vakantie informatie

Code reisaanbiedingen: Is de klant nu gelukkig?

anvr 01 Nu de code reis aanbiedingen zo langzamerhand een heet hangijzer begint te worden voor het reis engagement, zowel voor on-, als offline spelers gaan we kijken hoe de vlag erbij hangt. De ANVR predikt zware sancties, maar zal in het begin toch mild zijn, zo maken we op uit het frontpage artikel van de reisrevue van 5 januari.

Een duaal beleid mijns inziens. Men houdt er een afwachtend houding op na, om te kijken wat er nu terecht komt van de ontworpen regels. Ondernemers met ballen zoeken de grens op, de rest volgt in hun kielzog, zolang de ANVR hier niet tegen optreedt. Het wachten is dan ook op een confrontatie. Met de vage regels schept het ANVR genoeg ruimte tot debat (en overtreding).

Zo lijkt in diverse media de opvatting te bestaan dat de code reis aanbiedingen pas op 1 april ingaat, ongeacht de vertrek datum, en de daarmee geadverteerde prijs. Feit is dat alle prijzen met vertrek vanaf 1 april onder deze regeling vallen. Daar valt niet over te discussiƫren, verwarrend is het wel.

Een wat meer open interpretatie heeft de regel welke prijs onderdelen nu daadwerkelijk horen in de ‘inclusief prijs’.

Het ANVR stelt:

Een prijsaanbieding (gids, advertentie, internet) dient een ‘inclusief prijs’ te omvatten, d.w.z. een prijs inclusief alle onvermijdbare bijkomende kosten. Hieronder worden verstaan alle (veiligheids)heffingen, (brandstof)toeslagen, (luchthaven)belastingen, etc. die op het moment van publicatie bekend zijn en andere kosten voor verplichte (extra) diensten van de aanbieder of derden die onderdeel zijn van het programma of de reis.

Alle onvermijdbare addities houdt mijns inziens ook in dat de calamiteitenfonds bijdrage meegenomen moet worden, immers dit is een heffing die van te voren bekend is. Maar deze kosten hoeft dan weer niet in de inclusief prijs te worden opgenomen. Vreemd.

Zo valt er ook wat te zeggen voor administratie, verwerkings, reserverings, handelings, of wat voor toeslag dan ook. Hoe flexibel deze toeslag ook is, deze zal in meer of mindere mate op het bonnetje van de klant staan. De klant zal alsnog moeten bekijken hoe veel er nu op de reissom komt. Dus eerst weer door de boekingspagina klikken totdat de definitieve prijs naar voren komt.

De klant zoekt en keurt net zo lang tot deze door heeft dat de nieuwe regels zijn of haar informatiebehoefte maar ten dele kan vervullen. De prijs mag dan een stukje minder gestript zijn, zij/hij heeft nog steeds het gevoel eerst te moeten controleren wat er betaald wordt. Het stigma van de ‘exclusief prijzen’ is hier niet mee opgelost. Er wordt minder gesteggeld, maar helemaal helder is het nog niet. Het inzichtelijk maken van de prijzen aan de klant is toch het doel van de code?

Dat er een middenweg gezocht wordt is wel duidelijk, de branche heeft zich dit warrige beeld zelf aangemeten in de loop van de jaren, en er zal ook flink wat tijd overheen gaan voordat het nieuwe prijsbeleid een ander gevoel gaat geven bij de klant.

Datum artikel: 5-02-2007 AlgemeenZie ook:

Een reactie toevoegen over Code reisaanbiedingen: Is de klant nu gelukkig?

ATP vakanties