerd: katholieke processies, carnavalsoptochten, kermissen, historische optochten en jaarmarkten. Folklore staat hoog in het vaandel en de Belgen houden graag vast aan eigen dorpse tradities en feesten.

Belgen staan bekend als een gemoedelijk en bescheiden volk van harde werkers. De Belgen zijn gastvrij en lijken van het leven te genieten. Het grote aantal cafes en bierlokalen versterken deze eigenschappen. Solidariteit speelt een grote rol binnen de samenleving. Eventuele verschillen in opvattingen en normen tussen de Nederlands- en Franstaligen, worden op vreedzame wijze opgelost.

Geschiedenis

Geschiedenis

De landsgrenzen van het huidige België hebben lang niet altijd bestaan. Door de eeuwen heen zijn er meerdere volken aan de macht geweest in het gebied. We geven hier een globaal overzicht.

De eerste noemenswaardige Belgische geschiedenis gaat terug naar de periode van 600 voor Christus. Het land werd toen bevolkt door de Belgae en het gebied hoorde bij het Romeinse rijk (Gallia). In deze tijd ontstonden veel wegen, handel en grote landbouwbedrijven (villae). Doordat Germaanse stammen het West-Romeinse gebied binnentrokken, is het Romeinse rijk hier uiteindelijk ten onder gegaan.

In de 11e eeuw startte een periode van economische groei. De bevolking nam toe en steden ontstonden, evenals de Vlaamse Hanze die onder meer handel dreef met Londen. De bloeiende tijden duurden tot de helft van de 14e eeuw, toen de economische depressie en de pest zich aandienden. Maar liefst eenderde van de bevolking werd door de ziekte uitgeroeid!

In de 15e eeuw hadden de Oostenrijkse Habsburgers de macht over een groot deel van Europa. België, onderdeel van de Nederlanden, werd aangestuurd vanuit het Spaanse Madrid. Karel V breidde vervolgens de Nederlanden verder uit, zodat De Zeventien Provinciën ontstonden in 1548. In 1635 verbonden de Provinciën zich met Frankrijk. In 1648 (Vrede van Westfalen) en 1713 (Vrede van Utrecht) werden de grenzen vastgesteld.

In de 18e eeuw kwamen de bewoners in opstand tegen het vernieuwende bewind van de Oostenrijkse keizer Jozef II tijdens de Brabantse Omwenteling. De bevolking wilde onafhankelijk zijn en zo ontstonden in 1790 de Verenigde Nederlandse Staten. In 1795 werden de Oostenrijkse Nederlanden ingelijfd bij het Franse rijk. In 1815 sloot België zich weer aan bij de Nederlanden, omdat ze samen beter opgewassen waren tegen het Franse rijk van Napoleon. In 1830 werd België een onafhankelijke monarchie.

De landbouw werd steeds meer vervangen door de industrie, zoals mijnbouw en metaal. Het spoornet werd aangelegd en de buitenlandse handel bloeide. Sociaal gezien was het leven echter minder florissant. Er heerste armoede, waardoor stakingen en opstanden ontstonden. Dit leidde tot de invoering van het kiesrecht voor mannen (1893) en een aantal sociale wetten, zoals de Gelijkheidswet (1898). De kolonialisering leidde aan het begin van de 20e eeuw tot de inlijving van Congo bij België (1908).

Sinds 1830 was België neutraal, maar in 1909 werd toch de dienstplicht ingevoerd. Het was echter te laat om enig verzet te bieden aan de Duitsers die op 2 augustus 1914 de Belgen bij de Eerste Wereldoorlog betrokken. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog is vastgesteld dat België tweetalig is, waarbij is bepaald dat men in Wallonië Frans praat en in Vlaanderen Nederlands. De Tweede Wereldoorlog startte op 10 mei 1940. Na D-Day kwamen de geallieerden via Normandië België binnen om het land binnen een paar weken te bevrijden (september 1944).

In 1951 werd Koning Boudewijn gekroond. Belgisch-Congo werd op 30 juni 1960 een zelfstandige staat. In België heersten regelmatig opstanden door het gebrek aan eenheid. België sluit zich in de jaren daarna aan bij de Benelux, de West-Europese Unie, de Navo en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Ook werd de taalwetgeving herzien en de taalgrens vastgesteld. Op 1 januari 2002 werd de

Belgische munt (Belgische frank) vervangen door de euro. Albert II is de huidige koning sinds Koning Boudewijn in 1993 overleed. Hij is sinds het bestaan van de constitutionele monarchie (1830) de zesde koning van België.

Politiek en Economie

Politiek

De staat België is ontstaan in 1830. Diverse Europese landen heersten hiervoor over het land en er is een duidelijke scheidslijn te onderscheiden tussen Germaanse en Latijnse cultuur (onder andere merkbaar in de twee verschillende talen die er gesproken worden). De Belgen hebben zich niet altijd een volk gevoeld. Hierdoor is door de jaren heen regelmatig wrijving ontstaan tussen de Frans- en Nederlandstaligen. Uiteindelijk heeft in 1995 een bestuurlijke hervorming plaatsgevonden. De Federale Staat België ontstond.

De Federale Staat België bestaat uit:

  1. de Federale Staat, bestaande uit een parlement (wetgevend) en een regering (uitvoerend)
  2. de drie gemeenschappen (Nederlandstalig, Franstalig, Duitstalig)
  3. de drie gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

De drie bestuursvormen hebben eenzelfde juridische status qua wetgeving en uitvoering. Onder bovenstaande driedeling vallen de provincies en gemeenten.

Brussel ligt geografisch gezien in Vlaanderen, maar zowel Vlaanderen als Wallonië wilde geen afstand van doen van dit economische, culturele en politieke middelpunt. Brussel speelt op internationaal gebied een belangrijke rol. Door de vestiging van het hoofdkwartier van de Europese Unie is Brussel een belangrijk zakelijk centrum waar veel internationale multinationals en organisaties gevestigd zijn, zoals de NAVO.

Economie

België heeft een zogenaamde open economie. Uitgedrukt in het bruto nationaal product (BNP=de som van alle bruto toegevoegde waarde van alle sectoren in 1 land in 1 jaar) is het land groot binnen de dienstensector met meer dan 70% van het BNP. Ook de buitenlandse handel speelt een belangrijke rol. België exporteert een groot deel van haar industrie, met name naar haar buurlanden. De export draagt hiermee voor 84% bij aan het BNP. Vanuit de industriële sector ontstaat een groeiende vraag naar nieuwe diensten. De industrie zorgt nog maar voor een aandeel van ongeveer 25% van het BNP.

Eten en Drinken

Belgen verstaan de kunst van het genieten. Het land staat bekend als gastronomisch en Bourgondisch. En dat komt niet alleen door de vele Belgische biersoorten.

Eten

De Belgische cuisine is verfijnd en bestaat voornamelijk uit vlees- en visgerechten. De bijbehorende sauzen hebben vaak bier of wijn als basis. Maar ook lekkere tussendoortjes zijn geliefd, zoals de wafels en pralines. Een aanrader is het eten van mosselen, uiteraard aangevuld met Belgische frieten, en de Gentse Waterzooi (een
maaltijd-kippensoep). Echte Belgische specialiteiten zijn verder stoofvleesschotels, karbonade en hutspotten.

Drinken

België is een land van bierbrouwers en -liefhebbers. Er zijn zo’n 115 brouwerijen, die ongeveer 1000 verschillende bieren maken. In het straatbeeld zie je veel bierlokalen en cafes terug. Hier schenkt de kastelein het bier het liefst in het juiste, specifieke glas dat bij de biersoort hoort. Echt Belgisch zijn onder meer witbier, Vlaams bruin, Saison en Lambiek. Trappistenbier wordt meestal als Belgisch gezien, terwijl het allereerst geen biersoort is en ten tweede niet eens Belgisch is.

Vervoer

Naar België

De reis naar België is nooit lang. Met de auto ben je vanuit Utrecht naar Brussel ongeveer 5 kwartier onderweg. Vanuit het zuidelijk gelegen Breda is het maar een halfuur rijden naar het centrum van Antwerpen. Met de trein ben je in circa 3 uur vanuit Amsterdam in Brussel. Vanaf 2007 kun je met de HSL-lijn reizen van Amsterdam of Rotterdam naar Antwerpen en Brussel. Deze trein kan zo’n 300 kilometer per uur rijden. Je kunt zelfs met het vliegtuig naar België. Binnen 3 kwartier vlieg je van Amsterdam naar Brussel.

In België

Auto
Net als in Nederland is het druk rondom de steden in de spitsuren. De kwaliteit van de wegen is voldoende. Je mag hier 120 kilometer per uur rijden op de snelwegen. Opvallend is het grote aantal lantaarnpalen langs deze wegen. De borden langs de weg zijn vaak erg
onduidelijk.

Bus
Er is een prima busnetwerk in België. De verbindingen zijn goed en de opstapplaatsen liggen meestal bij de treinstations.

Trein
Met de trein kun je België goed doorkruisen. Er zijn goede verbindingen. Vaak is het mogelijk op de stations een fiets te huren.

Vervoer in de steden
Het openbaar vervoer is prima geregeld in België. Er rijden treinen, bussen en in sommige steden trams. De speciale Kusttram verbindt alle grote kustplaatsen.

Bezienswaardig

Een weekendje Antwerpen, Brussel, Leuven, Brugge of Gent? Of een weekje naar de kust of de Ardennen? België heeft een ruim aanbod voor toeristen. En het handige is dat het allemaal zo dichtbij Nederland ligt.

Brussel
Brussel is het centrum van België op cultureel, politiek en economisch gebied. Al snel kom je er op de Grote Markt terecht, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Probeer er op zaterdagavond de lichtshow te bekijken, waarbij het stadhuis als decor dient voor een wervelende, gratis show van klassieke muziek en bijzondere verlichting. Daarnaast kun je in Brussel goed winkelen, talrijke musea bezoeken, een terrasje pikken, kunst kijken, het EU-centrum bezoeken, het Atomium of Manneken Pis gadeslaan, of de paleizen, monumenten en parken bekijken die uit naam van het koningshuis zijn gebouwd en aangelegd. Ook leuk: ga eens op zoek naar alle strip-elementen van de stad, zoals het Stripmuseum, het standbeeld van Guust Flater of een van de vele muurschilderingen door de stad heen.

Antwerpen
Net als Brussel ademt Antwerpen geschiedenis uit. Dat zie je terug in de gotische kerken, oude marktpleinen, historische gebouwen (bijvoorbeeld de gildehuizen of de straat Cogels Osylei), de Brabo fontein, vele musea en de eeuwenoude haven. Antwerpen heeft belangrijke schilders voortgebracht, zoals Rubens, en al meer dan 500 jaar is er een levendige diamanthandel. Zin in iets anders? Breng dan een bezoek aan de Antwerpen Zoo. En loop vooral binnen bij een van de vele restaurants en cafes waar de inwendige mens in de watten wordt gelegd.

Antwerpen staat sinds 2 decennia bekend als modestad. Dit komt door de modeafdeling van de Hogeschool Antwerpen, maar vooral door een aantal Belgische ontwerpers die wereldfaam veroverd hebben, de zogenaamde ‘Antwerp Six’: Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Marina Yee en Dirk Bikkembergs. Ook Martin Margiela hoort – als zevende – in dit rijtje van modegrootmeesters thuis. Het mag duidelijk zijn dat de winkels in Antwerpen een walhalla vormen voor modeliefhebbers.

Gent
In Gent lijkt het of je door een sprookje van Anton Pieck loopt. Historische gevels, gotische kerken, het Belfort, Stadhuis, de sfeervolle St.-Michielsbrug, de Kunsthal Sint-Pietersabdij, de burcht het Gravensteen en de wijk het Patershol. Je loopt van het ene schilderachtige stukje stad naar het andere. Bovendien kun je er perfect winkelen en interessante musea bezoeken zoals het S.M.A.K. Het is de moeite waard om een boottocht te maken en de stad vanaf het water te bekijken.

Brugge
Brugge is een sfeervol, romantisch stadje. Net als in Gent waan je je hier in een sprookje. De historische binnenstad staat niet voor niets op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het middeleeuwse stadsplan, gevels bedekt met groene klimop, gezellige eethuisjes en cafes, kanalen met bruggetjes, een begijnhof, antiekstalletjes, musea met Vlaamse schilderkunst; Brugge heeft alle ingrediënten voor een gezellig weekendje weg. Bovendien heeft de stad een drukke agenda op kunsthistorisch en cultureel gebied.

Leuven
Leuven is een historische stad met een gerenommeerde, eeuwenoude universiteit. Je vindt er musea, een 15e eeuws gotisch stadhuis, de St. Pieterskerk, vele monumenten en sfeervolle pleinen en terrassen. Er is een 13e eeuws Groot-Begijnhof dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Een groot deel van de gebouwen die je hier ziet, wordt momenteel gebruikt door de universiteit. Verder zijn er in Leuven veel boetiekjes en winkels, voornamelijk in de 6 grote winkelstraten.

Ardennen
De Belgische Ardennen liggen in het zuidoosten van België. De meeste mensen gaan ernaartoe voor de natuur. Je kunt er namelijk perfect wandelen en aan buitensport doen. Maar er zijn ook een aantal rustieke en historische plaatsjes te vinden. Bezienswaardig is de grot vlakbij Han-sur-Lesse en het mooie Rochefort. Bastogne (Bastenaken) is de hoofdstad van het arrondissement. De stad is vooral bekend vanwege de Slag om de Ardennen (‘Battle of the Bulge’) in de Tweede Wereldoorlog. Namen (Namur) en Dinant zijn een bezoek waard vanwege hun sfeer en mooie gebouwen.

Stranden en Actief

Stranden

De westkust van België is ‘s zomers een toeristische trekpleister. Met name Knokke, Oostende, Blankenberge, De Panne, Zeebrugge en De Haan/Wenduine hebben veel toeristische voorzieningen, zoals appartementen, hotels, strandstoelen en -huisjes, een boulevard, uitgaansgelegenheden, restaurants en winkels. Het kustgebied ziet er uit als in Nederland: de stranden zijn breed en er is een uitgestrekt duingebied.

Actief

België heeft een uiteenlopend aanbod voor de actieve vakantieganger, van waterskiën tot skiën. Met name in de Ardennen biedt de natuur veel mogelijkheden. Je vindt er bergen, diepe dalen, bossen, meren en watervallen. Ook kun je er wilde zwijnen, herten en roofvogels tegenkomen. Het is een goede bestemming om te toeren met de auto, te fietsen, mountainbiken, paardrijden, zeilen, waterskiën, kayakken, bergbeklimmen, golfen en zelfs skiën en snowboarden in de winter.

Fietsen
Fietsen is een leuke manier om België te leren kennen. In de toeristische gebieden vind je over het algemeen goede fietspaden en routes. Er zijn ook LF-routes beschikbaar. Je kunt je fiets ook meenemen in de trein. Je koopt dan een enkeltje, retourtje of zelfs een dagkaart voor je fiets. Op veel stations is het mogelijk een fiets te huren. Kijk hiervoor bij de ‘praktische info’ op www.b-rail.be.

Wandelen
België heeft het meest uitgebreide netwerk van wandelpaden in Europa. Wandelroutes zijn er praktisch overal, voor zowel beginners als voor gevorderden. Met name in de Belgische Ardennen heb je volop keuze. Er zijn middellange-afstand-wandelroutes (MLAW’s), Lange Afstand Wandelpaden (LAW) en Grande Randonnees, zoals de GR5. Al deze trajecten zijn gemarkeerd. De wandelroutes en kaarten zijn op diverse plaatsen verkrijgbaar. Kijk ook op www.wandelpaden.com.

Bergsport
In de Ardennen zijn volop mogelijkheden om bergsport te beoefenen. Ook voor speleologie (grotverkenning) zijn er diverse mogelijkheden, net als voor para- en hanggliding. Kijk ook eens op de website van de Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie: www.vbsf.be.

Watersport
In de Belgische Ardennen zijn meren en rivieren waar veel mogelijkheden zijn om te waterskiën, kanoën, kayakken, raften, zeilen, surfen en boottochten te maken. In het kustgebied zijn zeerafting, zeekajak en golfsurfen mogelijk. Ook is het in de meeste kustplaatsen mogelijk om een boot te huren. Boottochten en bootverhuur is ook erg populair is in de Belgische steden. Kijk voor alle mogelijkheden ook eens op de website van Euroreizen: www.euroreizen.be.

Wintersport
In de Belgische Ardennen kun je bij voldoende sneeuwval wintersport beoefenen van januari tot eind februari. Vooral langlaufen is er populair. In het noorden en oosten is de kans het grootst dat er voldoende sneeuw ligt om de latten onder te kunnen binden. Je bereikt het wintersportgebied met de auto, met de speciale bussen die vanuit de Belgische steden rijden of met de trein. Er zijn vaak kortingen voor korte trips, dus informeer eerst via www.b-rail.be. Het materiaal is vrijwel altijd te huur bij de diverse wintersportcentra.

Communicatie

Communicatie

Vanuit België is het niet moeilijk om Nederland te bereiken. Met een telefoonkaart – te koop bij postkantoor of kantoorboekhandel – kun je bellen bij alle openbare telefooncellen. Vanuit de meeste hotels kun je ook bellen, hoewel er dan een flinke toeslag wordt berekend. Faxen versturen doe je vanuit het postkantoor. Als je naar België belt, draai dan eerst de landcode 0032 en draai dan het gewenste nummer (laat de 0 van het netnummer weg).

Mobiel bellen
Neem contact op met je provider om te vragen of je bereik hebt in België. In de meeste gevallen zal dit het geval zijn. Controleer van tevoren tegen welke tarieven je vanuit België belt.

Internet
In België zijn veel internetcafes waar je tegen prima tarieven online kunt gaan.

Taal

Ongeveer 60% van de Belgische bevolking spreekt Nederlands (Vlaams). 39% spreekt Frans (Waals). Minder dan 1% van de bevolking praat Duits.

Media

In België zijn zo’n 18 uitgeverijen die 28 kranten uitgeven. Daarvan zijn er 7 Nederlandstalig, 9 Franstalig, 1 Duitstalig en 1 tweetalig.

De BRT is de openbare Nederlandstalige omroep, de RTBF de Franstalige en de BRF een regionale Duitstalige. Anderstalige programma’s op deze zenders worden ondertiteld. Inmiddels zijn er commerciële zenders bijgekomen, zoals de VTM, Kanaal2 en VT4. Daarnaast zijn er zo’n 20 lokale zenders.

Er zijn 5 openbare radio-omroepen: Radio 1, Radio 2, Radio 3, Studio Brussel en Radio Donna. Daarnaast zijn er nog 400 lokale radiozenders.

Douane

Reisdocumenten

Om naar België te gaan, heb je een paspoort of een geldige identiteitskaart nodig. Het kan voorkomen dat je je moet identificeren, dus zorg ervoor dat je je legitimatie steeds op zak hebt.

In- en Uitvoer

De volgende producten mag je balastingvrij in- en uitvoeren binnen de EU:

  • 200 sigaretten of 100 cigarillos of 50 sigaren of 250 gram tabak
  • 2 liter wijn en/of 1 liter sterke likeur of 2 liter sterke/mousserende/bruisende wijn
  • 500 gram koffie of 200 gram koffie extract
  • 100 gram thee of 40 gram thee extract
  • andere goederen met een maximale waarde van €180,96

Bier en wijn waarover je belasting hebt betaald, kun je onbeperkt meenemen.

Gezondheid

Gezondheid

Het niveau van de gezondheidszorg is goed in België. Er zijn goede ziekenhuizen, apothekers en huisartsen. Via je hotel of het toeristenbureau kun je meestal aan lokale adressen komen. Als je naar België reist, zijn inentingen niet nodig.

Gehandicapten

Op www.toegankelijkreizen.be (klik op ‘België’) vind je alle informatie die relevant kan zijn voor het reizen met een handicap.

Drinkwater

Het kraanwater is goed drinkbaar. In winkels en uitgaansgelegenheden is genoeg mineraalwater beschikbaar als je daar meer behoefte aan hebt.

Geldzaken

Geldzaken

In België betaal je – net als in Nederland – met de euro. Creditcards zijn algemeen geaccepteerd maar zorg dat je altijd contant geld op zak hebt, vooral in de kleinere stadjes en dorpen. Er zijn in België veel pinautomaten. De logo’s van de te gebruiken bankpassen staan op de automaten.

Fooi

Een fooi is niet verplicht, want de service is bij de prijs inbegrepen. Maar natuurlijk kun je – net als in Nederland – iets extra’s achterlaten om te laten weten dat je de service waardeerde. Taxichauffeurs en hotelpersoneel verwachten vaak wel een fooi.

Praktische informatie

Accommodatie

Hotel
Hotels zijn er in alle prijsklassen, afhankelijk van service en kwaliteit. Je vindt in België kleine (familie)hotels, maar ook internationale ketens.

Jeugdherberg/hostel
België heeft een uitgebreid netwerk van jeugdherbergen. Je kunt hier goedkoop overnachten in stapelbedden op 2- of meerpersoonskamers. Met een (internationale) hostelkaart krijg je korting op een overnachting. Kijk voor meer informatie op www.vjh.be.

Kamperen
Er zijn in België veel campings door het hele land. Door het afwisselende landschap heb je in veel gevallen zelfs het gevoel heel ver van huis te zijn, terwijl België natuurlijk heel dichtbij ligt. De meeste campings zijn kwalitatief goed. Vaak vind je bij een camping een winkel, cafe of zwembad.

Pension
Een goed alternatief voor een hotel is een pension. De sfeer is vaak iets minder formeel en het overnachten is er vaak goedkoper. Een pension is zeer geschikt voor bijvoorbeeld families.

Electriciteit

Het voltage in België is 220 Volt.

Feestdagen

1 januari Nieuwjaarsdag
1 mei Dag van de Arbeid
21 juli Nationale Feestdag
15 augustus Onze Lieve Vrouwe-Hemelvaartdag
1 november Allerheiligen
11 november Wapenstilstand van 1918
15 november Koningsfeest
25 en 26 december Kerstmis

Openingstijden

In het algemeen geldt dat de banken maandag tot en met vrijdag open
zijn van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur en op zaterdagmorgen.

De winkels in België zijn open van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

De postkantoren in België zijn open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdagmorgen.

Reistijd

De beste tijd om België te bezoeken, is in de lente. Dan zijn de steden op hun mooist, want dan bloeien de bloemen en zijn de bomen vol en groen. Het kustgebied is een populaire vakantiebestemming in de zomer. Niet alleen door de mooie stranden, maar ook door de vele festivals. De herfst is een prachtige tijd om in de Ardennen te zijn, door de sfeervolle herfstbladeren aan de bomen. Als er behoorlijk wat sneeuw valt, kun je in de winter in de Ardennen wintersporten.

Tijdsverschil

Er is geen tijdsverschil met Nederland.

Veiligheid

In België gelden dezelfde veiligheidsvoorschriften als in Nederland. Je moet er alleen oppassen voor zakkenrollers, op drukke plekken in de steden. Zorg verder dat je niet alleen op pad gaat in het donker.

Datum artikel: 24-04-2009 Informatie

Zie ook:

Een reactie toevoegen over België Informatie

ATP vakanties