vakantie informatie

Vogelgriep alarm voor toeristen

vogelgriepReizigers die naar Turkije of Roemenië gaan moeten de ‘maximale voorzichtigheid’ in acht nemen vanwege de daar uitgebroken dodelijk vogelgriep.
De ministers van Landbouw en Volksgezondheid hebben dit alarm gisteren naar buiten gebracht.

De Telegraaf schijft vandaag dat de Europese Unie groot alarm heeftt geslagen nu trekvogels uit Siberië het dodelijke griepvirus naar Turkije en waarschijnlijk ook naar Roemenië hebben overgebracht. De kans is aanzienlijk dat het voor mensen levensgevaarlijke vireus daardoor ook in andere EU-landen, waaronder Nederland, opduikt.
Eurocommissaris Kyprianou van Volksgezondheid bevestigde gisteren dat het in Turkije om het zeer agressieve H5N1-virus gaat, dat in Azië door besmettingen al bijna 60 levens heeft gekost. Vandaag wordt duidelijke of het virus ook in Roemenië is aangetroffen.

Minister Cees Veerman van Landbouw waarschuwde alle vakantiegangers die naar Turkije en Roemenië gaan zo veel mogelijk het contact met alle soorten van pluimvee te vermijden. Verder vragen de ministeries geen dierlijke producten – van eieren en vlees tot jachttrofeeën en huiden – mee naar huis te nemen en schoenen zo goed mogelijk schoon te maken. Toeristen kunnen het virus meebrengen via kleine stukjes kippenmest onder hun schoenen. Op Schiphol lagen er daarom vorig jaar desinfecterende citroenzuur matten.

Viroloog Ab Osterhaus maakt zich al langer zorgen. Gevreesd wordt dat het vogelgriepvirus niet alleen van vogels op mensen overgaat, maar straks ook van mens op mens. Dan doemt volgens Osterhaus het scenario op van de Spaanse Griep van 1918, waar miljoenen aan stierven.

Het ANVR heeft vooralsnog geen reden om reisorganisaties te adviseren de bestemmingen te mijden. Dit, omdat direct contact ter plaatse met pluimvee niet waarschijnlijk is tijdens een reguliere vakantie, volgens het ANVR.

Datum artikel: 14-10-2005 AlgemeenZie ook:

Een reactie toevoegen over Vogelgriep alarm voor toeristen

ATP vakanties