vakantie informatie

Hevige ruzie binnen ANVR

anvrDe brancheorganisatie van reisondernemingen in ons land driegt stuurloos op drift te raken. In het ANVR is hevige ruzie uitgebroken, terwijl het verbond midden in een reorganisatieproces zit.
Jan Cuypers, een ingehuurde organisatieadviseur die het sluitstuk van het reorganisatieproces zou begeleiden, is geschrokken van de situatie en de weerstanden en vrijwel gelijk weer opgestapt. In de reissector wordt hem partijdigheid voor de grote reisondernemingen verweten.

De grote concerns TUI, Thomas Cook, Oad en D-reizen zijn al geruime tijd niet meer tevreden met het functioneren van de brancheorganisatie. De belangen van de grote en de kleine reisorganisaties lopen te ver uiteen en binnen de ANVR heeft ieder lid vooralsnog een even grote stem.
Eerdere plannen om de brancheorganisatie onder te brengen bij het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel zijn op niets uitgelopen.
Pleidooien voor de aansluiting bij het VNO/NCW of, voor kleinere reisondernemers, MKB-Nederland vinden geen gehoor bij de bestuurders, die zich achter elkaar verschuilen en al lange tijd geen besluiten nemen.
“Ik vrees dat er andere belangen meespelen, zeker bij grote marktpartijen. Het draait om macht en zeggenschap, maar de ANVR moet er wel zijn voor alle leden”, liet ANVR-directeur Romana Engeman in een reactie aan het vakblad Reisrevue weten. “Als verantwoordelijke en als vertegenwoordiger van de hele branche ben ik zeer ongelukkig met deze situatie”, aldus Engeman. Zij is bovendien teleurgesteld over het feit dat het nieuws over de voorgenomen ontslagen eerder op straat lag dan bij de betrokken ANVR-medewerkers.

Datum artikel: 24-05-2006 BinnenlandZie ook:

Een reactie toevoegen over Hevige ruzie binnen ANVR

ATP vakanties