vakantie informatie

Drie keer zoveel online boekingen

chart up Online vakanties boeken is steeds minder leeftijd gebonden. Dat is een van de voornaamste resultaten uit een onderzoek van Vakantiebeurs.nl, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Intomart GfK. Gemiddeld gebruikt bijna driekwart van de respondenten wel eens internet om een vakantie te boeken.
Maar de groei is er nog niet uit. In 2006 verwachten de respondenten ruim drie keer zoveel vakanties via internet te boeken. Zo werd er in 2005 gemiddeld 11% van de ver weg vakanties via internet geboekt, in 2006 is 33% van de respondenten van plan dit vakantietype online te gaan boeken.

Grootste toename

De grootste toename internetboekingen is onder jongeren tot 20 jaar: zij verwachten in 2006 ruim drie keer meer boekingen via internet te doen (in vergelijking met andere boekingskanalen) dan in 2005. De 65-plussers schuwen internet eveneens niet: zij denken in 2006 twee keer zoveel internetboekingen te gaan doen dan afgelopen jaar.

Positief

De houding ten aanzien van internet als boekingskanaal is gemiddeld zeer positief. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt online boeken handig en snel. Ondanks dat wil men niet doelloos surfen: bijna driekwart van de ondervraagden zegt behoefte te hebben aan sturing in de vorm van een platform waar reiswensen op geplaatst kunnen worden. Reisaanbieders kunnen hen vervolgens actief benaderen met een custom made aanbod.

Zoekgedrag
Naast het boeken van reizen, is het zoekgedrag van de verschillende leeftijdsgroepen onderzocht. Tevens heeft Intomart GfK onderscheid gemaakt in verschillende soorten vakantietypes en is gevraagd naar de vakantieplannen van 2006.

Al deze resultaten worden 15 maart a.s. door Vakantiebeurs.nl en Intomart GfK aan vakgenoten in het Olympisch Stadion in Amsterdam gepresenteerd.

Datum artikel: 3-03-2006 AlgemeenZie ook:

Een reactie toevoegen over Drie keer zoveel online boekingen

ATP vakanties