vakantie informatie

Dynamic packaging

Dynamic packaging is het samenvoegen van losse componenten zoals een vlucht, hotel en autohuur en deze verkopen als een reis. Dynamic packaging is hard op weg om de traditionele vaste pakketreizen in aandeel te overtreffen. De consument wil lage tarieven maar ook flexibiliteit. Dit betekent een los koppeling van stoelen en bedden, wat leidt tot dynamic packaging.
Dynamic packaging werd al in 1860 geintroduceerd door Thomas Cook and Son. Het werd toen voornamelijk gebruikt voor grote expedities.

Dynamic packaging en aansprakelijkheid

Reisagenten die via dynamic packaging zelf reizen samenstellen, blijven te allen tijde aansprakelijk als er iets misgaat. De richtlijn van de VRA, dat de reisagent slechts tussenpersoon is en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden, is in feite een wassen neus en houdt slechts stand zolang het duurt, betoogde jurist Pim de Vos op de RMC Masterclass over aansprake-
lijkheid bij dynamic packaging. Een kleine heffing per persoon op de party-som kan wellicht soulaas bieden, opperde discussieleider Jan Lokhoff. Hieruit kan een fonds worden gecreƫerd voor reisagenten die met claims te maken krijgen.

In de periode van 2007 tot 2010 zal het percentage ongeorganiseerde reizigers teruglopen van 49 naar 35%.
Echter, ook het aantal pakketreizen neemt af, van 45 naar 35%. De modulaire vakanties (reizen met losse onderdelen) zullen groeien van 6 naar 30%.

  • Adverteerders