vakantie informatie

Airlines moeten betalen voor luchtvervuiling

kerosinetaxTerwijl veel airlines alle moeite doen om hun kosten omlaag te brengen en tickets goedkoper aan te bieden, wil de Europese Commissie ze nu ook voor vervuiling van de lucht extra laten betalen. Zoals dat ook voor fabrieken geldt, die voor CO2 uitstoot vervuilingsrechten moeten kopen. Daardoor kunnen tickets volgens voorlopige schattingen al naar gelang de afstand per vlucht maximaal zo’n € 9 duurder.Eerder al besloot de Franse president Chirac tot een heffing op vliegtickets ten behoeve van de ontwikkelingshulp en aidsbestrijding. Hij hoopt dat andere landen meedoen.

Door de airlines te betrekken bij de handel in emissierechten hoopt men ze te dwingen de uitstoot van CO2 te verminderen. Mogelijk krijgen ze in het begin een bepaalde hoeveelheid emissierechten gratis. Maar als die onvoldoende is of, bij uitbreiding van de vluchten bijvoorbeeld wordt, moeten ze er op de beurs bijkopen. Dan stijgen daarmee hun kosten. 10.000 industriële bedrijven in Europa hebben daar al mee te maken. Maar dat levert kennelijk niet voldoende op om de internationaal afgesproken vermindering van kolendioxide te bereiken. In de luchtvaart is volgens de EU zelfs sprake van een stijging van CO2-uitstoot, die tot 2012 rond 150% zal zijn in vergelijking met 1990. In totaal is de luchtvaart wereldwijd overigens slechts schuld aan 3% van het broeikaseffect.
De regeling voor emissierechten in de luchtvaart zal voorlopig slechts gelden voor europese airlines. Bij Lufthansa wordt dan ook over een concurrentienadeel gesproken. Daar wijst men erop dat de hoge prijs voor kerosine ze al dwingt tot nieuwe technologie die tot minder milieubelasting voert. Anderzijds betalen de airlines op kerosine geen BTW, wat mede oorzaak kan zijn voor de plannen van de EU. Die wil al in 2009 met de regeling starten. Eind volgend jaar moet de richtlijn gereed zijn. Eerder heeft de Franse president Chirac al besloten tot een heffing op vliegtickets voor ontwikkelingshulp en aidsbestrijding. Hij heeft andere landen gevraagd dat ook te doen.

Datum artikel: 9-10-2005 AlgemeenZie ook:

Een reactie toevoegen over Airlines moeten betalen voor luchtvervuiling

ATP vakanties