vakantie informatie

Stuntaanbieders voor de rechter

JustitiaPrijsvechters in de luchtvaart moeten in de aanbiedingen in hun advertenties de totale prijzen noemen, inclusief de bijkomende kosten. Dat staat in de wet. Volgens de Belgische minister voor consumentenzaken, mevrouw Freya van den Bossche, houden in elk geval Ryanair en Virgin Express zich daar niet aan en publiceren zij stuntprijzen waar later nog van alles bijkomt.Zij heeft ze daarom voor de rechter gedaagd.

“De consumenten moeten op de voorhand weten wat de totale prijs is, zodat ze kunnen vergelijken”, meent mevrouw Freya. De wet waarop zij zich baseert stamt uit 1991. Daarin staat dat tarieven “”schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig moeten zijn””. Desondanks komen er volgens haar heel wat klachten binnen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Belgische regering. Virgin Express ontkent.` Prijzen in onze advertenties zijn altijd inclusief en wij hebben daarover nog nooit klachten ontvangen”.. Ryanair heeft (nog) niet gereageerd.

Datum artikel: 21-10-2005 AlgemeenZie ook:

Een reactie toevoegen over Stuntaanbieders voor de rechter

ATP vakanties